Berichten

Voettocht van 120 km van Tui naar Santiago de Compostela

Met Parochie Johannes XXIII naar Jacobus.
Een voettocht van 120 km van Tui naar Santiago de Compostela.
– SAMEN OP WEG –
– FYSIEKE ÉN SPIRITUELE ERVARING –
– VERBINDEND –
– EEN ERVARING RIJKER –
– WELKOM!-

Informatieavond op 4 maart om 20.00 uur
Parochiezaal Berkel-Enschot
Sint Willibrordstraat 1
5056 HS Berkel-Enschot
camino2020nl@outlook.com

Lezing op dinsdag 18 oktober door Leo Fijen in de jubilerende St. Lambertuskerk te Udenhout

lezingkerk-leo-fijenlogo-JohannesXXIIIAanvang: 20.00 uur
De bekende presentator en boekenschrijver Leo Fijen is door het parochiebestuur van de Johannes XXIII parochie uitgenodigd om zijn visie te geven over de toekomst van een parochie. Het parochiebestuur wil graag een blik vooruit werpen naar de toekomst. We kunnen terugkijken op 175 jaar geschiedenis van de Lambertuskerk, maar wat brengt de toekomst voor onze gehele Johannes XXIII parochie?

Leo neemt ons in zijn lezing mee in de vraag:
Wat is er nog voor een toekomst voor de Kerk, nu de Kerk steeds de wind van voren krijgt? Wat moet er veranderen zodat de plaatselijke parochiegemeenschappen toekomst hebben? Het parochiebestuur stelt uw aanwezigheid bij deze lezing zeer op prijs. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. De Lambertuskerk beschikt immers over 1000 zitplaatsen. De toegang is uiteraard gratis.

Leo Fijen, wie kent hem niet van zijn TV-werk bij KRO/RKK of van zijn boeken. Hij is Nederlands historicus en journalist.  Hij is sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV. Leo is presentator van het RKK-programma Geloofsgesprek, iedere zondagochtend, voorafgaand aan de eucharistieviering. Vanaf 1992 was hij presentator (en tot 2008 ook eindredacteur) van het RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks bericht over kerk en samenleving. In 1999 ontving Leo de landelijke Spaanprijs voor zijn bijdrage aan het kerkelijk en geestelijk leven. Sinds 1 juli 2016 is Leo Fijen directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de Katholieke Bijbelstichting. Hij blijft vanaf 1 juli ook eindverantwoordelijk voor Levensbeschouwing binnen de KRO-NCRV.

Nieuwe pastoor Juan van Eijk geïnstalleerd

Pastoor-van-eijk_installatie01Bisschop Hurkmans van het Bisdom ’s-Hertogenbosch heeft op zondagochtend 13 december in de St. Lambertuskerk in Udenhout Juan van Eijk geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van de Johannes XXIII Parochie in Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel.
In de dienst werd hij door velen welkom geheten en brachten de gilde uit Udenhout en Berkel-Enschot na afloop een vendelgroet.
Pastoor Van Eijk hoopt in zijn nieuwe rol vooral veel persoonlijk contact te hebben met mensen.

Johannes XXIII parochie

logo-JohannesXXIII

Johannes XXIII parochie

Secretariaat
Mw. F. Dekkers
St. Willibrordstraat 3
5056 HS Udenhout
T: 013-533 12 16
E: info@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Sint Lambertuskerk
Inlichtingen
Pastoor Looyaard
Slimstraat 7
5071 EG Udenhout
T: 013-511 12 15
E: lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Parochiele bezoekgroep voor ouderen/zieken
Inlichtingen
Mw. Y. van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG Udenhout
T: 013-511 12 15
E: lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Locatie

Parochieberichten

Parochieberichten


 
Zondag 26 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met samenzang (pastoor Looyaard).
Intenties: Wil van Alphen (1e jrgt.); Willem van iersel; Josephus van Iersel en Maria van Oorschot; Overl. ouders van Gils-Piggen en Henk; Overl. fam. De Jong-Broeders; Uit dankbaarheid b.g.v. 70ste verjaardag; Adrianus en Martina van Kempen-van Zon; Piet van Kempen; Ad van Kempen; Overl. vrijwilligers Erfgoedcentrum ’t Schoor.
10.00 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).
Intenties: Riet Meijs-van Alphen (1e jrgt.); Henk Sebregts; Fransje Fischer-van de Ven; Marie Elings; Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk.

Maandag 27 maart

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 28 maart

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 29 maart

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Avond van Barmhartigheid.

Donderdag 30 maart

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 31 maart

19.00 uur De Vorselaer: Eucharistieviering. 

Zondag 2 april: Palmzondag

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering voor gezinnen mmv Schola Joh. XXIII (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).
Intenties: Miet Brekelmans-van de Sande (1e jrgt.); Jo van Haaren.
10.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Looijaard).
Intenties: Kees Schoenmakers (1e jrgt.); Jan van Rijswijk (verj.); Bert Sas; Ad Oerlemans; Sjef Pigmans.

Maandag 3 april

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 4 april

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur St.-Lambertuskerk: Boeteviering met samenzang (pastoor Looijaard).

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

19.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor (pastoor Looijaard).
19.00 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).

Vrijdag 7 april: Goede vrijdag

09.00 uur St.-Willibrorduskerk: Kruisweg met samenzang (pastoor Dorssers).
15.00 uur St.-Caeciliakerk: Kruishulde mmv herenkoor Willibrordus (pastoor Dorssers).
15.00 uur St.-Lambertuskerk: Kruisweg voor gezinnen met samenzang (diaken van Kuijk).
19.00 uur St.-Lambertuskerk: Kruishulde met samenzang (pastoor Looijaard en diaken Van Kuijk).
19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Viering voor jong-volwassenen mmv Pippijn (pastoor Dorssers).

Zaterdag 8 april: Paaszaterdag

20.00 uur St.-Lambertuskerk: Paaswake mmv Gregoriaans koor (pastoor Looijaard).
21.00 uur St.-Caeciliakerk: Paaswake mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).

Zondag 9 april: Hoogfeest van Pasen

09.30 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).
10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Looijaard en diaken Van Kuijk).
11.30 uur St.-Willibrorduskerk: (Let op! gewijzigde tijd) Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).

Maandag 10 april: Tweede Paasdag

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met samenzang (pastoor Looijaard).
10.00 uur St.-Willibrorduskerk: Paasviering voor gezinnen met samenzang (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).


Bijzonderheden


Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

Ter nagedachtenis

We namen afscheid van Annie Balsters-Schoonings, 90 jaar (St.-Caeciliakerk), van Kees Clijsen, 84 jaar (St.-Willibrorduskerk), van Jetty Rasenberg-Widdershoven, 88 jaar (St.-Caeciliakerk), van Annie Van Balkom-Moonen, 88 jaar (St.-Lambertuskerk) en van Engelberta de Jong-Jansen, 96 jaar (St.-Lambertuskerk).

40-Jarig priesterjubileum pastoor Looijaard

Op maandag 17 april is het 40 jaar geleden dat pastoor Godfried Looijaard de H. Priesterwijding mocht ontvangen uit handen van Mgr. Van den Hurk, aartsbisschop van Medan Indonesië. Sinds september 2003 is pastoor Looijaard werkzaam in onze parochie.
Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren zal op zondag 16 april om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering plaatsvinden in de St.-Lambertuskerk te Udenhout, gevolgd door een receptie in ’t Plein te Udenhout, Tongerloplein 1. 
Graag nodigen wij eenieder, die zich betrokken voelt, uit om de eucharistieviering en aansluitend de receptie bij te wonen.
Parochiebestuur R.K. Parochie H. Paus Johannes XXIII

Vastenactie – Je land is je leven

De Vastenactie van 2023 heeft als thema Mensen onderweg en staat daarmee in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. De MOV besteedt aandacht aan de Vastenactie door middel van een meditatieviering met aansluitend een solidariteitsmaaltijd in de Willibrorduskerk in Berkel. Deze vinden plaats op donderdag 30 maart vanaf 17:30 uur. Opgeven kan tot en met zondag 26 maart bij Joke de Berk 06-20378325 (joke.deberk@home.nl) of Tet Tjoa 06-53160129 (tet.tjoa@gmail.com).Steun de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting MOV Johannes XXIII.

Kerk-tv

In de St.-Lambertuskerk te Udenhout is de kerk-tv actief. De vieringen zijn via internet live te volgen of op een later tijdstip worden teruggekeken via www.kerkdienstgemist.nl. Vieringen van uitvaarten worden alleen uitgezonden indien de uitzending vooraf door de nabestaanden is goedgekeurd.
U kunt de vieringen live of via terugkijken vinden op www.kerkdienstgemist.nl. U vult bij ‘vind uw kerk’ het woordje ‘Udenhout’ in. Onder Lambertuskerk drukt u op ‘Naar kerk’ en vervolgens op de uitzending die u live wilt volgen of terug wilt kijken.

Wijzigingen vieringen wintertijd

In verband met de stijgende energiekosten heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lambertus in Udenhout te laten vervallen en de vieringen in Berkel-Enschot terug te brengen naar één viering per zondag. In de St.-Caecilia en de St.-Willibrordus zal er om en om gevierd worden; de viering zal steeds om 10.00 uur aanvangen. Voor de feestdagen komt er wel een uitgebreider programma.
Namens het bestuur dank voor uw begrip.


Contactgegevens


Secretariaat 

Franka Dekkers-de Groot
R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
Telefoon: 013 511 12 15

E-mail: www.info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie
Rekeningnr.: Rabo: NL44 RABO 0170 8812 53 t.n.v. R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII

Spoedgevallen:

Pastoor Dorssers 06-19843922
Pastoor Looyaard 06-51110960

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Advertenties


Pagina's

Johannes XXIII parochie

logo-JohannesXXIII

Johannes XXIII parochie

Secretariaat
Mw. F. Dekkers
St. Willibrordstraat 3
5056 HS Udenhout
T: 013-533 12 16
E: info@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Sint Lambertuskerk
Inlichtingen
Pastoor Looyaard
Slimstraat 7
5071 EG Udenhout
T: 013-511 12 15
E: lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Parochiele bezoekgroep voor ouderen/zieken
Inlichtingen
Mw. Y. van Kempen
Slimstraat 7
5071 EG Udenhout
T: 013-511 12 15
E: lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
I: www.johannesxxiiiparochie.nl

Locatie

Parochieberichten

Parochieberichten


 
Zondag 26 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met samenzang (pastoor Looyaard).
Intenties: Wil van Alphen (1e jrgt.); Willem van iersel; Josephus van Iersel en Maria van Oorschot; Overl. ouders van Gils-Piggen en Henk; Overl. fam. De Jong-Broeders; Uit dankbaarheid b.g.v. 70ste verjaardag; Adrianus en Martina van Kempen-van Zon; Piet van Kempen; Ad van Kempen; Overl. vrijwilligers Erfgoedcentrum ’t Schoor.
10.00 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).
Intenties: Riet Meijs-van Alphen (1e jrgt.); Henk Sebregts; Fransje Fischer-van de Ven; Marie Elings; Overl. fam. Van Esch-van Rijswijk.

Maandag 27 maart

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 28 maart

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 29 maart

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Avond van Barmhartigheid.

Donderdag 30 maart

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 31 maart

19.00 uur De Vorselaer: Eucharistieviering. 

Zondag 2 april: Palmzondag

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering voor gezinnen mmv Schola Joh. XXIII (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).
Intenties: Miet Brekelmans-van de Sande (1e jrgt.); Jo van Haaren.
10.00 uur St.-Willibrorduskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Looijaard).
Intenties: Kees Schoenmakers (1e jrgt.); Jan van Rijswijk (verj.); Bert Sas; Ad Oerlemans; Sjef Pigmans.

Maandag 3 april

19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Aanbidding.

Dinsdag 4 april

09.00 uur De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur St.-Lambertuskerk: Boeteviering met samenzang (pastoor Looijaard).

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

19.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gregoriaans koor (pastoor Looijaard).
19.00 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).

Vrijdag 7 april: Goede vrijdag

09.00 uur St.-Willibrorduskerk: Kruisweg met samenzang (pastoor Dorssers).
15.00 uur St.-Caeciliakerk: Kruishulde mmv herenkoor Willibrordus (pastoor Dorssers).
15.00 uur St.-Lambertuskerk: Kruisweg voor gezinnen met samenzang (diaken van Kuijk).
19.00 uur St.-Lambertuskerk: Kruishulde met samenzang (pastoor Looijaard en diaken Van Kuijk).
19.00 uur St.-Willibrorduskerk: Viering voor jong-volwassenen mmv Pippijn (pastoor Dorssers).

Zaterdag 8 april: Paaszaterdag

20.00 uur St.-Lambertuskerk: Paaswake mmv Gregoriaans koor (pastoor Looijaard).
21.00 uur St.-Caeciliakerk: Paaswake mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).

Zondag 9 april: Hoogfeest van Pasen

09.30 uur St.-Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).
10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Looijaard en diaken Van Kuijk).
11.30 uur St.-Willibrorduskerk: (Let op! gewijzigde tijd) Eucharistieviering mmv Gemengd koor (pastoor Dorssers).

