Berichten

Winterparadijs; voor en door Udenhout

Het is koud! De ideale temperatuur om te praten over het Winterparadijs. A.s. vrijdag 16 december vindt om 19.00 uur de officiële opening plaats van de nieuwe editie. Ik praat met Rob Swaans, sinds medio 2016 voorzitter van dit spektakel. Toch wordt de komende aflevering
van het Winterparadijs pas de vierde, die onder eindverantwoordelijkheid van Rob gaat plaatsvinden.
Dat vraagt om uitleg! Ik kom er achter dat er in 2016 onvoldoende basis was (met name financieel) om het festijn te kunnen organiseren.
Daarna maakte Corona het in de jaren 2020 en 2021 onmogelijk om sowieso met een behoorlijk aantal mensen bij elkaar te komen. Niks schaatsen dus in deze jaren; niks ijshockeyen of feesten of wat dan ook in “het Paradijs”.
Na deze vierde editie, maar feitelijk na zeven jaar, zal Rob gaan stoppen als voorzitter.  In 2016 vond de start plaats voor “Winterparadijs
nieuwe stijl”. Rob legt het uit: “Als onze organisatie op de knop “go” drukt, hebben we een verplichting van € 50.000 aan onze broek. Daarvan zijn de drie hoofdbestanddelen: de huur van de baan; de huur van de hal en de te betalen energie. Daar staan dan nog geen inkomsten tegenover. We zijn dus begonnen met een gedegen begroting, gekoppeld aan een haalbaar budget. Daarnaast hebben we heel veel tijd  gestoken in het realiseren van een gestroomlijnde organisatie met voldoende goede mensen en duidelijke taakafspraken.”
Er zijn nu 6 commissies die hun taken ook allemaal goed invullen. Die commissies zijn: – Techniek; – P.R. en Communicatie; – Evenementen; – Vrijwilligers; – Sponsoring en – Horeca. De voorzitters van deze commissies vormen, samen met de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de juridisch adviseur, het bestuur van het Winterparadijs.
“In 2017 waren we zover dat het op papier klopte”, aldus Rob. “We durfden het aan. Belangrijk was dat we voor vele jaren de oude graanschuur achter “de Boerenbond” konden huren en dat we daar de mogelijkheid hadden van eigen horeca. Bovendien werd een nieuwe (gunstiger) leverancier van de schaatsbaan gevonden”.
Ook is intussen het principe van “bartering” ingevoerd. Grofweg komt het er op neer dat bedrijven een gratis maatwerk-sponsorpakket
kunnen krijgen in ruil voor het leveren van goederen of diensten.
Voorts is er in de afgelopen jaren een solide eigen vermogen opgebouwd. Daar heeft het Winterparadijs in de voorbije Corona-jaren veel garen mee gesponnen. De verplichtingen  (huur hal; verzekeringen etc.) moesten immers ook toen worden opgebracht, terwijl er geen noemenswaardige inkomstenbronnen tegenover stonden.
“Maar het fijnst is”, zegt Rob, “dat het Winterparadijs steeds meer omarmd wordt door Udenhout. Zo is het toch ongelooflijk dat we 400 vrijwilligers hebben en bijna 150 sponsoren.  Het geeft toch gigantisch veel energie dat zo veel mensen meedenken en meedoen”.
En hij vervolgt: “De forse toekomstige energieprijsstijging (gelukkig is er nu nog een vast contract) wordt een groot probleem, maar met zo’n solide financiële basis en zo veel betrokkenheid van zo veel mensen is het voortbestaan van het Winterparadijs voor de middellange termijn gewaarborgd”.
De kop boven dit artikel is dus niet zo maar een loze kreet !!!

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer.