Berichten

Vrijwilligers in het zonnetje

Het Udenhouts buurtpreventieteam bestaat uit ongeveer 30 personen. Toch moet ik, om er meer van te weten te komen, naar Biezenmortel.
Hier word ik gastvrij ontvangen door Ton en Ria Bluijs. Toen Ton en Ria 5 jaar geleden zijn ingestapt bij de “buurtwacht” woonden zij nog in Udenhout, waar buurtpreventie in 2012 werd opgericht om de veiligheid in het dorp te verbeteren.
Ton en Ria vertellen hoe buurtpreventie werkt. Elke dag, meestal ‘s avonds of in het begin van de nacht, loopt of fietst een ploegje  buurtwachten” door het dorp. Meestal zijn ze met z’n tweeën enkele uren “in touw”. Op alles wat een beetje vreemd of afwijkend is, wordt gelet. De belangrijkste instrumenten van de buurtwachten zijn géén handboeien of gummiknuppels, maar notitieboekjes, zaklantaarns en telefoons (ook voor het maken van foto’s). Als daar aanleiding toe is, wordt er direct contact opgenomen met de “echte” politie, in principe met de wijkagent. De buurtwachten signaleren dus slechts en geven bijzonderheden door. Zelf optreden, bijvoorbeeld arresteren, is er niet bij. Wel mag men, zoals elke burger, bij een “heterdaadje” de persoon in kwestie vasthouden. 
De buurtwachten zijn herkenbaar aan hun kleding en alleen dat al werkt preventief. Zo stappen jongelui, die zonder licht in het donker op hun fiets rijden, veelal braaf af als ze een buurtwacht zien. Elke buurtwacht fietst of loopt ongeveer twee keer per maand. Er doen nogal wat vrouwen mee in het buurtpreventieteam, maar vrouwen zullen altijd door een man vergezeld zijn tijdens hun “ronde”.
Behalve met de wijkagent (Marcel Ooms, die een dezer dagen zal worden opgevolgd door Kirsten Chranowski) heeft buurtpreventie ook direct contact met de “wijkregisseur” (dorpsgenoot Helmy van Ingen die in dienst is van de gemeente Tilburg). Daarnaast zijn er korte lijntjes naar politie, BOA’s, jeugdbegeleiding van de gemeente en naar andere relevante diensten. Ik vraag naar bijzondere voorvallen die Ton en Ria hebben meegemaakt. Er blijken regelmatig  auto’s of fietsen gesignaleerd te worden die ergens lang staan en soms gestolen blijken te zijn.
Bij een inbraak zorgt buurtpreventie voor een tent, waar buurtbewoners -en anderen- hun verhaal kunnen doen. Door de buurtwachten zijn ook fietsendieven op heterdaad betrapt, zijn brandjes geblust en worden kwajongens die gekke en soms verkeerde dingen doen, aangesproken. 
Elk kwartaal is er een buurtwachtvergadering. In principe zijn hierbij ook de wijkagent, de wijkregisseur en jeugdbegeleiding aanwezig. Door de korte lijntjes wordt er dan snel en effectief bijgepraat. Tevens zijn er regelmatig teambuildings-avonden, waar bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven over de werking van een AED of het takenpakket van BOA’s. Het is mij wel duidelijk geworden dat een flink aantal extra ogen en oren het verschil kunnen maken in ons dorp.

Tekst: Jan de Kort, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Start Buurtpreventieteam Biezenmortel

Op maandag 13 september is het Buurtpreventieteam Biezenmortel officieel van start gegaan met een kennismakingsbijeenkomst (in Gemeenschapshuis De Vorselaer) van de 7 vrijwilligers en afgevaardigden van de gemeente Tilburg.
De 7 vrijwilligers, waaronder coördinator Antoon van de Brand, hebben zich aangemeld na een oproep in een bewonersbrief.
Het doel van het Buurtpreventieteam is bijdragen aan de sociale veiligheid in de breedste zin van het woord. Of zoals Wijkregisseur Helmi van Ingen het onder woorden bracht: “Oor en oog zijn”. Hij benadrukte dat het handelend optreden overgelaten moet worden aan de Boa’s en de Politie agenten. Wijkagent Kirsten Chranowski was namens de Politie Tilburg aanwezig. Jan van Beerendonk, coördinator van Buurtpreventieteam ’t Zand, gaf de nieuwe vrijwilligers enkele tips vanuit zijn jarenlange ervaring. Niki Thewissen, omgevingsmanager voor Biezenmortel, gaf aan dat een Buurtpreventieteam in een dorp als Biezenmortel, met een grote sociale samenhang, een andere invulling kan hebben dan een Buurtpreventieteam in de stad.
Afgesproken werd dat de 7 vrijwilligers samen een appgroep zullen vormen voor een goede onderlinge communicatie en dat de vrijwilligers in een van de komende maanden een wandeling zullen maken door Biezenmortel samen met de wijkagent en een BOA. Een keer per jaar zal een “deskundigenavond” gehouden worden.
Helmi van Ingen zal de contactpersoon namens de gemeente zijn. Hij reikte de vrijwilligers aan het eind van de avond een attentie uit namens de gemeente Tilburg.
Yvonne Simons, administratief medewerker Buurtpreventie Tilburg, wil bewoners uit Biezenmortel graag uitnodigen om zich ook aan te melden als vrijwilliger voor het nieuwe Buurtpreventieteam. Dit kan via aanmelding bij buurtpreventie@tilburg.nl.

De Wegwijzer wenst het nieuwe Buurtpreventieteam Biezenmortel veel plezier en succes bij de wandelingen/ fietstochtjes door Biezenmortel en omgeving.

Tekst: Nelleke Sträter, Correspondent

Buurtpreventie Udenhout

Buurtpreventie

Buurtpreventie Udenhout

Pagina's

Buurtpreventie Udenhout

Buurtpreventie

Buurtpreventie Udenhout