Aanpassingen De Mortel

Werkzaamheden van maandag 25 april a.s. tot medio juni 2022 Eind oktober 2021 ontving u van de gemeente Tilburg een brief waarin is aangegeven dat de Mortel als gebiedsontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Den Bogerd niet voldoet aan de gemeentelijke eisen. De rijbaan is te breed aangelegd en de lantaarnpalen en bomen staan te dicht op de rijbaan. Vanwege de verkeersveiligheid is de snelheid tijdelijk teruggebracht  naar 30 km/uur en zijn er door de gemeente rood/witte waarschuwingsborden geplaatst.

Maandag 25 april a.s. starten er werkzaamheden om de weg aan te passen. De rijbaan wordt smaller en de inrichting van de bermen wordt aangepast. Deze aanpassingen verlagen de snelheid van het autoverkeer waardoor de weg veiliger wordt. Naast het versmallen van de rijbaan vindt er herstel van de bermen plaats. De bermen worden ook afgezet met paal en draad om ze beter te beschermen. Op verschillende plekken komen reflectoren langs de weg en de lantaarnpalen krijgen een nieuwe plek op voldoende afstand van de weg. Ook het voet/fietspad wordt op  verschillende plekken hersteld. De werkzaamheden duren tot medio juni a.s.

De weg blijft in deze periode gewoon open. Om veilig te werken, worden delen van de rijbaan en het voet/fietspad afgezet. Als de werkzaamheden klaar zijn, verdwijnen de 30 km/uur borden en geldt er weer een maximum snelheid van 50 km/uur. Op een aantal plaatsen langs de weg komen rood/witte waarschuwingsborden op het verkeer te attenderen op de gewijzigde situatie. In het
najaar komen er ook nog nieuwe bomen en stuiken langs de weg. De gemeente houdt de situatie op de Mortel nauwlettend in de gaten. Mocht er na de werkzaamheden nog steeds te hard gereden
worden, dan wordt er gehandhaafd.

Voet/fietspad aan de Mortel
Er zijn de afgelopen periode verschillende vragen over het voet-/fietspad bij de gemeente binnengekomen.
Dit pad aan de Mortel is oorspronkelijk bedoeld als voetpad. Omdat de wijk nog in aanbouw is en de toekomstige fietsroute door de wijk nog niet in gebruik is, wordt het voetpad de komende jaren ook als verplicht fietspad gebruikt. Zo wordt voorkomen dat fietsers over de weg rijden wat uiteraard gevaarlijke situaties oplevert.

Op het kaartje staat de huidige (tijdelijke) fietsroute in geel aangegeven. Zodra de woningen langs de Hoekwei gereed zijn, komt de blauwe fietsroute in gebruik. Deze route loopt vanaf de Mortel via de Hoekwei, Lange Wei via het park naar de Reijakker. Nu is deze route voor een groot deel nog een bouwweg en daarom niet is ingericht om gebruikt te worden als ‘doorgaande’ fietsroute. Als de hele wijk klaar is, komt de definitieve rode route in gebruik. Deze loopt van de Mortel via de Dassenburcht naar de Lange Wei. Deze route is eind 2020 door het college als fietsroute aangeduid in het Fietsnetwerk Tilburg 2020.

Aanpassing speelplek in park
Na hevige regenbuien blijft er veel water achter op de speelplek in het park bij de Mortel. Dit is vervelend voor de bezoekers van het park en de kinderen die hier willen spelen. Inmiddels is er zicht op een oplossing. De gemeente laat extra afvoerpunten aanleggen. Waarschijnlijk vinden de werkzaamheden hiervoor in eind april/ begin mei plaats. Omdat deze locatie een laag gelegen en van nature natte plek is, willen wij de situatie blijven monitoren en vernemen wij ook graag uw ervaringen. Volgend jaar maken we samen met u de balans op. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de Coen den Teuling van de gemeente. Hij is bereikbaar per mail via coen.den.teuling@tilburg.nl. Heeft u vragen over de fietsroutes (ontwerp en gebruik) en de speelplek, dan kunt u contact opnemen met Michiel van Strien van de gemeente. Hij is bereikbaar via 013-5495362 of via michiel.van.strien@tilburg.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *