Berichten

Udenhout beleeft een prima KVW dit jaar

Afgelopen week is in Udenhout voor de 51e keer de Kindervakantieweek georganiseerd. Een week waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven en waarin er van maandag tot en met vrijdag een leuk programma in elkaar gedraaid wordt.
Dit jaar hadden 260 kinderen zich ingeschreven. Zij werden verdeeld over 16 groepen en werden begeleid door 100 (!) vrijwilligers. Het feit dat onder deze vrijwilligers veel jeugd zit die zelf ook jaren aan de KVW deelgenomen hebben zegt eigenlijk al heel veel over dit evenement.

Als thema was dit jaar voor ‘Sprookjes’ gekozen. Een groep vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor het ‘scenario’ hebben een verhaallijn gemaakt die gedurende de hele week als een rode draad door de kindervakantieweek heen liep. Ook waren verschillende spellen rond dit thema opgezet.

Programma

Nadat er op maandag in de ochtend door alle groepen een eigen ’thuis’-hut gebouwd was, werden er die middag spelletjes in de wijk gedaan. Op dinsdag was er een speurtocht en ook een 12-tal, weer geheel andere spelletjes dan op de maandag.
Woensdag stonden waterspelletjes op het programma. Nu waren de weersomstandigheden deze week zo dat er iedere dag bijna wel waterspelletjes gedaan hadden kunnen worden. Ware het niet dat de boomkwekerij haar grote schuur beschikbaar had gesteld wanneer het weer zo slecht zou zijn dat alles zou verregenen.
Donderdag is traditiegetrouw de dag van het uitstapje. De kleinste kinderen gingen deze dag naar Monkey Town in Waalwijk en de grote gingen zwemmen bij Stappegoor en daarna nog springen bij Jump XL. Deze laatste groep bleef deze nacht ook nog slapen, in hotel De Manege om op vrijdag de week samen af te sluiten met de kleinsten op het Kuilveld met spelletjes en een vossenjacht.
Alles bij elkaar dus weer een mooie week voor de Udenhoutse jeugd. Ook volgend jaar zullen ze ongetwijfeld weer van de partij zijn tussen 6 en 10 augustus, als de leeftijd dat toelaat.

Foto’s van deze week zijn terug te kijken op de website: www.kvwudenhout.nl en facebook: www.facebook.com/KVWUdenhout/