Thema-avond: Een puber in huis? Hoe houden we het gezellig?

Op dinsdag 3 februari 2015 organiseert de ouderraad van 2College Cobbenhagen een thema-avond: Een puber in huis? Hoe houden we het gezellig?

De puberteit zien veel ouders als de lastigste opvoedperiode van hun kinderen.

Wellicht vindt u het vanzelfsprekend dat pubers zich verzetten tegen hun ouders, toch hoeft dat helemaal niet. Zeker niet als je weet hoe het brein van pubers zich in deze periode ontwikkelt”.

Op dinsdag 3 februari verzorgt Marina van der Wal, zelf moeder van 2 pubers, opvoeddeskundige bij het tv programma ‘koffietijd’ en co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek , een thema-avond over het opvoeden van pubers.

Van der Wal is voor velen bekend uit de media als het gaat om opvoed-kwesties zoals bijvoorbeeld de ‘bangalijsten’ en ‘comazuipen’.

Eén van de bezoeksters die eerder een bijeenkomst bezocht:
“ik dacht even dat ik in het theater was. Zo leuk!”
Van der Wal: “het is fijn als mensen plezier hebben, deze avond. Maar laat ik duidelijk zijn: opvoeden gaat ook over het stellen van grenzen. Dat is namelijk ook een vorm van liefde voor je kind. Wij zullen onze kinderen ook moeten leren dat het leven tegenslagen en teleurstellingen kent.
En ook dit thema komt aan bod.”

Geïnteresseerden zijn op dinsdag 3 februari welkom in de aula van het Cobbenhagenlyceum , Brittendreef 5 in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. (De koffie/ thee staat klaar vanaf 19.30)

Aanmelden via: www.2college.nl/cobbenhagenlyceum

Adrie en Ans 20 jaar bij psz Duimelotje

Ans_Adrie 20 jr PSZ_04Op dinsdag 28 oktober was het ineens feest op psz Duimelotje. Plotseling kwamen Annelieke van Geffen, directeur van bs de Wichelroede met juf Bregje en Martine op de speelzaal met taart, koffie, thee en limonade voor de peuters. Annelieke was namelijk niet vergeten dat het 24 oktober 2014 20 jaar geleden was dat juf Adrie en juf Ans de deuren van psz Duimelotje voor het eerst openden. Sinds die tijd hebben al heel veel peutertjes de speelzaal bezocht en dat was een feestje waard. Op de taart was een hele mooie foto van juf Adrie en Ans gemaakt en iedereen heeft er heerlijk van gesmuld. Maar toch vooral proficiat voor deze twee juffen die dit al 20 jaar doen.

Ans_Adrie 20 jr PSZ_01Psz Duimelotje
Helmkruid 2
5115330
www.peuterspeelzaal-duimelotje.nl .

Veilige Honken in Udenhout en Berkel-Enschot van start

Veilighonk2Tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag zijn door wethouder mevr. Marcelle Hendrickx, samen met een paar jongeren, de 10 veilige honken in Udenhout en Berkel-Enschot symbolisch geopend. Tijdens een bijeenkomst bij Mc Donalds, waar alle bewoners van de Veilige honken, leden van de dorpsraden en vertegenwoordigers namens de scholen en bedrijven die aan de tot standkoming van de Veilig Honken hebben bijgedragen.
Nadat aan de aanwezigen was uitgelegd hoe de veilig honken tot stand zijn gekomen en deze mensen daarvoor uiteraard bedankt werden was het tijd om de officiële openingshandelingen te gaan verrichten. Het personeel van Mc. Donalds had een fietsparcours uitgezet dat, op de Veilighonkleenfiets van veilig honken, afgelegd moest worden. Aan het einde van het parcours hielden ballonnen het veilig honken bord nog verborgen. Toen de wethouder en de drie jongeren, die erg nauw betrokken zijn geweest bij het bepalen van de honken op de veschillende fietsroutes, de nodige ballonnen kapot hadden geprikt, werd het bordje, waaraan de honken te herkennen zijn, zichtbaar.
Een erg mooi en goed initiatief waar als (alles goed gaat) zo min mogelijk gebruikt van gemaakt hoeft te worden. Maar als de nood aan de man is, is het erg prettig als je ergens met een gerust hart kan aanbellen voor hulp.

