Op safari door het maïsdoolhof in Udenhout

Zin om te verdwalen? In Udenhout is sinds donderdag 4 juli het maïsdoolhof geopend. Ga op safari en kom oog in oog te staan met foto’s van wilde dieren. Het doolhof bestaat uit anderhalve hectare aan maïsvelden met kronkelige paden die leiden naar een grote uitkijktoren in het midden van het doolhof. Tijdens de zoektocht kunnen er verschillende spellen gespeeld worden waardoor het een leerzame en unieke tocht is. Na afloop is er voor iedereen een smakelijke traktatie in de vorm van een zakje popcorn en kan er gesprongen worden op het springkussen.

Het maïsdoolhof kost 3 euro per persoon en is iedere dag geopend van 10:00 tot 18:00 uur. Ook leuk voor kinderfeestjes!

Opening nieuwbouw Boomrooierij Weijtmans

Op zaterdag 6 juli is onder grote belangstelling het nieuwe bedrijfscomplex van Boomrooierij Weijtmans in gebruik genomen. De officiële opening ging gepaard met een open dag voor familie,
buren en plaatsgenoten. 
Het pand van Weijtmans is al enkele weken geleden in gebruik genomen, maar op deze dag stond de opening gepland.
Voor de gelegenheid was de Malle Jan van stal gehaald om de open dag luister bij te zetten. De Malle Jan is een soort kar die vroeger achter een paard gespannen werd om vervolgens op die kar een grote boomstam te leggen die op die manier vanuit het bos naar de zagerij vervoerd werd. Wim Weijtmans zelf, de vader van de huidige eigenaar Kees Weijtmans, liet aan de aanwezigen
zien hoe er ‘in zijn tijd’ gewerkt werd binnen de boomrooierij. Op de achtergrond van deze demonstratie stonden vier grote kranen opgesteld die tegenwoordig het werk van de paarden en de
Malle Jan overgenomen hebben. Van deze vier kranen zijn er ook maar vier in Nederland, waarmee maar weer eens duidelijk gemaakt wordt hoe innovatief Boomrooierij Weijtmans is door deze
kranen speciaal te laten bedenken en uitvoeren. Maar deze vooruitstrevendheid zit met deze nieuwbouw niet alleen in het machine- en wagenpark, maar zeker ook in de gebouwen. Het kantoorgebouw is namelijk volledig CO2-neutraal. De populieren gevelbekleding is thermisch verduurzaamd, en de 6,5 meter hoge eiken stammen rondom komen uit de Blaosbalg, een bos in
Udenhout. Er is geen gasaansluiting, de verwarming werkt met aardwarmte. In een naburig weiland is een waterberging en het water dat van het dak komt, wordt in de bodem geïnfiltreerd.

Kees heeft samen met zijn vrouw Sandra alle mensen bedankt die hun steentje hebben bijgedragen bij de totstandkoming van het nieuwe pand. In vele gevallen zijn dat ondernemers uit het eigen dorp geweest of uit de directe omgeving.  Wederom een bewijs dat Kees Weijtmans volledig geworteld is in Udenhout. Een dorp waar hij zich op vele manieren sterk voor maakt.
De openingshandeling werd verricht door de vader en zoon (Wim en Willem Weijtmans) van Kees. Hierna was er gelegenheid om het hele bedrijf eens goed te gaan bekijken.

Laatste Heilige mis Sint Josephkerk

Zondag 7 juli was de laatste Heilige mis in Biezenmortel, in de Sint Josephkerk.
Deze viering werd gezongen door het Franciscuskoor, met ondersteuning van Bimoza. In deze viering viel ook het doek voor het Franciscuskoor, omdat, na lang overleg, besloten was om te stoppen. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is dermate hoog, dat het ons beter leek, om niet verder te gaan in andere kerken.
Zaterdag 13 juli werd er daarom met de koorleden en partners een afscheidsfeestje gehouden op Beukenhof, de plaats waar de kapucijnen de geloofsgemeenschap 100 jaar geleden op zetten. Tijdens deze middag werden er op de valreep nog twee jubilarissen gehuldigd; te weten Toos Kroot en Anja van Kempen. Zij werden door de voorzitter, voor hun 25 jarig jubileum onderscheiden met de zilveren Franciscusspeld, met de daarbij behorende oorkonde en beide dames werden in de bloemen gezet. Deze middag werd er op een muzikale wijze door de laatste 100 jaren gelopen. De koorleden, waarvan sommigen al meer dan vijftig jaar lid zijn, hebben zo een mooi afscheidsmiddag gehad. Waar nog lang over na gepraat kan en zal worden in de positieve zin van het woord.

Foto’s: Fotografie Simone

Foto van de maand juni 2019 van “Focus op Nederland”

De foto van de maand juni 2019 van “Focus op Nederland” is geworden, “De ontsnapping” van Piet van Bommel. We feliciteren Piet met het maken van deze mooie actie-foto. Elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd. Alle inwoners uit Midden-Brabant kunnen deel nemen aan dit cultureel foto-evenement. Foto’s van alle categorieën kunnen ingestuurd worden. Laat u niet weerhouden, stap ook over die drempel en mail uw unieke in Nederland gemaakte opnames, afbeeldingsgrootte minimaal 4500 x 3000 Pixels en niet ouder dan 1 jaar voorzien van naam, adres en informatie over wat er op de foto staat naar p.kollenburg@gmail.com of naar info@focusopnederland.nl. Uit het totale aantal foto’s dat ingezonden wordt maken we weer een selectie van zo’n 80 foto’s die worden tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland” in oktober 2019. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze nieuwe site www.focusopnederland.nl of op www.fotoclubfocus.nl. We komen steeds dichter bij de expositiedatum, dus pak je camera, trek er op uit en stuur in die foto’s. Iedereen van jong tot oud mag immers meedoen aan dit foto-evenement.

Namens “Focus op Nederland”
Peter van Kollenburg

Samen komen we steeds dichterbij

Wil je collecteren tijdens de KWF-collecteweek? Meld je dan aan als collectant. De KWF-collecteweek is elk jaar in de 1ste volle week van september. Als collectant haal je geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek, zodat we samen de dag dichterbij kunnen brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Vooral voor  Biezenmortel is aanmelding erg gewenst !!!

Meld je aan via: Ruud.oerlemans@home.nl

Eerst graag wat ( extra) informatie?
Ook dat is mogelijk door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Vast enorm bedankt

Ruud en Carla Oerlemans
Anemoon 50
Udenhout

Johan Vriens wint koningszilver op gilde Kringdag Maasland

Op zondag 30 juni vond de Kringdag Maasland plaats in het zonnige Nieuwkuijk.
Circa 40 gilden uit kring Maasland en enkele gastgilden van buiten de kring waren aanwezig op dit grote festijn.
De dag ving traditioneel aan met een Heilige Mis. Hierna volgde de massale opmars op het sportpark en vanuit daar vertrok een prachtige en kleurrijke optocht door het dorp.
Ondanks de hitte waren er toch behoorlijk wat toeschouwers langs de route.

Aangekomen bij het wedstrijd terrein van het organiseerde gilde, Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, werd er fanatiek gestreden om de te winnen zilveren schildjes.
Er waren onder meer wedstrijden in schieten, met handboog, kruisboog en geweer, vendelen, trommen, bazuinspelen en Jeu de Boules.

Koning Johan Vriens, van het Sint Antonius Sint Sebastiaan Gilde uit Udenhout, won een prachtig koningsschild omdat hij de koningsvogel na ruim 100 schoten eraf schoot.

KNHS Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2020 komen naar Biezenmortel

Het Regiobestuur van de KNHS Regio Noord-Brabant heeft de KNHS Brabantse Kampioenschappen Outdoor 2020 toegewezen aan RSV St. Lambertus Udenhout. Het Stichtingsbestuur van RSV St. Lambertus Udenhout heeft samen met het bestuur van de KNHS Regio Noord-Brabant hiervoor de overeenkomst getekend.

Op 11 en 12 juli 2020 komen naar verwachting ongeveer 1200 ruiters en amazones naar Biezenmortel. Het wedstrijdterrein is gelegen rondom Zorgboerderij “De Hemelrijksche Hoeve” aan de Gommelsestraat 30 te Biezenmortel. Door de fam. Martens zijn de terreinen rondom hun zorgboerderij hiervoor beschikbaar gesteld.

