Berichten

40 jaar, 4 Wolven en een 3e dorpspomp

Zo’n kop boven het artikel vraagt om uitleg.
De vier Wolven zijn vader Hans Wolfs en zijn drie zonen Reinier, Hugo en Maurick. Tezamen zijn zij eigenaar van Bouwbedrijf Hawee dat je vindt aan de Energieweg 4 te Udenhout. Het bedrijf vierde op 1 october j.l. haar 40-jarig jubileum. Heel mooi daarbij was het aanbod aan de Udenhoutse gemeenschap om een derde dorpspomp te bouwen.
“Wij zijn een bouwbedrijf”, verklaart Hans “En we willen graag op onze kosten een cadeau aan het dorp aanbieden dat past bij onze business; een mooi object bouwen! Want daar zijn we goed in. Hans maakte, samen met de Udenhoutse historicus Joost van der Loo een prima plan. Een neo-gotische pomp op de hoek van de Slimstraat en de Van Heeswijkstraat. In die buurt heeft vroeger ook al een pomp gestaan; een van de vier pompen die het dorp toen karakteriseerden. Door met name slijtage zijn die pompen grotendeels verdwenen.
De nieuwe pomp zou een historisch verantwoorde replica moeten worden van de pomp die vroeger in de Kreitenmolenstraat heeft gestaan. Op die plaats staat nu een andere pomp, die door de Oostenrijkse kunstenaar Leo Baümler is vorm gegeven. Samen met de door “Van den Bersselaar Constructie” opgeknapte pomp bij het oude raadhuis zouden er dan drie dorpspompen zijn.
“Maar … zo ver is het nog lang niet”, is Hans realistisch. Er moeten nog allerlei tekeningen komen (waarbij o.a. architect en oud-Udenhouter Jan van de Voort is ingeschakeld); de Dorpsraad moet er nog over worden geraadpleegd en tenslotte moet ook de Gemeente  het er mee eens zijn. Die kijken vanuit allerlei invalshoeken; de constructie van het bouwwerk; de veiligheid; de historische context etc. Toch heeft Hans hoop dat de nieuwe pomp er over een paar jaar kan staan. “En er moet water uit komen”, zegt hij, “En misschien ook wel bier bij bepaalde gelegenheden”.
De pomp is overigens niet het enige markeringspunt van het 40-jarig jubileum van Hawee. Het weekend van 1 oktober hebben we met alle 35 medewerkers in Antwerpen doorgebracht. Ook alle “aanhang” ging mee. Héél gezellig en verbindend. Helaas kon niet elke medewerker zich vrij maken. Hans vertelt: ”Van eentje kreeg ik een app-je met veel humor. Er stond: “Mèn hushouwe zit in Spanje en ik zit mee dun hond”. Ook Hans zelf dacht even niet mee te kunnen. “Ik heb in die 40 jaar eigenlijk nooit iets gehad”, zegt hij, “Maar pas geleden heb ik met een zaagmachine bijna 2
vingers van mijn rechterhand af gezaagd”.
Als dat of iets anders onverhoopt het einde zou betekenen van de activiteiten van Hans bij het bedrijf, zou dat niet tot het einde leiden van Hawee. “Mijn 3 zonen zijn nu al in staat om het bedrijf zonder mij voort te zetten”, zegt hij. “En het is fijn om te weten dat ze daarbij uitstekend gesteund worden door onze medewerkers. Die zijn prima opgeleid met een goede mix van jong en (iets) ouder. Onze gemiddelde leeftijd is 35 jaar en dat is jong voor een bedrijf als het onze”. Overigens wil Hans helemaal niet stoppen, want hij vindt bouwen het leukste dat er is. “Maar”, zegt hij, “Ik ga mijn zonen en onze mensen zo min mogelijk voor de voeten lopen”. 
Ik vraag hem hoe het komt dat hij kennelijk goed aan jonge, gemotiveerde medewerkers (Hans houdt niet zo van het begrip “Personeel”) kan komen. “Ons sleutelwoord is: Aandacht”, zegt hij.
“Aandacht voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. Daarbij hoort ook het stimuleren van het volgen van opleidingen, waardoor mensen ook steeds meer kunnen en steeds meer een gevoel van eigenwaarde krijgen en trots zijn op het resultaat van wat ze hebben gemaakt”.
Hans wil nog een persoon noemen waar hij en het bedrijf heel veel steun en begrip van heeft gehad; zijn vrouw Gwendolyn!
De Wegwijzer wijst Hawee (het wijze oude Wolvenpaar, de Wolvenwelpen en de hele roedel) veel succes en bouwplezier toe, nu en in de toekomst.

Tekst: Jan de Kort, De Wegwijzer
Foto: Jeroen van Eijndhoven; B4B