Berichten

Verkeersexamen voor 82 leerlingen van groep 8

Vrijdag 14 juni voormiddag zien we in het dorp kinderen met een genummerd, geel, hesje rondfietsen in Udenhout.
Op veel kruisingen zitten ouders (meestal moeders) op een tuinstoeltje, velen met een thermoskan koffie naast zich en een klembord in de hand. Gelukkig is het droog weer.
Het jaarlijkse praktische verkeersexamen voor groep 8 leerlingen van basisschool de Wichelroede en kindcentrum De Mortel is bezig.

Door alle werkzaamheden en opgebroken straten was het moeilijk om een goede route te vinden dit jaar. Een route die in principe een vaste route is, aangeven met blauwe bordjes.

Suzan en Lieke zijn twee van de 24 hulpouders en 2 à 3 verkeersouders die meehelpen. Lieke voor het tweede jaar omdat vorig jaar haar dochter verkeersexamen deed en dit jaar haar zoon. Ze doen dit omdat ze het belangrijk vinden dat kinderen de verkeersregels goed kennen als basis voor het veilig naar het voortgezet onderwijs fietsen, volgend schooljaar. Als voorbereiding vertelt Suzan dat zij ook een paar keer geoefend hebben en iedere kruising goed hebben doorgesproken. Op het moment dat ik ze sprak, hebben ze 27 kinderen langs zien komen, slechts twee hebben een aantekening. Waar letten ze op? Vooral of kinderen goed kijken en goed beoordelen of de situatie veilig is, om hun route te vervolgen. Natuurlijk ook of ze hun hand uitsteken.

Ik vroeg aan een groepje kinderen die net klaar waren hoe het gegaan was en of ze het spannend vonden. Een beetje spannend was het wel, maar ze zijn vol vertrouwen dat ze het gehaald hebben. Op mijn vraag of ze zich in de toekomst ook gaan houden aan de regels komt er een algemeen “nee” uit. Handen uitsteken is blijkbaar niet ‘cool’ genoeg.

Daan vertelt dat hij van zijn moeder, de ritsen van de zakken van zijn jack bij elkaar moest binden, om te voorkomen dat hij automatisch met zijn handen in zijn zakken zou gaan fietsen. Een paar anderen vertellen, dat ze toch wel moeite hadden met het volgen van de route. Een van de begeleiders vertelt, dat het heel verschillend is hoe kinderen voorbereid zijn op het praktische deel van het examen. Sommigen hebben het met hun ouders verschillende keren geoefend en anderen rijden de route voor het eerst. Dat is dan wel een extra handicap omdat ze dan ook nog op de routebordjes moeten letten. Verkeerd rijden kan dan de oorzaak zijn van het zakken voor het examen. Meestal slaagt iedereen. Een herkansing is mogelijk.

Het praktisch verkeersexamen wordt afgenomen in groep 8, nadat ze in groep 7 al de theorie hebben gekregen tijdens verkeerslessen. In groep 8 bespreken ze ook beeldsituaties van Udenhout, als voorbereiding voor het examen en als ze vanuit school met de fiets op excursie gaan, wordt dit ook aangegrepen om verkeersles te geven.

Deze 82 leerlingen hebben in ieder geval weer een extra impuls gekregen om zich veilig in het verkeer te begeven. We feliciteren ze met het slagen voor dit examen.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto’s: Henny schilders, de Wegwijzer