Berichten

Statige bomenlaan Schoorstraat wordt in ere hersteld

Door het aanhoudende slechte weer lagen de werkzaamheden afgelopen maanden stil. Maar inmiddels is aannemer JvEsch weer volop aan de gang in de Schoorstraat. Daar wordt de karakteristieke dubbele bomenrij in ere hersteld. Wethouder Evelien Kostermans (Groen) en Jan van Kempen van Dorpsraad Udenhout plantten vorige week een boom om de werkzaamheden samen af te markeren.

Het gaat om de bomen vanaf de bebouwde kom van Udenhout tot aan de parkeerplaats bij de Loonse en Drunense Duinen. Deze laanstructuur is een belangrijke verbinding en een bijzonder landschapselement. Maar helaas is de bomenlaan in de loop der jaren aangetast, onder andere door aanpassingen aan de rijbaan, het fietspad en de kabels en leidingen. Daardoor was het beeld van de karakteristieke bomenlaan steeds minder duidelijk.

In 2021 zijn al 122 ongezonde en daardoor gevaarlijke bomen vervangen door 130 nieuwe bomen. Nu komen er nog eens 160 bomen bij. Dit zijn verschillende boomsoorten die passen in het gebied, waardoor de bomenlaan ook in de toekomst gezond blijft. Het aanplanten duurt tot eind deze maand.

Om de bomen goed te laten opgroeien, wordt een deel van het fietspad opengebroken. Er komt een tijdelijk fietspad van klinkers. In september van dit jaar wordt er gewerkt aan het nieuwe betonnen fietspad. Daarnaast gaat de gemeente de bermen anders inrichten en beheren. Zo krijgen kruiden, grassen en dieren er meer ruimte. Het project wordt dit najaar opgeleverd.

Tekst: Luc Vervoort, Gemeente Tilburg
Foto’s: Henny Schilders, De Wegwijzer

Herstel bomenlaan in Schoorstraat

Het herstel van de bomenlaan aan de Schoorstraat in Udenhout begint aan een nieuwe fase. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de grens van de bebouwde kom van Udenhout tot aan de parkeerplaats bij de Loonse en Drunense Duinen. Vanaf maandag 28 augustus starten de eerste werkzaamheden.

Bomenlaan in ere herstellen
De werkzaamheden gaan de bomenlaan in de Schoorstraat in ere herstellen. Tijdens fase 1 (begin 2021) zijn er 122 ongezonde bomen vervangen voor 130 nieuwe bomen. In fase 2 (augustus 2023) komen hier nog eens 160 bomen bij. Het gaat hierbij om verschillende boomsoorten die passen in het gebied. Dit moet ervoor zorgen dat de bomenlaan ook in de toekomst gezond blijft. Bomen zorgen daarnaast voor een verbeterde luchtkwaliteit, leggen CO2 vast en brengen verkoeling in warme periodes.

Werkzaamheden fietspad en natuurlijke bermen
Om ervoor te zorgen dat de bomen goed kunnen groeien, wordt er een deel van het fietspad aan de Schoorstraat opengebroken. Hierna komt er een tijdelijk fietspad van klinkers. In september 2024 komt hier vervolgens een nieuw betonnen fietspad voor in de plaats. Naast het herstel van de bomenlaan en de werkzaamheden aan het fietspad gaat de gemeente de bermen anders inrichten en beheren. Hierdoor krijgen kruiden, grassen en dieren meer ruimte in de bermen.

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Schoorstraat voor een deel afgesloten voor verkeer en moeten bewoners hun auto mogelijk tijdelijk ergens anders parkeren. Het fietspad blijft altijd aan één zijde van de straat open. Ook zijn woningen mogelijk tijdelijk minder goed bereikbaar. De aannemer informeert de betrokken omwonenden wanneer de werkzaamheden voor hun woning precies van start gaan. Volgens de voorlopige planning van de aannemer starten de werkzaamheden op maandag 28 augustus en duren ze tot eind december 2023.

Bomenlaan Schoorstraat

De Schoorstraat is een van de mooiste straten van Udenhout. Een straat met aan beide kanten en deels zelfs een dubbele rij eikenbomen. ontgaan zijn dat een deel van die bomen in heel slechte staat verkeren. Sommigen zien er zo slecht uit dat de boom zich zou schamen als hij dat kon. Vorig jaar is er een uitgebreid onderzoek geweest en is er een plan gemaakt om de bomenlaan te
herstellen. Dat betekent nogal wat. Er zullen veel bomen verwijderd fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase zullen alle 122 geselecteerde bomen gekapt worden in de hele straat. Vervolgens zal fasegewijs het verwijderen van de stobben en aanplanten van nieuwe bomen plaatsvinden. De te planten bomen zullen niet allemaal eikenbomen zijn. De variatie in soorten bomen zal groter worden.
Dit werk zal ongeveer acht weken duren en zal starten 4 januari. De straat zal ongeveer een week afgesloten worden voor verkeer.
Dit alles zal ertoe leiden dat de Schoorstraat ook in de toekomst een prachtige straat met bomen zal zijn.

Wilma de Jong,
Correspondent