Maandag 10 april: Tweede Paasdag

10.00 uur St.-Lambertuskerk: Eucharistieviering met samenzang (pastoor Looijaard).
10.00 uur St.-Willibrorduskerk: Paasviering voor gezinnen met samenzang (pastoor Dorssers en diaken Van Kuijk).


Bijzonderheden


Ter attentie: de eucharistievieringen in de St. Lambertuskerk zijn digitaal te volgen en terug te zien via www.kerkomroep.nl.

Ter nagedachtenis

We namen afscheid van Annie Balsters-Schoonings, 90 jaar (St.-Caeciliakerk), van Kees Clijsen, 84 jaar (St.-Willibrorduskerk), van Jetty Rasenberg-Widdershoven, 88 jaar (St.-Caeciliakerk), van Annie Van Balkom-Moonen, 88 jaar (St.-Lambertuskerk) en van Engelberta de Jong-Jansen, 96 jaar (St.-Lambertuskerk).

40-Jarig priesterjubileum pastoor Looijaard

Op maandag 17 april is het 40 jaar geleden dat pastoor Godfried Looijaard de H. Priesterwijding mocht ontvangen uit handen van Mgr. Van den Hurk, aartsbisschop van Medan Indonesië. Sinds september 2003 is pastoor Looijaard werkzaam in onze parochie.
Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren zal op zondag 16 april om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering plaatsvinden in de St.-Lambertuskerk te Udenhout, gevolgd door een receptie in ’t Plein te Udenhout, Tongerloplein 1. 
Graag nodigen wij eenieder, die zich betrokken voelt, uit om de eucharistieviering en aansluitend de receptie bij te wonen.
Parochiebestuur R.K. Parochie H. Paus Johannes XXIII

Vastenactie – Je land is je leven

De Vastenactie van 2023 heeft als thema Mensen onderweg en staat daarmee in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. De MOV besteedt aandacht aan de Vastenactie door middel van een meditatieviering met aansluitend een solidariteitsmaaltijd in de Willibrorduskerk in Berkel. Deze vinden plaats op donderdag 30 maart vanaf 17:30 uur. Opgeven kan tot en met zondag 26 maart bij Joke de Berk 06-20378325 (joke.deberk@home.nl) of Tet Tjoa 06-53160129 (tet.tjoa@gmail.com).Steun de Vastenactie met een gulle bijdrage op rekening Rabo NL30RABO0152085815 van de Stichting MOV Johannes XXIII.

Kerk-tv

In de St.-Lambertuskerk te Udenhout is de kerk-tv actief. De vieringen zijn via internet live te volgen of op een later tijdstip worden teruggekeken via www.kerkdienstgemist.nl. Vieringen van uitvaarten worden alleen uitgezonden indien de uitzending vooraf door de nabestaanden is goedgekeurd.
U kunt de vieringen live of via terugkijken vinden op www.kerkdienstgemist.nl. U vult bij ‘vind uw kerk’ het woordje ‘Udenhout’ in. Onder Lambertuskerk drukt u op ‘Naar kerk’ en vervolgens op de uitzending die u live wilt volgen of terug wilt kijken.

Wijzigingen vieringen wintertijd

In verband met de stijgende energiekosten heeft het parochiebestuur helaas moeten besluiten om in de wintertijd de zaterdagavondviering in de St.-Lambertus in Udenhout te laten vervallen en de vieringen in Berkel-Enschot terug te brengen naar één viering per zondag. In de St.-Caecilia en de St.-Willibrordus zal er om en om gevierd worden; de viering zal steeds om 10.00 uur aanvangen. Voor de feestdagen komt er wel een uitgebreider programma.
Namens het bestuur dank voor uw begrip.


Contactgegevens


Secretariaat 

Franka Dekkers-de Groot
R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII
Slimstraat 7
5071 EG  Udenhout.
Telefoon: 013 511 12 15

E-mail: www.info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook: www.facebook.com/Johannes23parochie
Rekeningnr.: Rabo: NL44 RABO 0170 8812 53 t.n.v. R.K. parochie H. Paus Johannes XXIII

Spoedgevallen:

Pastoor Dorssers 06-19843922
Pastoor Looyaard 06-51110960

Mistijden

Berkel, st. Willibrordus: zondag om 11.00 uur
Biezenmortel, st. Joseph: zondag om 10.00 uur
Enschot, st. Caecilia: zondag om 9.30 uur
Torentjeshoef: zaterdag om 18.30 uur
Udenhout, st. Lambertus: zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur

Advertenties