Vanaf april 2020 worden in de 6 kringen die vallen onder de KNHS Regio Noord-Brabant selectiewedstrijden gereden in de disciplines dressuur en springen. De hoogst geklasseerde ruiters en amazones worden afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen Outdoor in Biezenmortel.
Op zaterdag 11 juli 2020 verdelen de ponyruiters de prijzen en op zondag 12 juli 2020 wordt het Brabants Kampioenschap Outdoor voor paarden verreden.

Op zondag 12 juli 2020 staat ook in het teken van de para-dressuur. Ook hier wordt het Noord-Brabants Kampioenschap verreden.
Deze wedstrijd wordt opengesteld voor alle Brabantse para-dressuurruiters en bovendien is deze para-dressuurwedstrijd ook opengesteld voor ruiters en amazones uit andere regio’s.

Na de ondertekening van de overeenkomst zijn de eerste voorbereidingen in gang gezet om de KNHS Brabantse Kampioenschappen Outdoor vlot te laten verlopen. De deelnemers en toeschouwers kunnen genieten van een mooi hippisch paardensportweekend onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Vervolg campagne Aan De Slag Met Je Huis

Informatie avond bewoners wijk Achthoeven

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd voor het project Aan De Slag Met Je Huis om een woonwensentest in te vullen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. Graag wil de energiecoöperatie Udenhout de eindresultaten van de campagne met u delen en het vervolg op de woonwensentest toelichten. Energiecoöperatie Udenhout nodigt u graag uit voor een informatie avond op:

Dinsdag 2 juli
Tussen 19.30 en 21.30 uur
Locatie: Raadhuis Slimstraat 2 in Udenhout

Naast de resultaten kijken we tijdens de bijeenkomst ook naar wat er in de wijk speelt en of er gezamenlijke thema’s zijn. We gaan dieper in op vragen als: ‘hoe is het gesteld met de comfort in uw woning (isolatie), is uw voordeur geschikt voor inbrekers? (veiligheid) en heeft u al eens nagedacht over een traplift (levensloopbestendigheid)’. Maar behandelen ook vragen over de transitie van de warmte- en elektriciteitsvoorziening en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Programma
19.30 Ontvangst
20.00: Resultaten project
20.15: Reacties deelnemers/vrijwilligers
20.45: Brainstorm thema’s die interessant zijn voor uw woning en wijk
21.30: Vervolg project Aan de slag met je huis
22.00: Afsluiting
U kunt zich voor deze avond aanmelden via aandeslagachthoeven@gmail.com.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ingeborg Willemen, projectleider Aan De Slag Met Je Huis bereikbaar via aandeslagachthoeven@gmail.com. Meer informatie over de
wijkaanpak Achthoeven zie www.aandeslagmetjehuis.nl Hier leest u ook meer over de resultaten van de woonwensentest.

Finaleweekend van ‘Un Schôôn Plaotje”

Enkele maanden zijn ruim 20 fotografen uit Udenhout en Biezenmortel al bezig om een aantal foto-opdrachten zo goed mogelijk inhoud te geven. Verschillende categorieën zijn daarbij langs gekomen. Naast heel veel plezier dat er aan deze opdrachten beleefd wordt door de deelnemers, maar zeker ook door de organisatie die in handen is van Angelique de Graaij, Dion de Bakker en Pieter Michielsen, is er door de deelnemers ook daadwerkelijk veel geleerd. En dat is terug te zien in de foto’s die de deelnemers voor iedere opdracht hebben ingeleverd. Alle foto’s zijn sowieso al terug te zien op www.udenhout-centraal.nl, maar we gaan de beste foto’s van de deelnemers ook nog voor iedereen zichtbaar maken. Dit gaat gebeuren op zondag 30 juni in de Theetuin aan de Slimstraat. Op zaterdag 29 juni is er in deze theetuin al ‘de finale’ voor de deelnemers en familie. Maar op zondag 30 juni zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd om naar ‘De Schôône Plaotjes’ te komen kijken! Misschien raakt u ook wel enthousiast en kunt u deelnemen aan een volgende editie van Un Schôôn Plaotje!

Ook zo benieuwd naar de foto’s en bijbehorende verhalen van de deelnemers aan ‘Un Schôôn Plaotje”?
Kom dan een kijkje nemen tijdens de eindexpositie in de Theetuin.

Kijk naar de Schône Plaotjes die gemaakt zijn; 
Luister naar de enthousiaste verhalen van de deelnemers;
en krijg vooral veel zin om bij de volgende editie ook deelnemer te zijn!