Berichten

Kees Weijtmans en Willie Wortel

Kees Weijtmans, boomrooier en Udenhouter-in-hart-en-nieren, lijkt in veel opzichten op Willie Wortel, de legendarische uitvinder en innovator uit de strips van Donald Duck. Kees ontwierp bijvoorbeeld enorme telescoop-kranen (reikwijdte tot 32 meter) die tot dan in de boomrooierij-wereld voor onmogelijk werden gehouden. Deze en andere uitvindingen verschaft en het bedrijf van Weijtmans een forse voorsprong op de concurrenten. Het bedrijf is thans niet alleen het grootste in zijn soort in Nederland; ook in andere opzichten lopen Kees en zijn medewerkers behoorlijk voorop.
Een paar cijfers: Er zijn momenteel 42 medewerkers en dat worden er binnenkort 45 omdat Kees een bedrijf in Son heeft overgenomen. Men heeft 52 voertuigen, waaronder 22 vrachtwagens, 3 telescoopkranen en 1 verreiker (dat is geen apparaat dat je slapend verrijkt, maar een machine die heel ver kan reiken). Zo’n verreiker kan een boom op een afstand van 26 meter weg halen en in stukken zagen. Ook dit monster is mede ontwikkeld binnen het bedrijf. Een andere innovatie: Binnenkort wordt het machinepark uitgebreid met accu-containers van 1,6 megawatt . Die worden
naar locaties gebracht waar bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens extra rendement moeten leveren. De accucontainers die opgeladen worden met wind- en/of zonne-energie zorgen er ter plaatse voor dat de elektrische voertuigen veel meer kunnen presteren.
Nòg een cijfer: Weijtmans rooit niet alleen bomen; men snoeit er ook zo’n 40.000 per jaar. En men doet het bos-onderhoud in o.a. de gemeentes Tilburg (670 ha. gemeentebos), Eindhoven en Nissewaarde (o.a. Oud- en Nieuw-Beijerland). Maar… Weijtmans is niet alleen hier, maar overal in Nederland en op veel plaatsen in België actief. Kees verwoordt het bedrijfscredo: “We willen voorop lopen en onderscheidend zijn”. Dat is overigens nog niet zo gemakkelijk, want de concurrentie is er als de kippen bij om een nieuwe vinding van Weijtmans zo mogelijk na te bouwen.
“De wet van de remmende voorsprong dwingt ons derhalve”, aldus Kees, “om voortdurend te innoveren en te verbeteren”. Dat doet men o.a. ook door groen en milieubewust te zijn.
Kees heeft daar overigens wel een paar kanttekeningen bij. “Herplantingsplicht zou door iedereen moeten worden nageleefd”, zegt hij, “dus zeker ook door overheden en landschapsbeheerders”. “Anderzijds gaat men soms te ver”, vindt hij, “bijvoorbeeld met de enorme omzichtigheid waarmee met bepaalde dier- of plantensoorten wordt omgegaan”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft Boomrooierij Weijtmans sowieso hoog in het vaandel staan. Kees geeft enkele voorbeelden: “We initieerden en sponsoren (nog steeds) een project voor Nederlandse studenten met betrekking tot een goede bomen- en bossenstrategie. Het project kreeg gestalte in de vorm van een “challenge”; een competitie tussen groepen studenten van gespecialiseerde hogescholen, o.a. Velp, Breda, den Bosch, Boskoop. In totaal deden 29 studenten, verdeeld over 7 teams, mee. Centrale vraag was:  Hoe kunnen we in de komende 10 jaar 37.000 ha. bos aanplanten, waarvan de helft buiten de bestaande natuurgebieden?” De resultaten van de challenge overtroffen alle verwachtingen. O.a. werd een plan gepresenteerd èn zeer positief beoordeeld, waarin bosdorpen annex woonwijken worden geschetst. In dit plan worden woningen, flora, fauna, kinderspeelplekken enz. duurzaam met elkaar in evenwicht gebracht. In een ander plan werd de herinrichting van parkeerplaatsen langs de snelweg geschetst. Deze plannen zijn zo goed, dat ze nu al worden opgepakt door beleidsmakers,  overheden en nieuwe groepen studenten. In dat proces zal Weijtmans ook in de toekomst een rol blijven spelen”.
Kees noemt een tweede voorbeeld: “Dicht bij huis; dus in Udenhout en omgeving sponsoren en ondersteunen we heel veel doelen en clubs. Ook dat valt bij ons onder maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mensen voelen zich prettiger in hun leefomgeving en dat creëert een win-win-situatie voor iedereen”. Mede daarom is Kees ook in hoge mate betrokken bij de Udenhoutse
gemeenschap. Een greep: hij is zeer actief in de vrijwillige brandweer; elk jaar tapt hij bij “Udenhout onder zeil”; hij is een man met een groot karnavals-hart, zo zat hij heel lang in de Raad van Elf en was hij 4 jaar Prins van D’n Haozenpot.

Tot slot: Er blijkt één terrein te zijn waarbij het “Willie Wortel-bloed” van Kees (zeg maar: zijn uitvindersdrang) naadloos aansluit op zijn “Udenhoutse hart”. Kees blijkt als hobby “het sleutelen aan oude tractoren” te hebben. Hij zit daarbij in een soort van informele club van mensen uit Udenhout en Biezenmortel met dezelfde hobby. O.a. rijdt men eens per jaar in colonne naar Helden-Panningen, waar allerlei activiteiten en shows voor tractoren plaats vinden. “We zijn dan een dag of vier van huis”, zegt Kees, “en het is altijd heel gezellig en interessant”.

Maar Kees zou Kees (c.q. Willie Wortel) niet zijn als hij met deze hobby niet iets speciaals zou  doen. Dus creëerde hij in de loop van de laatste jaren de meest wonderlijke voertuigen. Zo presenteerde hij 2 tractoren die boven op elkaar waren gemonteerd. En daar is hij ook mee naar Panningen gereden. Een andere keer had hij een tractor die zelfstandig rondjes kon draaien en die werd weer opgevolgd door een dansende tractor. Zijn droom: Een tractor die kan vliegen. Hij is er al een heel eind mee gevorderd. In elk geval heeft de uitverkoren tractor al een vliegtuigpropeller en een vliegtuigmotor. Maar verder dan het oorverdovende lawaai van een startend vliegtuig, is Kees nog niet gekomen. Echter … sta er niet van te kijken, beste mensen, als er vandaag of morgen een tractor boven Udenhout vliegt. En dan weet u twee dingen zeker: Kees heeft weer iets uitgevonden en hij bevindt zich in die vliegende uitvinding.

Tekst: Jan de Kort, De Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, De Wegwijzer