Wat is een Veilig Honk?
Een Veilig Honk is een veilige plaats die wordt geboden langs de meest gebruikte fietsroutes van en naar het Voortgezet Onderwijs. Langs deze routes zijn 10 bewoners en/of bedrijven bereid gevonden om als Veilig Honk te fungeren. Deze adressen hebben een bord met het Veilig Honk-logo. Zo weet de scholier dat hij of zij op dit adres gerust aan kan kloppen voor hulp. Bijvoorbeeld bij pech met de fiets, een ongeluk(je) of problemen langs de route. Veilig Honk is een initiatief van de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot in samenwerking met de gemeenten Tilburg en Oisterwijk, Voortgezet Onderwijs, wijkagenten en Jeugd en Jongerenwerk (R-Newt). In de gemeente Oisterwijk zijn al 4 veilige Honken gestart in 2014 en ook in heel veel andere gemeenten in Brabant wordt hiervan gebruik gemaakt.

Taken Veilig Honk
De bewoners/bedrijven Veilig Honk proberen een scholier die aanklopt op de eerste plaats gerust te stellen. Daarnaast wordt er hulp en veiligheid geboden aan kinderen die aangeven daar behoefte aan te hebben, bijvoorbeeld:

  • Een luisterend oor en kalmerende woorden bieden bij bijvoorbeeld ruzie onderweg of wanneer het kind is lastig gevallen.
  • Een pleister plakken als het kind gevallen is en een schaafwond heeft. Bij ernstige verwonding de hulp inroepen van de huisarts of een ambulance.
  • Een fietspomp of een leenfiets ter beschikking stellen
  • Ouders en/of de school bellen als er iets met het kind gebeurd is. Wanneer het waarschijnlijk is dat de leerling te laat op school komt door pech of een andere oorzaak, kan de school gebeld worden zodat men weet dat de leerling te laat komt. Dit dient ook te gebeuren als de leerling naar huis rijdt, zodat de ouders niet ongerust worden of de leerling kunnen komen halen.
  • Bij een strafbaar feit (ruzie, mishandeling) de ouders, school bellen en eventueel de politie inschakelen.
  • Bijhouden van een (eenvoudig) registratieformulier. Hierdoor kan geëvalueerd worden wat de meest voorkomende problemen zijn.

Om in het geval van de bovenstaande situaties de scholier goed te kunnen helpen, is ieder Veilig Honk voorzien van een duidelijk Veilig Honk-bord, een (standaard) EHBO-doos, een bandenplak set, een fietspomp, een leenfiets en een kaart met belangrijke contactinformatie.

Dit wordt allemaal verzorgd vanuit de dorpsraden in samenwerking met enkele (lokale) bedrijven. La Poubelle heeft de leenfietsen ter beschikking gesteld.

Meer informatie over Veilig Honk
Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersonen van de dorpsraden:

Udenhout: Tiny v Doveren  vandoveren@home.nl
Berkel-Enschot: Hanny Robben  info@dorpsraadberkelenschot.nl
Gemeente Oisterwijk:  Koen Schollen koen.schollen@oisterwijk.nl


Waar zijn de (14) Veilige Honken te vinden?
Adressen Veilige Honken:

Plattegrond veilig honk

 

 

 

 

 

 

 

Udenhout
Hoppenbrouwers Elektrotechniek | Kreitenmolenstraat 201
McDonald’s | Rijksweg 1

Berkel-Enschot
Dekkers Transport | Bosscheweg 77
Fam. Jansma | Bosscheweg 39
De Bollekens |Enschotsebaan 21A
Vromans Haardhout | Enschotsebaan 35
Fam. Vos  (to Boer Robben) |  De Kraan 96
Fam. Smits (vlakbij Tilburg Noord) |  Hazennest Oost 6
Fam. Oerlemans | Molenstraat  48
Fam. Kools (vlakbij fietspad N65) | Berkelseweg  57

Heukelom
Kinderopvang Tierelier | Spoordijk  8

Oisterwijk
Zwembad Baksche Ven | Baksevenweg 1

Moergestel
Bewoners | Eindhovenseweg 12
Restaurant Redemption | Oirschotseweg 85

Indrukwekkende herdenking bij Bosch en Duin

De leerlingen van groep 8 van BS De Wichelroede verzorgden op 25 mei j.l. een sfeervolle herdenking voor de 14 verzetshelden bij Bosch en Duin. Een meisje heette de aanwezigen van harte welkom en herinnerde eraan dat het die dag precies 70 jaar geleden was, dat deze 14 mannen werden gefusilleerd. Daarna werd het gedicht voorgelezen, dat op de rand van het monument staat. Herdenking2014-01Na de Last Post werd de naam en leeftijd van iedere verzetsheld genoemd, waarbij telkens de foto van de desbetreffende persoon werd getoond. Voor de nabestaanden was dit heel emotioneel. De leerlingen waren hiervan erg onder de indruk, want zij zagen ook de tranen, die dit teweeg bracht. In een eigen tekst verwoordde een leerling, dat mede dankzij deze veertien wij allemaal van onze vrijheid kunnen genieten. Weer klonk de Last Post en werd een minuut stilte gehouden. Daarna legden de leerlingen bij het monument 14 rozen en een krans en vroeg één van hen of nog iemand het woord wilde hebben.

Dhr. Oosterheert uit Leiden, neef van de gefusilleerde Willem Oosterheert (25 jaar), sprak de leerlingen toe. Op de eerste plaats bedankte hij hen van harte voor de manier waarop zij de herdenking gestalte hadden gegeven. Daarna vertelde hij, dat zijn neef ook wel Pim genoemd werd en erg gelovig was. Hij las een stuk uit een brief van Pim voor, die aan zijn ouders schreef, dat hij veel steun putte uit het geloof. Hij verzocht hen om goed voor zijn verloofde te zorgen. Hij vroeg hen om moed te houden, want hij verwachtte na verloop van tijd vrij te komen. “Helaas,” sprak Dhr. Oosterheert, “een week later werd hij hier ergens in de duinen vermoord…” Na deze gevoelige woorden verlieten de klassen van Juf Angeliek en Juf Josje in volmaakte stilte het monument en legden de nabestaanden en anderen hier een bloemetje.

Herdenking2014-02Tot de mensen die bij deze herdenking aanwezig waren, hoorden enkele nabestaanden, leden van de Dorpsraad, ouders en afgevaardigden van de school en van Heemcentrum ’t Schoor, boswachters van Natuurmonumenten en andere belangstellenden. Jan Schoenmakers en Henk Peters, die op school een lezing hadden verzorgd over dit monument, spraken na afloop met de aanwezige nabestaanden. Dit zijn er niet meer zoveel, omdat de nog in leven zijnde broers of zussen van de veertien ruim 90 jaar oud zijn. Zij spraken ook met een dochter en een zoon van de gefusilleerde Tilburgse verzetsman Wim Berkelmans. De dochter (rond de 80) was de leerlingen heel dankbaar. “Wij worden ieder jaar op 4 mei ook bij de kranslegging in Tilburg uitgenodigd, maar voor ons is deze herdenking veel persoonlijker. Wat deze kinderen hier brengen, doet ons erg veel en jullie moeten hen echt  namens ons bedanken.” Jan Schoenmakers maakte een film van deze herdenkingsplechtigheid en haar dankwoord werd opgenomen en krijgen de leerlingen nog te zien voordat zij van school vertrekken naar het voortgezet onderwijs. En natuurlijk hebben Jan en Henk die dank daarna op school meteen overgebracht aan leerkrachten en leerlingen. Laatstgenoemden lieten merken dat zij de woorden van Dhr. Oosterheert goed begrepen hadden en ontroerd waren door de tranen, die enkele mensen gelaten hadden. Vertederend was de opmerking van een jongen:”Ik vond het zo zielig, dat een man stond te huilen. Ik had hem zo wel een stevige knuffel willen geven, maar ik durfde dat niet.”

De leerlingen zullen deze plechtigheid nooit meer vergeten. Niet omdat zij nog een certificaat kregen van de Stichting 4 en 5 mei als bewijs dat zij aan de herdenking meegewerkt hebben, maar omdat hun deelname recht uit hun hart kwam.

En dat is een groot compliment waard.

Schoolverlaters van de basisscholen doen verkeersexamen

Verkeersexamen2014-03Op woensdagochtend 21 mei fietsten er weer vele kinderen met een geel genummerd veiligheidshesje door de straten van Udenhout. Langs de kanten van de wegen zaten op verschillende kruisingen ouders met een blocknote in de hand te genieten van de zon. Misschien leek het wel of dit los stond van elkaar, maar niets is echter minder waar.
Alleen al door de aanwezigheid van deze ouders langs de weg werden de kinderen een stukje meer gespannen. Het waren tenslotte deze ouders die de kinderen gingen beoordelen op hun ‘gedrag’ in het verkeer. Die dag werd voor groep 8 van de Udenhoutse basisscholen namelijk het praktische verkeersexamen afgenomen.
Van de 132 kinderen die ‘schoolverlater’ zijn hebben er 127 het examen gedaan (de overige 5 kinderen konden wegens ziekte of blessure niet deelnemen).
Verkeersexamen2014-02Ze vertrokken één voor één vanaf de parkeerplaats bij svsss voor een vooraf uitgezette route kris-kras door de straten van ons dorp. Straten van rechts moesten natuurlijk goed in de gaten gehouden worden, op een voorrangskruising moest extra goed gelet worden op andere verkeersdeelnemers, maar toch ook wel een beetje op de ouders die daar zaten om te kijken of ze iets gingen noteren op het moment dat jij daar ging oversteken. “Zou ik het wel goed gedaan hebben of deed ik iets verkeerd?
Voor de een een fietstochtje om peentjes te zweten en voor de ander en fietstochtje waarbij het genieten van de zon ook een belangrijk iets was.
Stak ik mijn hand wel op tijd uit….? Ik zal maar een keer vriendelijk lachen, misschien strepen ze dat kleine foutje dan wel weer door….!” “Goede morgen mevrouw, alles goed….? Een fijne dag nog verder….!!! (misschien zijn dat wel pluspunten als ik dat roep)

Verkeersexamen2014-01Uiteindelijk hebben alle kinderen het examen er goed vanaf gebracht, hoewel ze het onderweg op sommige locaties best moeilijk gemaakt werd door de volwassen medeweggebruiker. Auto’s staan geparkeerd op plaatsen waar dat helemaal niet mag, grote vrachtwagens moeten ineens ergens in waar dat door een wegopbreking eigenlijk haast onmogelijk is…., automobilisten in vaak iets te grote auto’s hebben blijkbaar ergens gelezen dat zij zowel van links als rechts voorrang mogen nemen….(?????)

Kortom, het werd de kinderen niet altijd even makkelijk gemaakt. Misschien is het wel veel beter als de rollen de volgende keer omgedraaid worden en dat de papa’s en de mama’s eens een herexamen moeten doen!!!

 

De Mussenacker wint de publieksprijs met ontwerpen van een vlag

Mussenacker_vlag02Wie de afgelopen weken nog door het centrum van Tilburg heeft gelopen, zal de met ruim 60 vlaggen versierde Heuvel niet ontgaan zijn. Ook in de krant en uiteraard op internet hebben enkele berichten gestaan van dit versierde plein.

Maar waarom was dat nou allemaal?
Sinds vorig jaar organiseerd de Roteryclub Tilburg Triborch in het kader van ‘Kids maken de Blits’ een wedstrijd welke school de mooiste vlag ontwerpt binnen een bepaald thema. Vorig jaar was dat thema nog; “Sport en Spel, gezond in je vel…”
Mussenacker_vlag01Voor dit jaar was er een geheel ander thema gekozen. De opdracht was om een vlag te ontwerpen waarin het op de juiste manier van afvalverwerking onder de aandacht gebracht zou gaan worden.
Op alle ongeveer 60 scholen kreeg iedere leerling (of samen met een medeleerling) de gelegenheid om een ontwerp in te dienen. Het beste ontwerp vertegenwoordigde vervolgens de school bij de finale op de Heuvel in Tilburg.

