Berichten

Twee blikmikkers op bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein te Udenhout is volop bedrijvigheid: Medewerkers; Bedrijfsrelaties; Aan- en afvoer van goederen. Bovendien is er ook veel doorgaand verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers. De ondernemers van “Kreitenmolen Vitaal” zijn daar blij mee, maar er is ook een kleine keerzijde!
Op de meest gebruikte doorgaande route van het bedrijventerrein ligt steeds meer rommel: blikjes; lege flesjes; plastic; papier. Irritant voor passanten, maar zeker ook voor de ondernemers.
De vereniging “Kreitenmolen Vitaal” heeft al een aantal opruim-acties gehouden. En dat leverde steeds een hoop vuilniszakken vol rotzooi op. Dweilen met de kraan open?

Een paar jaar geleden werd al gedacht aan “vuilnishelden” of “blikmikkers”. En die zijn nu gerealiseerd! Ze zijn gefinancierd door “Kreitenmolen Vitaal” en geplaatst op de route met de meeste vervuiling: Spoorakkerweg en Transportweg.
Kennelijk zijn de nieuw geplaatste vuilnishelden al opgevallen. Vooral de tekst op de apparaten dat je drie punten kunt scoren, blijkt de mensen aan te spreken.
“Deze twee eerste blikmikkers zijn geplaatst in het kader van een pilot”, vertellen Eugenie van Roessel en Astrid Vromans mij. Zij zijn de actieve parkmanagers van “Kreitenmolen Vitaal”.
“Wekelijks gaan we bijhouden hoe de blikmikkers worden gebruikt en eind ‘22 wordt het project geëvalueerd. Daarna bekijken we hoe we verder moeten. Er kan dan gedacht worden aan eventuele herplaatsing van bestaande en aan plaatsing van nieuwe blikmikkers. Daarbij denken we niet alleen aan het bedrijventerrein. Wellicht is zo’n project ook elders in Udenhout uitvoerbaar. Met allerlei schouders er onder (van bijvoorbeeld gemeente; winkeliers; dorpsraad; Diamant-groep) komen we samen dan misschien wel tot iets heel moois”.
Een groot applaus voor de bevlogenheid van Eugenie en Astrid is nu al op zijn plaats. Wij wensen hen veel succes toe met dit mooie initiatief en hopen dat dit gaat leiden tot een bedrijventerrein, en misschien wel tot een dorp, zonder vervelend zwerfafval.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto: Henny Schilders; De Wegwijzer