Berichten

Twee nieuwe wijkagenten voor Udenhout en Biezenmortel

Niet lang geleden ging de vorige wijkagent voor Udenhout, Marcel Ooms, met pensioen. Hoe hij wordt opgevolgd en door wie, is onlangs bekend geworden. We krijgen maar liefst twee nieuwe wijkagenten, die allebei opgesteld staan voor Udenhout én Biezenmortel. Het betreft Kirsten Chranowski en Leon Metzke. Leon is ook belast met milieutaken in én buiten de wijk.
Zowel Kirsten als Leon opereren vanuit politiebureau Brücknerlaan 18, Tilburg. 
Kirsten werkte, na haar politieopleiding, vanaf 1995 bij Team Limburg-Zuid. Daar is ze voornamelijk “op straat” actief geweest; “in het blauw” zoals men dat bij de politie zegt. Sinds een tiental jaren werkt ze in Tilburg bij de recherche. Ze is blij met de nieuwe kans die ze heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen als wijkagent. Leon werkt sinds 2003 bij de politie. Hij is begonnen als motorrijder en jeugdagent. Van 2010 tot 2015 was hij wijkagent in Berkel-Enschot. Daarna werd hij recherche-coördinator, alsmede wijkagent van Heikant/De Schans (Tilburg-Noord).
Leon blijkt Udenhout al enigszins te kennen. Hij was indertijd betrokken bij de oprichting van het Buurtpreventie-team Udenhout. Hij ziet overigens wel verschillen tussen Tilburg-Noord en Udenhout. “In Udenhout is er sprake van een lagere meldings-hoeveelheid”, aldus Leon. Dat kan betekenen dat er minder gebeurt, maar het kan ook zijn dat de mensen niet zo gemakkelijk melden.
De nieuwe wijkagenten benadrukken dat melden heel belangrijk is. “Als je iets ongewoons ziet of merkt; trek dan aan de bel”, is het advies. Dat kan bijvoorbeeld om overlast veroorzakende hangjeugd gaan of om vermoedens van huiselijk geweld. Daarnaast zijn drugscriminaliteit en lozingen van rotzooi in de natuur toenemende problemen. Datzelfde  geldt voor mogelijke witwaspraktijken, zoals: “Hoe komt iemand ineens onverklaarbaar aan een grote, dure auto?”
De wijkagenten zitten overigens beslist niet alleen op het bureau te wachten op meldingen. Ze gaan zo veel mogelijk de wijk in, soms ook bij nacht en ontij. “Belangrijk is”, aldus Kirsten en Leon, “dat we zo veel mogelijk informatie vanuit de wijk verzamelen en filteren. Soms komen we daarna zelf in actie en soms coördineren wij vervolgens de acti es van anderen (al dan niet collega- agenten).
Tevens zijn de contacten en de samenwerking met de buurtpreventie-teams heel belangrijk. Met het team Udenhout zullen die contacten verder worden uitgebouwd. Met het nog niet zo lang bestaande team Biezenmortel is het streven er op gericht om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen.

Tenslotte nog eens de mogelijkheden op een rij om met de wijkagenten in contact  te komen: telefoon: 0900-8844 (bij ernstige, dringende zaken: 112); www.politie.nl
Meld misdaad anoniem: telefoon:0800-7000; www.meldmisdaadanoniem.nl

Tekst: Jan de Kort
Foto: Hennie Schilders