Lara van der Linden en Loïs Donders waren de gelukkigen die namens De Mussenacker uitgekozen waren voor de wedstrijd. En dat ze op school het ontwerp van de vlag van deze dames als beste/mooiste hadden beoordeeld, daar waren het blijkbaar veel mensen mee eens.
Met ruim 400 stemmen werd deze vlag namelijk ook gekozen tot de uiteindelijke winnaar van dit jaar…… en daar hangt natuurlijk een mooie prijs aan vast!!!!

Mussenacker_vlag03Een van de organisatoren kwam op school vertellen dat de hele klas van Lara en Loïs een dagje met de bus naar Rotterdam. Op vrijdag 4 juli vertrekken ze voor een excursie naar een groot afvalverwerkingsbedrijf. Het thema was immers: Afval scheiden. Het tweede gedeelte van de dag zal plaatsvinden in diergaarde Blijdorp.

We feliciteren De Mussenacker uiteraard met dit behaalde succes en wensen ze veel plezier in Rotterdam.

Misschien een wereldrecord tijdens Koningsspelen

Koningsspelen-april2014-01De Koningsspelen hebben dit jaar voor de tweede keer plaats gevonden. Ongetwijfeld gaat dat een activiteit worden die ieder jaar terug gaat komen. Vorig jaar, toen Willem-Alexander koning werd zijn deze spelen voor het eerst gehouden. De bedoeling is dat de schooljeugd een dag heeft waarbij beweging en sport centraal staan. Dit uiteraard omdat dat in het bijzonder voor de jeugd erg belangrijk is.
Een heel belangrijk onderdeel tijdens de koningsspelen van dit jaar was de poging om met zoveel mogelijk kinderen op zoveel mogelijk basisscholen in Nederland op het zelfde moment en op het zelfde liedje een dansje te doen, waarmee een poging gedaan werd om een vermelding in het ‘Guinness book of records’ te komen. Of dat gelukt is weten we pas over een paar weken. Aan de Udenhoutse basisscholen heeft het in eider geval niet gelegen. Op de Mussenacker, de Achthoevenschool en de Wichelroede was het dansje in alle groepen voorbereid en werd het geheel volgens plan op het juiste moment uitgevoerd.
Koningsspelen-april2014-02Uiteraard zou deze dans nooit gelukt zijn als er niet een goed ontbijt aan vooraf gegaan was. Ook dit ontbijt werd op school opgegeten.

Na de dans waren de Mussenacker en De Wichelroede op de velden van SVSSS terug te vinden om daar een parcours van verschillende spelletjes af te werken. De Achthoevenschool had haar intrek genomen in De Roomley.
Het uitstekende weer heeft er toe bijgedragen dat het ook dit jaar weer een geweldige dag geweest is. En dat na deze dag ook nog eens twee weken vakantie in het vooruitzicht liggen was natuurlijk helemaal perfect.

BEKIJK HIER NOG MEER FOTO’S VAN DE KONINGSSPELEN

 

NL doet Duimelotje

NL doet, klussen ook bij Duimelotje

SONY DSCOp 21 en 22 maart werd er weer geklust bij psz Duimelotje. Het waren de klusdagen van NL DOET die weer gesponsord werden door het Oranjefonds en de Gamma. Op vrijdag werd er door vrijwilligers gepoetst in het lokaal en werd speelgoed schoon gemaakt. Schoonmaakbedrijf A.G. Cleaning uit Udenhout kwam de buitenzijde van het gebouw schoonmaken wat er nu ook weer mooi uitziet. Op zaterdag werd er nog binnen gepoetst maar kreeg ook de tuin een voorjaarsbeurt en werden de buiten speelwerktuigen geschilderd.

SONY DSCHet weer werkte niet altijd mee en het was best wel fris maar dankzij de koffie, al het lekkers en de inzet van de vrijwilligers werd er hard gewerkt. We willen iedereen, mede namens de peutertjes van psz Duimelotje, bedanken voor jullie inzet.

Psz Duimelotje, Helmkruid 2, 5115330.

Verkeersactie bij Duimelotje

DuimelotjeDuimelotje verkeerscontroleOp dinsdag 18 maart heeft peuterspeelzaal Duimelotje een verkeersactie gehouden in de Helmkruid. De reden voor deze actie was de snelheid waarmee automobilisten soms door de straat rijden terwijl de peutertjes naar de speelzaal worden gebracht. In de woonwijk geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Wijkagent Marcel Ooms was bereid om samen met een collega medewerking aan deze actie te verlenen en bracht zelfs een lasergun mee. Maud, Carlijn en Liselotte, leerlingen van groep acht van basisschool de Wichelroede werden door Marcel geïnstrueerd en mochten de snelheid van auto’s, scooters en fietsers meten.

Duimelotje verkeerscontrole

Vervolgens kregen de bestuurders een flyer en ballonnen uitgereikt met het verzoek rekening te houden met de allerkleinste verkeersdeelnemers. De reden van de actie werd door deze bestuurders onderkend. We hopen dat deze actie heeft bijgedragen aan een rustiger rijgedrag in de straat. Iedereen bedankt hiervoor en zeker ook Dennis en Kitty voor hun medewerking.

Leidsters Psz. Duimelotje.

Udenhout-Centraal bestaat 12,5 jaar

UC-logoEr zijn ongetwijfeld nog inwoners van Udenhout die niet weten waar we het over hebben als we het over Udenhout-Centraal.nl hebben. De ‘.nl’ aan het einde verraad misschien dat het om een internetpagina gaat, maar wat daar op te vinden is, zou nog een raadsel kunnen zijn. Gelukkig is de groep voor wie dat een raadsel zou kunnen zijn niet heel groot en wordt deze ook alsmaar kleiner. Toch zullen ook de trouwe bezoekers niet weten dat Udenhout-Centraal.nl deze week al weer 12,5 jaar bestaat. De naam www.udenhout-centraal.nl is op 30 augustus 2001 geregistreerd.

De ontwikkelingen gaan zeker op het gebied van internet en alles wat daar mee samenhangt de laatste jaren erg snel (misschien volgens velen wel veel te snel). Dit is voor Udenhout-Centraal de reden geweest om dit jubileum aan te grijpen om de website in een geheel nieuw jasje te gaan steken en te voorzien van wat meer mogelijkheden. Zo kan er op ieder bericht gereageerd worden of kan een koppeling van dat bericht gemaakt worden naar je facebookpagina. Het social media verhaal is dus weer wat meer in de site verwerkt. De agenda blijft voor een groot gedeelte hetzelfde. Nog steeds kun je zelf een agenda-item aanmelden. Het verschil is echter dat deze niet meteen zichtbaar wordt, maar ‘goedgekeurd’ moet worden.

Trots
Waar ze bij Udenhout-Centraal erg trots op zijn is het tarief waarvoor er op de site geadverteerd kan worden. Vanaf het begin af aan is dit bedrag niet veranderd en dat gaat ook niet zo snel gebeuren.
Er gaan met de nieuwe site wel een paar extra mogelijkheden bijkomen waardoor een adverteerder nog beter zichtbaar zal zijn.
Belangrijk is wel dat een adverteerder hier zelf actief in meedoet!!!

Doorgaan
Ook voor de komende jaren zal het zo zijn dat we proberen bij zoveel mogelijk Udenhoutse activiteiten aanwezig te zijn om een zo mooi mogelijk beeld te creëren van wat er allemaal in Udenhout plaats vindt. Neem daarom de komende periode eens een kijkje op de vernieuwde website en schaar hem onder uw favorieten. Waarschijnlijk krijgt ook u dan het Udenhout-Centraal.nl virus te pakken en bent u regelmatig op de site te vinden met een leuke reactie bij een artikel. We zien dan over 12,5 jaar wel weer wat we er samen van gemaakt hebben.