Berichten

Basisscholen Achthoeven en De Mussenacker gaan samen verder

De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker in Udenhout gaan fuseren. De besturen Stichting Tangent en Opmaat hebben de intentie hiertoe uitgesproken en bekrachtigd in een besluit. Doelstelling is om het komend schooljaar te benutten om één sterke school te ontwikkelen en in augustus 2019 daadwerkelijk te starten met de nieuwe school. Gedurende het komend schooljaar 2018-2019 verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Fusie

‘Met deze fusie bieden we de kinderen de beste ontwikkelmogelijkheden voor nu en in de toekomst’, stelt Alina Kuiper, voorzitter College van Bestuur Stichting Tangent. Marius Liebregts, voorzitter college van bestuur Stichting Opmaat: ‘We starten met het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke visie wat leidt tot een nieuw onderwijsconcept. We kijken daarbij natuurlijk naar de bestaande visies en het onderwijsconcept Jenaplan van De Mussenacker en het onderwijsplan van basisschool Achthoeven.’ Alina Kuiper: ‘Daarbij is het wenselijk om ook direct een aanbod te ontwikkelen voor kinderen van 0-13 en daarmee de samenwerking met de kinderopvang op te starten zodat er echt sprake is van een (I)KC. Met de intentie tot fusie is het makkelijker teams samen te smelten en teams mee te laten denken in ontwikkeling van cultuur en structuur van de nieuwe school.’ De directeuren René Los (Achthoeven) en Paul van Hees (De Mussenacker) zijn enthousiast: ‘We werken al langere tijd op een heel prettige manier samen,’ zegt René. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in om samen een nieuwe school neer te zetten waar de kinderen uit Udenhout zich op een goede manier kunnen ontwikkelen.’ Paul voegt hier aan toe: ‘Ik vind het ook heel spannend, het is een heel proces wat we nu aangaan om te komen tot onder
andere één nieuw onderwijsconcept. We gaan dat vol vertrouwen aan.’ 

Van drie scholen naar één pedagogische visie en twee IKC’s

In 2016 gaven de besturen Opmaat (De Mussenacker) en Stichting Tangent (Achthoeven en De Wichelroede) aan de drie basisscholen in Udenhout de opdracht om een plan te maken hoe het onderwijs in Udenhout er uit moest gaan zien in de toekomst. Toen was al duidelijk dat het totale aantal leerlingen in Udenhout terugliep en er in de toekomst maar plek zou zijn voor twee in plaats van drie locaties. Daarbij spraken de besturen de nadrukkelijke wens uit om te komen tot twee Integrale Kindcentra’s (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar voor, tijdens en na school kunnen verblijven, leren, spelen en gebruik maken van andere voorzieningen. In de afgelopen twee jaar zijn er diverse bijeenkomsten met de teams en ouders geweest. Een eerste resultaat was het Kindcentrum Krijtenmolen waarin basisschool De Wichelroede en Kinderopvangorganisatie Humanitas een plek hebben gevonden. De besturen gaven vervolgens de drie scholen de opdracht om een gezamenlijke pedagogische visie van het gehele onderwijs in Udenhout te ontwikkelen waarin de professionals, vrijwilligers en ouders zich bundelen tot één netwerk. In dit
netwerkteam wordt samen geleerd en gewerkt op basis van concrete doelen, organisatiewerkwijzen en activiteiten. Doelstelling is om te komen tot twee IKC’s die complementair zijn aan elkaar.
De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker kregen in september 2017 een vervolgopdracht van beide besturen: Onderzoek of en hoe een informele samenwerkingsschool kan worden opgestart.
Uit het onderzoek kwamen drie opties naar voren:
1. Doorgaan zoals de scholen dit nu doen dwz incidenteel samen optrekken bij evenementen zoals Sinterklaas en koningsdag;
2. Naast elkaar verder en niet verder samenwerken;
3. Fuseren.

Al snel bleek dat informeel samenwerken veel wettelijke hobbels zou opleveren.
Ontkoppelen van de samenwerking zou de belofte om twee aanvullende IKC’s te ontwikkelen onder druk zetten. Fuseren bleek de beste optie.

Vervolg

In dit traject zijn dan nog hobbels te nemen als het gaat om denominatie, onderwijsconcept, etc. Daarbij horen bestuurlijke keuzes. Gedurende het schooljaar 2018/2019 zullen de contouren van de nieuwe school zich steeds duidelijker aftekenen. ‘In augustus 2019 staat er een nieuwe, sterke school in Udenhout’, zegt Alina Kuiper. ‘Een school waar kinderen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen,’ vult Marius Liebregts aan.