Berichten

Udenhout gaat voor Nul verkeersoverlast

Auto’s die rakelings langsrazen als je op de fiets zit of je niet zien staan bij het zebrapad, voorbij denderende vrachtwagens die de ramen doen rammelen en te weinig plekken om veilig over te kunnen steken in het centrum. Herkenbare voorbeelden van verkeersoverlast die ervaren wordt door Udenhouters. Als ondernemend dorp met betrokken inwoners moet daar toch iets aan te doen zijn. Dat is de gedachte achter ‘Udenhout gaat voor nul verkeersoverlast’.

Bewoners van de Groenstraat, Slimstraat en Kreitenmolenstraat hebben het initiatief genomen om de verkeersveiligheid in Udenhout te vergroten en de overlast van verkeer te verminderen. Ze hebben een platform gevormd waar iedereen terecht kan met meldingen van verkeersoverlast. Op de website udenhoutgaatvoornul.nl staat een verkeersenquête die alle Udenhouters kunnen invullen. Zo wordt er een goed beeld gevormd van de pijnpunten in het Udenhoutse verkeer.

Oplossingen
Het blijft niet bij het verzamelen van meldingen en het definiëren van pijnpunten, waar mogelijk worden ook metingen gedaan om de hinder te kunnen onderbouwen met cijfers. Daarna wordt er, in overleg met specialisten, gezocht naar de beste oplossingen. Soms zullen we die oplossingen als gemeenschap zelf kunnen uitvoeren, soms zullen we de gemeente moeten vragen om te helpen. Zo wordt het voor de gemeente ook makkelijker om gericht de verkeersveiligheid in Udenhout te vergroten en de verkeersoverlast te verminderen.

De eerste meting
De hinder, die de bewoners van de Groenstraat en Slimstraat ondervinden van de snelheid van het verkeer in de straat, varieert: gevaarlijke verkeerssituaties, geluidshinder door snel verkeer over de klinkerbestrating en trillende huizen door zwaar verkeer dat te hard over de (oneffen) straat rijdt.
Om de hinder van de verkeersnelheid te onderbouwen met cijfers, heeft Udenhout gaat voor nul een snelheidsradar opgehangen in de Slimstraat. Uit deze meting blijkt dat driekwart van het verkeer te hard rijdt.

Bordjesactie
Om het bewustzijn van de maximumsnelheid te vergroten, gaat Udenhout gaat voor nul herhalingsbordjes 30 KM Zone crowdfunden en ophangen in de Groenstraat, Schoorstraat en Slimstraat. Zo komen ze zelf met een eerste aanzet om de veiligheid te vergroten en hinder te verminderen. Met een tweede meting zal het effect van de herhalingsbordjes worden vastgelegd. Mocht er nog steeds veel te hard gereden worden, dan maken de 30 km bordjes het in ieder geval makkelijker om te handhaven.

Op de website udenhoutgaatvoornul.nl vindt u de gedetailleerde resultaten van de eerste verkeersmeting. Op deze site vindt u ook de link naar de crowdfundpagina waar u kunt doneren voor de 30 km herhalingsbordjes. Op deze manier kunnen we als gemeenschap bijdragen aan een veiliger en leefbaarder dorp.

Langetermijndoelen
Naast het in kaart brengen van concrete pijnpunten in het verkeer, zijn er ook langetermijndoelen te halen. Door woningbouw in en rond Udenhout, neemt de verkeersdruk van doorgaand (vracht)verkeer toe en daarmee ook de verkeershinder. Bovendien komt ruimte voor fietsers en wandelaars hierdoor in het gedrang. Onderwerpen waarvan u kunt aangeven in de enquête hoe u die ervaart, die met metingen kunnen worden onderbouwd en als basis kunnen dienen voor een meerjarenplan voor het verkeer in Udenhout.