Berichten

Metamorfose schoolplein

Voor en door leerlingen van Kindcentrum de Mortel

Het schoolplein rondom Kindcentrum de Mortel was verouderd, bestond uit voornamelijk tegels en bood te weinig uitdaging. Kortom, het was hoog tijd voor vernieuwing! Daarom werd een
jaar geleden een brede projectgroep gestart met kinderen, leerkrachten, ouders, omwonenden, en RNewt (i.v.m. het gebruik van het plein door jongeren na schooltijd). Per klas werd een moodboard gemaakt en gepresenteerd met ideeën over het ideale schoolplein. Door Green&So werd uit alle ideeën een project plan gemaakt, wat op dit moment door Firma Vogels, met hulp van de leerlingen, wordt uitgevoerd.
Op 21 oktober werd een start gemaakt door duizenden “tegels te wippen” door leerlingen, ouders en vrijwilligers. Een activiteit die door veel leerlingen enthousiast opgepakt werd. Even enthousiast gingen de leerlingen van alle leeftijden afgelopen vrijdag aan de slag met de aanplant van nieuwe planten aan de voorkant van de school. Dit onder begeleiding van ouders Aukje van Ingen en Kim van der Meijs. In totaal moesten er honderden planten de grond in, gelukkig hielpen de medewerkers van Vogels ook mee .
Leerling Tom vertelt dat hij het heel leuk vindt om te doen, Jip vindt het wel wat koud aan de handen. Hugo wil niet stoppen en Maud vertelt dat ze thuis ook helpt in de tuin. “Eigenaarschap krijg je door mee te doen”. Dat is de reden dat de leerlingen veelvuldig bij het project betrokken worden.
Aan de achterkant van het Kindcentrum heeft het plein al “speelse vormen” aangenomen met een waterpartij, een klimparcours, en houten Tipitenten. “Geweldig” volgens Fenna, “en het wordt nog veel vetter!” Aan de zijkant van de nieuwbouw is nog een voetbal/basketbalveld voorzien. Het grote speeltoestel aan de voorkant wacht nog op officiële goedkeuring, voordat het in gebruik kan worden genomen.
Het schoolplein is een openbare ruimte, vandaar dat ook de Gemeente participeert. Voor het onderhoud moeten nog concrete afspraken gemaakt worden. Wellicht dat hier ook de kinderen een rol kunnen hebben in de vorm van een stukje educatie. Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers mogen trots zijn op wat gerealiseerd is en nog wordt rond het Kindcentrum. Het schoolplein is een aanwinst voor het hele centrum en voor de buurt. Het is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Daarna is het uit met de pret. 

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer