Berichten

Groep 8 van de Achthoevenschool sluit in stijl af

Waar het al tientallen jaren traditie is om de lagere school periode af te sluiten met een musical voor alle ouders, broertjes, zusjes opa’s en oma’s is daar de laatste jaren een nieuwe trend bijgekomen.
Iedere zich wel respecterende groep 8 weet in februari namelijk al welke galajurk of welk jasje met bijpassende strik er aangetrokken gaat worden tijdens het eindgala.
In een opvallend voertuig, met chauffeur, afgezet worden op de feestlocatie om vervolgens met de klas en een glas ‘champagne’ te toosten op de mooie lagereschooltijd die net voorbij is en op het grote voortgezetonderwijs avontuur dat na de vakantie gaat beginnen.
De halfvolle glazen worden aan de kant gezet om vervolgens te gaan feesten en dansen op de muziek van de DJ, die door speciaal voor deze gelegenheid is ‘ingevlogen’.

Jeugdjournaal
Dat deze verschillende activiteiten aan het einde van het schooljaar nu ook op de lagere school zijn intreden gedaan heeft is ook niet onopgemerkt gebleven bij het jeugdjoernaal. Woensdagavond 4 juli zat de Achthoevenschool midden in hun galafeest, toen een cameraman met verslaggeefster van het jeugdjournaal zich meldden.
Kinderen werden zichtbaar zenuwachtig en ze waren allemaal duidelijk blij dat ze in februari al besloten hadden om de kleding aan te doen die ze nu ook aanhadden. Je krijgt tenslotte maar één keer de kans voor een eerste verpletterende indruk…. zeker op de nationale televisie.
De mooiste dance-skills werden getoond en als de camera in de buurt was werd er zo zwoel mogelijk in de lens gekeken…

Toen de tv-crew weer weg was werd er samen met de ouders nog doorgefeest. Op donderdagavond zat iedereen uiteraard voor de buis om te kijken of en hoe ze in beeld gebracht werden…

Wij wensen alle groep 8-ers een fijne vakantie en heel veel succes bij het maken van nieuwe onvergetelijke herinneringen!

Basisscholen Achthoeven en De Mussenacker gaan samen verder

De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker in Udenhout gaan fuseren. De besturen Stichting Tangent en Opmaat hebben de intentie hiertoe uitgesproken en bekrachtigd in een besluit. Doelstelling is om het komend schooljaar te benutten om één sterke school te ontwikkelen en in augustus 2019 daadwerkelijk te starten met de nieuwe school. Gedurende het komend schooljaar 2018-2019 verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Fusie

‘Met deze fusie bieden we de kinderen de beste ontwikkelmogelijkheden voor nu en in de toekomst’, stelt Alina Kuiper, voorzitter College van Bestuur Stichting Tangent. Marius Liebregts, voorzitter college van bestuur Stichting Opmaat: ‘We starten met het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke visie wat leidt tot een nieuw onderwijsconcept. We kijken daarbij natuurlijk naar de bestaande visies en het onderwijsconcept Jenaplan van De Mussenacker en het onderwijsplan van basisschool Achthoeven.’ Alina Kuiper: ‘Daarbij is het wenselijk om ook direct een aanbod te ontwikkelen voor kinderen van 0-13 en daarmee de samenwerking met de kinderopvang op te starten zodat er echt sprake is van een (I)KC. Met de intentie tot fusie is het makkelijker teams samen te smelten en teams mee te laten denken in ontwikkeling van cultuur en structuur van de nieuwe school.’ De directeuren René Los (Achthoeven) en Paul van Hees (De Mussenacker) zijn enthousiast: ‘We werken al langere tijd op een heel prettige manier samen,’ zegt René. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in om samen een nieuwe school neer te zetten waar de kinderen uit Udenhout zich op een goede manier kunnen ontwikkelen.’ Paul voegt hier aan toe: ‘Ik vind het ook heel spannend, het is een heel proces wat we nu aangaan om te komen tot onder
andere één nieuw onderwijsconcept. We gaan dat vol vertrouwen aan.’ 

Van drie scholen naar één pedagogische visie en twee IKC’s

In 2016 gaven de besturen Opmaat (De Mussenacker) en Stichting Tangent (Achthoeven en De Wichelroede) aan de drie basisscholen in Udenhout de opdracht om een plan te maken hoe het onderwijs in Udenhout er uit moest gaan zien in de toekomst. Toen was al duidelijk dat het totale aantal leerlingen in Udenhout terugliep en er in de toekomst maar plek zou zijn voor twee in plaats van drie locaties. Daarbij spraken de besturen de nadrukkelijke wens uit om te komen tot twee Integrale Kindcentra’s (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar voor, tijdens en na school kunnen verblijven, leren, spelen en gebruik maken van andere voorzieningen. In de afgelopen twee jaar zijn er diverse bijeenkomsten met de teams en ouders geweest. Een eerste resultaat was het Kindcentrum Krijtenmolen waarin basisschool De Wichelroede en Kinderopvangorganisatie Humanitas een plek hebben gevonden. De besturen gaven vervolgens de drie scholen de opdracht om een gezamenlijke pedagogische visie van het gehele onderwijs in Udenhout te ontwikkelen waarin de professionals, vrijwilligers en ouders zich bundelen tot één netwerk. In dit
netwerkteam wordt samen geleerd en gewerkt op basis van concrete doelen, organisatiewerkwijzen en activiteiten. Doelstelling is om te komen tot twee IKC’s die complementair zijn aan elkaar.
De basisscholen Achthoeven en De Mussenacker kregen in september 2017 een vervolgopdracht van beide besturen: Onderzoek of en hoe een informele samenwerkingsschool kan worden opgestart.
Uit het onderzoek kwamen drie opties naar voren:
1. Doorgaan zoals de scholen dit nu doen dwz incidenteel samen optrekken bij evenementen zoals Sinterklaas en koningsdag;
2. Naast elkaar verder en niet verder samenwerken;
3. Fuseren.

Al snel bleek dat informeel samenwerken veel wettelijke hobbels zou opleveren.
Ontkoppelen van de samenwerking zou de belofte om twee aanvullende IKC’s te ontwikkelen onder druk zetten. Fuseren bleek de beste optie.

Vervolg

In dit traject zijn dan nog hobbels te nemen als het gaat om denominatie, onderwijsconcept, etc. Daarbij horen bestuurlijke keuzes. Gedurende het schooljaar 2018/2019 zullen de contouren van de nieuwe school zich steeds duidelijker aftekenen. ‘In augustus 2019 staat er een nieuwe, sterke school in Udenhout’, zegt Alina Kuiper. ‘Een school waar kinderen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen,’ vult Marius Liebregts aan.

Hoog niveau bij voorleeswedstrijd

V.l.n.r.: Imke, Margje en Fleur

Op donderdag 18 januari stond bij 6 basisscholen uit Tilburg Noord, Berkel-Enschot en Udenhout al enige tijd een groot uitroepteken in de agenda. Op die dag mocht namelijk de leerling die het beste kon voorlezen deelnemen aan de regiofinale. Met de hele klas werd de westerstorm getrotseerd om naar ’t Plein in Udenhout te komen om daar hun klasgenootje aan te moedigen.
De winnaar van deze wedstrijd, die door de bibliotheek georganisseerd wordt, mag naar de Tilburgse kampioenschappen en wie weet daarna nog wel verder.
Alle deelnemers hebben een zelfgekozen boek waaruit ze een fragment voorlezen. De jury beoordeeld het voorlezen op een 9-tal punten en bepalen dan wie de winnaar is. Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen…

Tessa de Jong

Ja dat dacht de 3-koppige jury misschien ook wel toen ze er eens goed voor gingen zitten op het moment dat de eerste deelneemster in de grote voorleesstoel plaats nam.
Al snel werd duidelijk dat het zo makkelijk niet zou gaan worden omdat het niveau van de deelnemers erg hoog was. Naast de jury was ook presentatrice Margje Woodrow erg onder de indruk van het niveau waarop voorgelezen werd.

Jessie de Theije

Na drie voorlezers, kreeg iedereen even de gelegenheid om even ‘bij te komen’ voordat de laatste drie voorlezers hun opwachting gingen maken.
Toen alle deelnemers voorgelezen hadden trok de jury zich even terug om te overleggen. Een overleg wat wel degelijk nodig was omdat de deelnemers niet veel voor elkaar onder deden.
Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Fleur Coopman uit Berkel-Enschot en was er een mooie tweede plaats voor Imke Arens van De Wichelroede. Maar we zouden Jessie de Theije (Achthoeven) en Tessa de Jong (Mussenacker) tekort doen door ze niet te noemen in dit verslag. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat ook zij dicht tegen de eerste plaats aan zaten!

Opbrengst thema-avond basisschool Achthoeven voor Jeugdfonds Vincent

Efteling
Donderdagavond 8 juni vindt op basisschool Achthoeven weer de jaarlijkse thema-avond plaats. Dit jaar is het thema ‘De Efteling’. Alle leerlingen zullen met hun klas een kort optreden verzorgen dat geïnspireerd is op dit thema. Daarnaast verkopen zij in kraampjes door hen zelf gemaakte spulletjes en kleine versnaperingen. De thema-avond duurt van 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk..

Jeugdfonds Vincent
De opbrengst van de verkopen gaat traditiegetrouw naar een goed doel. Dit jaar heeft de school in samenspraak met de Ouderraad besloten de gehele opbrengst te schenken aan het lokale Jeugdfonds Vincent, onderdeel van de Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel. Het Jeugdfonds Vincent stelt zich ten doel om voor schoolgaande kinderen
uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen, toch de financiële mogelijkheid te bieden om – net als alle andere kinderen-volwaardig te kunnen meedoen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Tijdens de thema-avond
zullen bestuursleden van het Jeugdfonds aanwezig zijn om hierover uitleg te geven.

Dagje uit
Met het mooie weer en de vakantietijd in zicht, krijgt iedereen zin om erop uit te trekken en leuke dingen te gaan doen. Erg fijn als je het je kunt veroorloven, maar het is anders als je krap bij kas zit. Met de opbrengt van de thema-avond wil het
Jeugdfonds ook deze kinderen samen met hun ouders in de gelegenheid stellen een dagje uit te gaan, te genieten van een dag samen als gezin, iets om op terug te kijken. 

Meer informatie
Meer informatie over Jeugdfonds Vincent is te vinden op de website www.jeugdfondsvincent.nl.