Toos Verschuuren-Aarts wordt 100 jaar

Haar mooiste verjaardagscadeau heeft ze misschien al gekregen?
Op 13 juli 2022 wordt Toos Verschuuren een eeuw oud. Bijna een maand eerder, op14 juni j.l. werd haar achterkleindochter Semmie geboren. Semmie is het 22e achterkleinkind van Toos, maar… ze is wel het eerste achterkleinkind dat de lijn compleet maakt van 4 generaties van hetzelfde geslacht. Die 4-generatielijn loopt van overgrootmoeder Toos via oma Henny en moeder Hanneke naar baby Semmie.
Toos werd 100 jaar geleden in Soerendonk geboren. Ze ging werken in het huishouden van de toenmalige burgemeester de Klerk in Udenhout. Als héél jong meisje van Soerendonk naar Udenhout ?? ? Dat is niet alledaags. Toos legt het helder uit. Ze heeft daarbij amper de hulp nodig van zoon Jan en dochter Henny, die ook bij het interview aanwezig zijn. Het blijkt dat een zus van Toos, Mieke, al diende bij burgemeester de Klerk, toen deze dat ambt nog vervulde in Soerendonk. Toen de Klerk daarna benoemd werd in Udenhout, verhuisde ook deze zus mee. En toen Mieke trouwde (ook in Udenhout) kwam er een vacature in het burgemeestersgezin. Toos zal ongetwijfeld uit een prima nest zijn gekomen, want binnen de kortste keren was zij het die de vacature in het verre Udenhout, ging opvullen. Schuin tegenover het huis van de Klerk in de Slimstraat woonde slagersjongen Piet Verschuuren. De komst van Toos had tot gevolg dat hij nogal vaak met vlees bij de burgemeester over de vloer kwam. Maar daar bleef het niet bij … In 1943 trouwden Piet en Toos en gingen ze in de Kreitenmolenstraat wonen. Daar werden de eerste 3 kinderen geboren. Later verhuisden ze naar de Slimstraat, waar nog eens 5 kinderen ter wereld kwamen. Ze hadden nu een gezin met 5 meisjes en 3 jongens en die leven gelukkig allemaal nog. Iedereen woont zelfs ook nog in de buurt. Piet en Toos werden ook de gelukkige grootouders van 18 kleinkinderen. Helaas is al lang geleden één kleinkind, Patrick, overleden. Dat heeft niet alleen Toos, maar de hele familie, enorm aangegrepen. Ook overleed een paar jaar geleden een van de schoonzonen; Cees.
In 2013 vierden Piet en Toos hun 70-jarige bruiloft . Ruim een jaar later heeft Toos haar man af moeten geven. Piet heeft het nog wèl mee gemaakt dat er ook een mannelijke 4-generatielijn werd gerealiseerd in de familie Verschuuren.
Ik vraag Toos wat ze zich nog van die eerste jaren in Udenhout herinnert. Ze geeft aan best veel heimwee naar Soerendonk te hebben gehad, maar die heimwee werd verzacht door Piet.
“Hij was hiil knap”, zegt ze, “mar anders had-ie mèn ok nie gekregen”. Piet was (nood-)slachter bij de boeren en daarnaast werkte hij op de melkfabriek. Het gezin was zeer hecht en harmonieus. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop ze met moeder / oma Toos omgaan. Elke dag is er bezoek in de Eikelaar en er gaat ook geen avond voorbij of een van de kinderen komt haar in de watt en leggen. 
Inmiddels heeft Toos na de geboorte van Semmie 2 voetbalelft allen vol achterkleinkinderen. En er is zelfs ook al een achter- achterkleinkind. Voor al die achterkleinkinderen lukte dat niet meer, maar Toos heeft wel ontelbare Nijntjes gehaakt voor haar kleinkinderen.
Ik vraag mevrouw Verschuuren hoe ze het vindt om 100 jaar te worden. “Ik vind dat wel goed”, zegt ze, “zolang ik maar gezond blijf en geen pijn heb”. Ze voelt zich ook prima thuis in “De Eikelaar”, waar ze al ruim 10 jaar èn nog steeds zelfstandig woont. Toos komt sowieso uit een heel sterk geslacht. Al haar broers en zussen hebben een gezegende leeftijd gehaald. Een zus is nog in leven en heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 98 bereikt. 
Maar… een sterk geslacht is één ding; Toos heeft er zelf ook veel aan gedaan. Ze was ruim 25 jaar actief bij de bejaardengymnastiek en ze heeft veel gezwommen. Daarnaast was ze lange tijd lid van de handwerkclub en het bejaardenkoor.

Wij wensen mevrouw Toos Verschuuren-Aarts een fantastische 100e verjaardag toe en daarna nog vele gezonde en gelukkige jaren.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer.
Foto’s: Henny Schilders; De Wegwijzer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *