ASVZ draagt Huize Vincentius over aan Nico de Bont en BOEi

Zorginstelling ASVZ heeft Huize Vincentius te Udenhout overgedragen aan VOF Udenhout Vincentius, een samenwerking tussen restauratieaannemer Nico de Bont en BOEi, een non-profitorganisatie gericht op restauratie en herbestemming van erfgoed. De voorbereidingen op de bouw van circa 90 woningen in het karakteristieke gebouw uit 1925 en in de geplande nieuwbouw, kunnen daarmee officieel van start. […]

Boomrooierij Weijtmans viert 100-jarig jubileum

In 100 jaar is het oer-Hollandse familiebedrijf uit Udenhout doorgegroeid van ambachtelijk bomen rooien en snoeien naar een hypermoderne en innovatieve onderneming.

In 2021 is Boomrooierij Weijtmans 100 jaar jong met als core business bomen rooien en snoeien. Door continu duurzaam en innovatief te denken zijn zij voorbereid op de toekomst. Een  toekomst waarin duurzaam denken en doen hoog in het vaandel staan. Goed opgeleide ETW-ers (European Tree Workers) en ETT-ers (European Tree technicians) gaan dagelijks aan de slag om bomen te rooien en te snoeien. Als professionele partner van beleidsmakers en uitvoerders in het bedrijfsleven is Boomrooierij Weijtmans ook actief in het plannen en adviseren in projecten
en het uitvoeren van volledige bos- en boombeheerprogramma’s.

Zij hebben een innovatief machinepark en een team betrokken medewerkers in eigen beheer klaar staan om snel, veilig en efficiënt te werken. Vitaal Boombeheer en circulair denken hebben
hierbij de volle aandacht. Daarom zal er gedurende  2021 een prikkelend jubileumprogramma worden gepresenteerd. Daarin zal naast het terugblikken vooral de verantwoordelijkheid voor
een duurzame groene toekomst, een rol spelen.
Wat u mag verwachten gedurende het jubileumjaar;
• Een onafhankelijke Bomen Nederland Studenten Challenge
• Een onafhankelijke vakjury voor de ontknoping van de Bomen Nederland Studenten Challenge
• Nog meer verbinding met partijen in de gehele keten.
• Jubileumactie particuliere klant “boom voor een boom”
• Presentatie van het jubilerende bedrijf door;
  – Een geheel vernieuwde website
  – Een stoer jubileumlogo
  – De presentatie van… dat blijft nog even een verrassing

Boomrooierij Weijtmans heeft een doel voor ogen. Door professioneel bomen te rooien en snoeien, werken ze aan vitale bomen en bossen. Voor een veilige en gezonde leef- en woonomgeving,
zowel nu als in de toekomst. Houdt u onze berichten in de vakpers alvast in de gaten?

Bomenlaan Schoorstraat

De Schoorstraat is een van de mooiste straten van Udenhout. Een straat met aan beide kanten en deels zelfs een dubbele rij eikenbomen. ontgaan zijn dat een deel van die bomen in heel slechte staat verkeren. Sommigen zien er zo slecht uit dat de boom zich zou schamen als hij dat kon. Vorig jaar is er een uitgebreid onderzoek geweest en is er een plan gemaakt om de bomenlaan te
herstellen. Dat betekent nogal wat. Er zullen veel bomen verwijderd fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase zullen alle 122 geselecteerde bomen gekapt worden in de hele straat. Vervolgens zal fasegewijs het verwijderen van de stobben en aanplanten van nieuwe bomen plaatsvinden. De te planten bomen zullen niet allemaal eikenbomen zijn. De variatie in soorten bomen zal groter worden.
Dit werk zal ongeveer acht weken duren en zal starten 4 januari. De straat zal ongeveer een week afgesloten worden voor verkeer.
Dit alles zal ertoe leiden dat de Schoorstraat ook in de toekomst een prachtige straat met bomen zal zijn.

Wilma de Jong,
Correspondent

In Memoriam Wim Verschuren

Op Tweede Kerstdag 26 december 2020 overleed frater Wim Verschuren aan de gevolgen van corona, kort na zijn 87ste verjaardag. Wim Verschuren is geboren en opgegroeid in Udenhout, was twaalf jaar algemene overste van de Fraters van Tilburg, inspirerend voorman van de Beweging van Barmhartigheid, stond aan de basis van de organisatie Zin in Werk en was de grondlegger van het Kloosterhotel ZIN in Vught.

Wim Verschuren is geboren op 20 december 1933 en groeide op in een boerderij halverwege de Slimstraat. Zijn speelvriendjes waren Ad Bergmans, Kees van den Bersselaar en Piet Vermeer. Na de lagere school ging Wim naar de kweekschool van de fraters, maar in plaats van een loopbaan als onderwijzer kreeg Wim de kans te gaan studeren aan de universiteit van Nijmegen. Hij studeerde er Nederlands en daar leerde hij onze dorpsgenoot Wim Maarse kennen. In die periode ontpopte Wim Verschuren zich als een intelligente veelzijdige harde werker en na zijn studie werd Wim al snel betrokken bij het bestuur van de congregatie. In 1978 werd Wim gekozen tot generale overste van de fraters, een roeping die hij twaalf jaar zou bekleden, tot 1990. Wim was een gedreven enthousiaste man, die altijd kansen zag en mogelijkheden creëerde en waarbij hij vaak veel harder ging dan velen lief was.

Wim Verschuren gaf leiding aan de fraters in een periode van welhaast wanhoop, dat veel fraters de congregatie al hadden verlaten of er nog over dachten en dat de congregatie nauwelijks toekomst zag. Onder leiding van Wim hebben de fraters zich hervonden. De zoektocht voerde hen terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de stichter van de congregatie, monseigneur Zwijsen, die de congregatie niet voor niets had vernoemd naar Maria, Moeder van Barmhartigheid. Dat woord “barmhartigheid” kwam centraal staan in het handelen van de fraters. En nadat Wim in 1990 zijn bestuurlijke opdracht achter zich kon laten, kon hij volop aan de slag met zijn passie “barmhartigheid”. In Vught werd het klooster omgebouwd tot het Kloosterhotel ZIN, waar bedrijven bezinningsdagen konden houden en waar Wim honderden keren zijn verhaal over barmhartigheid kon houden, over barmhartig leidinggeven of over barmhartig personeelsbeleid. Er ontstond een organisatie “Zin in Werk” die nadacht en artikelen schreef over zinvol werk. En er ontstond een Beweging van Barmhartigheid, een beweging van mensen die zich wilde laten inspireren door de zeven werken van barmhartigheid. Wim heeft ontelbaar vaak de parabel van de verloren zoon verteld. Voor Wim stond niet de zoon centraal in het verhaal, maar de vader. Wim noemde deze parabel het verhaal van de barmhartige vader.

Wim groeide zelf uit tot de gastvrijheid in eigen persoon. Hij kon als geen ander luisteren, als geen ander snel een band scheppen en als geen ander de ander in zijn waarde laten.

Het Schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor was al ver gevorderd met het schrijven van een biografie over Wim Verschuren, ook in overleg en in gesprek met hem. En Wim bemoeide zich er ook mee. Hij zei: “Er moet wel goed in staan dat ik barmhartigheid heb geleerd in Udenhout, van mijn moeder”. “Bij ons thuis was altijd iedereen welkom, moeder hield er niet van als mensen werden veroordeeld en moeder was in staat om van haar armoede anderen te helpen”.

Wim is opgegroeid in een gezin waar vader vroegtijdig overleed en waar van de dertien kinderen er maar twee mochten blijven leven. Wim groeide op met zijn moeder en met zijn oudere broer Jos. Wim zei altijd: “Ik mocht blijven leven, ik mag leven en dat is een opdracht!”.

Er is een markante Udenhouter overleden. Moge hij na een gedreven leven, waarin hij vele mensen inspireerde, nu rust vinden bij zijn barmhartige Vader.

 

Kees van Kempen,
Schrijversteam Erfgoedcentrum ‘t Schoor

Warmteverlies woning inzichtelijk

De gemeente Tilburg wil dat Udenhout ook in de toekomst een fijne en gezonde plek is om te wonen. We werken daarom aan het verminderen van het energieverbruik, zodat de stad stapje voor stapje energieneutraal wordt. U kunt daar als inwoner van met een koopwoning aan bijdragen.

Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. U verlaagt uw energierekening en verhoogt uw wooncomfort, als u warmteverlies tegengaat door te isoleren. Hoeveel en welke besparingsmogelijkheden uw gevel heeft, kan inzichtelijk worden gemaakt door middel van een thermografische warmtefoto.

Scan van de gevel
In januari 2021 wordt de voorgevel van uw woning vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde bedrijf Sobolt. De camera ziet waar aan de buitenkant van het huis warmte lekt. Personen of warmtebronnen in huis zijn niet zichtbaar.

De warmtefoto kan alleen op koude nachten tussen 23.00 en 04.00 uur worden gemaakt. De planning is dus afhankelijk van het weer. U hoeft hier niets voor te doen. Aan de hand van de foto wordt er een isolatie-advies opgesteld.

De warmtefoto van uw gevel inclusief isolatie-advies ontvangt u per post. Wilt u liever niet meedoen? Geef dit dan vóór 14 januari 2021 door via aandeslagmetjehuis@tilburg.nl onder vermelding van “afmelden warmtefoto”.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te mailen naar aandeslagmetjehuis@tilburg.nl. Voor deze actie werkt de gemeente samen met energiecoöperatie Udenhout.
Wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Foto van de maand November 2020 van “Focus op Nederland”

De foto van de maand november is geworden, “porseleinzwam” van Jolanda van den Boer uit Udenhout. We feliciteren Jolanda met het maken van deze mooie foto. In de maanden januari en februari 2021 houdt “Fotoclub Focus Udenhout” een foto-expositie in Huize Elisabeth Sint Elisabethstraat 2 in Vught. Deze foto-expositie wordt speciaal voor de inwoners gehouden en is i.v.m. Corona niet voor publiek toegankelijk. Alle foto’s worden voorzien van tekst over het onderwerp op de foto’s.

Vanwege het Coronavirus is onze jaarlijkse foto-expositie van oktober 2020 verzet naar 2021. Elke maand word er een foto van de maand gekozen en gepubliceerd. De foto’s worden tentoongesteld op de foto-expositie van “Focus op Nederland” in oktober 2021. Voor meer informatie kunt u kijken op onze site  www.fotoclubfocus.nl.

Namens Fotoclub Focus Udenhout
Peter van Kollenburg

Groot prehistorisch grafveld onderzocht in Udenhout

 

In oktober en november heeft het opgravingsbedrijf ARCHOL (Leiden) in Tilburg/Berkel-Enschot langs de Udenhoutseweg een groot deel van een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd en vroege-/ midden ijzertijd (1100-500 v.Chr.) onderzocht in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling (Tilburg). Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande bouw van een nieuwe woonwijk op deze locatie in Berkel-Enschot.

Het grafveld bestond uit crematiegraven, wat gebruikelijk is voor een ‘urnenveld’ zoals de grafvelden uit deze periode worden genoemd. De crematieresten werden soms bijgezet in een urn van aardewerk, maar nog veel vaker in een container van textiel of leder. Het organische materiaal verdween naar verloop van tijd in de bodem maar de bijbehorende crematieresten werden in de opgraving nog wel als een compact ‘beenderblok’ teruggevonden. De containers werden in een eenvoudige kuil bijgezet, soms binnen een klein grafmonument. Dat laatste kon een kleine grafheuvel zijn binnen een gegraven kringgreppel. Een ander type grafmonument was een zogenoemd ‘langbed’, dat het best omschreven kan worden als een langgerekt heuveltje, dat ook weer werd gemarkeerd door parallelle greppels.

De verwachting was dat het prehistorische grafveld langs de Udenhoutseweg goed bewaard was gebleven in de bodem. Het indrukwekkende resultaat van het veldwerk heeft dit bevestigd. In totaal zijn meer dan 225 crematiegraven aangetroffen. Er zijn 40 grafmonumenten onderzocht, waarvan 30 kringgreppels en 10 langbedden. Daarmee is het urnenveld een van de grotere urnenvelden van Noord-Brabant. In de bijzettingen zijn meer dan 100 stuks grafkeramiek gevonden waaronder 31 min of meer intacte urnen die als container voor de crematieresten hebben gediend. De overige grafkeramiek waren bijgiften in de crematiegraven.

De oorsprong van het grafveld klimt op tot in de midden-bronstijd (1800-1100 v.Chr.) met twee grote grafheuvels die bij een boerenerf lagen. De sporen van de boerderij die enkele keren werd herbouwd, zijn vooralsnog de oudste sporen die tijdens de opgraving zijn aangetroffen. Verder onderzoek moet nog meer zekerheid verschaffen over de dateringen van deze sporen. De voorlopige interpretatie luidt nu dat de bewoners van het boerenerf zijn begraven in de grote grafheuvels. Dergelijke begravingen op of bij het erf worden soms uitgelegd als een claim van de familie op het omringende landschap. De latere gemeenschap van het urnenveld legde een begraafplaats aan bij de oude grafheuvels, mogelijk die van hun voorouders. Op deze manier kan zij de claim op het landschap hebben overgenomen en gecontinueerd.

Nadat de gemeenschap in de vroege- of midden ijzertijd het urnenveld had opgegeven, verscheen pas in de Romeinse tijd weer bewoning in het onderzoeksgebied. Grondsporen van een boerderij en een opslagschuurtje (een spieker) uit deze periode zijn aangetroffen op enige afstand van het grafveld. Het is een getuige van het eeuwenlange gebruik van het landschap en de bijzondere gelaagdheid in tijd van het gebied.

Het onderzochte deel van het urnenveld bedraagt 1,5 ha. maar de werkelijke omvang ervan is nog niet bekend. Om de betekenis van het opgegraven deel van het grafveld beter te begrijpen wordt binnenkort ten westen van de Udenhoutseweg opnieuw naar sporen van het grafveld (en andere mogelijke archeologische sporen) gezocht met behulp van grondradar en soortgelijke technieken waarbij niet hoeft te worden opgegraven. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd met het oog op wat in de toekomst met de overgebleven resten van het prehistorische grafveld kan en moet gebeuren

 

Afbeelding in dit artikel: Luchtfoto van een deel van het onderzochte terrein langs de Udenhoutseweg. Centraal rechts van de witte werkketen tekenen de sporen van kringgreppels zich duidelijk af als donkere cirkels in het natuurlijke gele zand. © Archol, Leiden.

Afbeelding HP: Tijdens het onderzoek zijn meer dan 225 prehistorische grafkuilen gevonden waarvan op deze afbeelding een zeer fraai voorbeeld te zien is. In de grafkuil, die in profiel te herkennen is als donkere vlek, is een urn van aardewerk bijgezet. Hierin bevinden zich de gecremeerde resten van de dode. © Archol, Leiden.

De woningen van Berk en Hout komen op een bijzondere plek!

Triborgh Gebiedsontwikkeling gaat aan de rand van Udenhout (aan de Udenhoutseweg) 74 moderne woningen realiseren verdeeld over drie nieuwe boerenerven. Vorig jaar zijn op de locatie van dit project Berk en Hout archeologisch waardevolle sporen gevonden. Begin oktober is er een archeologisch onderzoek gestart dat tot eind november zal duren en uitgevoerd wordt door Archol uit Leiden, onder toeziend oog van de gemeente archeoloog Guido van den Eynde.

Er wordt gewerkt zowel met een kraan (voor het grote grondverzet) als met de hand en de troffel (voor het fijne werk).

De eerste week veldwerk leverde meteen een verrassing op, namelijk de sporen van (een deel) van een boerderij en een schuurtje dat men ook wel “spieker” noemt uit de Romeinse tijd (0-400 na Chr). Dit is opnieuw een aanwijzing dat de regio ook in deze periode werd bewoond, een gedachte waar lang aan getwijfeld werd. De Romeinse perceelgrenzen zijn erg interessant omdat zij informatie opleveren over de begrenzing van het erf en hoe het omringende landschap verder was ingericht. Mogelijk wordt in de komende weken duidelijk of het om een geïsoleerd erf gaat of dat er sprake is van een nederzetting.

Naast de sporen van een Romeinse boerderij is er een zogenoemd “urnenveld” gevonden, een prehistorisch grafveld met crematiegraven. Dit lijkt te dateren in de late bronstijd van de vroege-en midden ijzertijd (1100-500 voor Chr). Dit prehistorisch urnenveld is niet het enige dat bekend is uit de regio Tilburg, maar wel het eerste dat volgens moderne wetenschappelijke standaarden en over een groot oppervlakte wordt onderzocht.

Na afloop van het veldwerk volgt nog een maandenlang onderzoekstraject van alle archeologische opgravingsgegevens. Bij dit vervolgonderzoek is een grote groep van internationale specialisten betrokken die vaak met zeer moderne technieken aan de hand van de vondsten antwoorden trachten te vinden op vragen die kunnen variëren van in welk type landschap het grafveld en de bewoning lagen, hoe oud de graven precies zijn, wat de samenstelling van de bevolking was waarvan de overledenen gecremeerd zijn, misschien wat hun onderlinge familie relaties waren, tot zelfs welke houtsoorten werden gebruikt voor de brandstapels van de crematies.

De geplande rondleidingen over de opgravingen, waarvoor Heemkunde kringen, archeologische clubs, maar ook belangstellenden waren uitgenodigd zijn jammer genoeg geannuleerd in verband met de aangescherpte corona maatregelen. Via de website https://berkenhout.nl/nieuwsflits-archeologie/ informeert de archeoloog van de Gemeente Tilburg u graag over de vorderingen bij de opgravingen.

Nelleke Sträter,
correspondent De Wegwijzer

De Afhaalbieb is weer open

Bibliotheek Midden-Brabant is na het succes in het voorjaar weer gestart met de Afhaalbieb. De Bibliotheken moeten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen tot en met 18 november dicht blijven. In ieder geval tot die tijd is de Afhaalbieb open.

Bij de Afhaalbieb kunnen leden boekenpakketten aanvragen via de website (www.bibliotheekmb.nl/afhaalbieb). Zij kunnen aangeven voor welke leeftijd het pakket moet zijn en voor volwassenen welk genre de voorkeur heeft. De keuze bestaat uit ‘spannend en actief’, ‘liefde en leven’ of ‘literatuur en cultuur’. De bibliotheekmedewerkers kiezen per pakket vijf boeken uit.

Het afhalen kan op verschillende momenten in een van de vijftien vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant. De boeken hoeven pas teruggebracht te worden als de Bibliotheken weer open zijn. De uitleentermijn van alle geleende boeken wordt tot die tijd verlengd.

Toen de Bibliotheken eerder dit jaar de deuren moesten sluiten bleek de Afhaalbieb al direct een schot in de roos. Meer dan 2750 leden maakten toen gebruik van het tijdelijke aanbod. Sophie Bruers, een van de coördinatoren van de Afhaalbieb van Bibliotheek Midden-Brabant: ,,Aan alle reacties merkten we dat lezen voor veel mensen een soort primaire levensbehoefte is. Een manier om even aan de realiteit te ontsnappen.” Er kwamen ook leuke verzoekjes binnen. ,,Een lezer gaf aan fan te zijn van de insta-leestips van onze collectioneur Leonoor. Toen heeft Leonoor speciaal voor haar een pakket gemaakt.”

De Afhaalbieb biedt vooral uitkomst voor de lezers die het liefst van papier lezen. Lezers kunnen altijd al terecht in de online Bibliotheek. Daar zijn duizenden e-books en luisterboeken te downloaden. Daarnaast biedt Bibliotheek Midden-Brabant online ook allerlei activiteiten aan. 

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl