Volop vrolijke kleuren en gezelligheid tijdens Gildedag

Het was nog redelijk vroeg op zondagmorgen 8 juli toen het eerste tromgeroffel in de straten van Udenhout te horen was. Om 09.00 uur trok een bonte stoet gildebroeders en -zusters van het feestterrein richting de kerk om daar de gildemis bij te wonen. Het organiserende gilde St. Joris uit Udenhout ging volgens traditie voor in de stoet en ging ipv de kerk in nog even rechtdoor naar de pastorie om daar de voorgangers op te gaan halen. Voor deze gelegenheid was mgr. De Korte (Bisschop van het bisdom Den Bosch) naar Udenhout gekomen om deze dienst voor te gaan.
De kerk was al bijna helemaal gevuld met de 55 gilden die aan deze gildedag deelnamen. Gelukkig was er hier en daar nog een plaatsje vrij voor geïntereseerden uit Udenhout die dit schouwspel graag van wat dichterbij mee wilde maken.

Na de mis trok het gezelschap weer terug naar de feestaccommodatie bij Boomkwekerij Udenhout.
Hier hadden de dames van EVA de tafels in gereedheid gebracht voor een groots ontbijt. Met een varken aan het spit was dit ontbijt tot in de puntjes verzorgd, al was de enorme hoge opkomst deze dag misschien niet helemaal goed ingeschat. Maar dat plaatsen we gemakshalve maar even in de categorie ‘luxeproblemen’.

Na het ontbijt en stipt op tijd volgens het programmaboekje, begon de optocht door de straten in Udenhout. Het perfecte weer heeft vele Udenhouters naar De Kuil toe getrokken om daar de geweldige bont gekleurde stoet aan zich voorbij te laten trekken. 55 verschillende gilden uit vele brabantse dorpen liepen met tamboers, vendeliers, bazuinblazers en vaak nog voorafgegaan door een gilderuiter met standaard. Ook de koningen, koninginnen en keizers liepen in vol ornaat mee in het lang gekleurde lint door de straten en velden van Udenhout.

Het schouwspel werd vervolgd op het terrein van de boomkwekerij waar de ‘Massale Opmars’ door het rijkelijk toegestroomde publiek als zeer mooi en indrukwekkend ervaren werd.
Burgemeester Weterings heeft hier de officiële opening verricht door op de vrije Koningsboom te schieten. Een enorme knal, veroorzaakt door een kanon, was het signaal dat de wedstrijden, die ook aan een gildedag gekoppeld zijn, konden beginnen. Ook tijdens deze wedstrijden was de publieke belangstelling boven verwachting groot.
Opvallend was ook het aantal jeugdleden die lid zijn van een van de gilden.

Bijzonder leuk was het moment dat het nummer ‘Brabant’ van Guus Meeuwis uit de speakers klonk en heel veel vendeliers een tafel opzochten om daar op te gaan staan om het vaandel nog maar eens voor ons mooie provincie te laten wapperen.

Het gilde St. Joris, maar zeker ook de overige 54 gilden, heeft tijdens deze Gildedag op een voortreffelijke wijze laten zien wat het gilde inhoud en hoe mooi tradities allemaal kunnen zijn!

De zomer en Udenhout gooien het op een Akkoord

Zomerakkoord in het Raadhuis

Afgelopen zondag vond de eerste editie van ‘Zomerakkoord’ plaats. Een evenement dat georganiseerd is door Perpleks (een zanggroep uit Udenhout), maar waaraan, zoals vorige week al in de Wegwijzer te lezen was, ook nog eens heel veel Udenhoutse groepen deelgenomen hebben.
Op vier verschillende locaties was een programma samen gesteld dat om 13.00 uur begon en om 17.00 uur was afgelopen.
In de Lambertuskerk, In ’t Plein, het Raadhuis en bij ’t Centrum kon men in en uit lopen om te luisteren naar een scala aan zanggroepen.
De echte Udenhouter zal misschien tijdens dit Zomerakkoord het gevoel gehad hebben wat ze nog kennen van ‘de jaren Festipet’.

Zomerakkoord in ’t Plein

Niet geheel toevallig was dit ook het weekend waarin destijds ook Festipet werd georganiseerd. Misschien dat dit weekend in de toekomst dus wel weer geblokt kan worden in uw agenda.

De reacties tijdens, maar zeker ook na het slotakkoord waren allemaal positief. Maar zoals het een goede organisatie betaamd, gaan ze deze editie eens goed nabespreken!
We gaan er van uit dat er met dit zomerakkoord een mooi evenement op de kalender is bijgekomen. Daar kan iedereen wel mee akkoord gaan lijkt me…

Zomerakkoord in de Kerk

Zomerakkoord in ’t Centrum

De avond’4’daagse van 2018

Een hele trotse oma heeft iets heel lekkers voor haar kleindochter

De avondvierdaagse van 2018 is achteraf een avond3daagse gebleken. De eerste dag dat er gelopen zou moeten worden, werden we de gehele dag al via de radio en tv gewaarschuwd voor code oranje, zware windstoten en vooral heel veel regen en onweersbuien zouden over het zuiden van het land trekken. Hierop heeft de organisatie het meer dan wijze besluit genomen om die eerste dag te laten vervallen en te hopen op beter weer op de volgende wandelavonden.
Gelukkig waren de weergoden de deelnemers van de vierdaagse op woensdag en donderdag beter gezind en kon er op die dagen heerlijk gewandeld worden. Afstanden van 3,5 km, 5 km en 10 km konden worden gelopen en dat werd door bijna 600 lopers dan ook gedaan.

Mama wordt door haar twee zoons bedankt dat ze deze dagen (‘wit’) meegelopen heeft…. of zou deze kus om de snoepzakken te doen zijn?

Mensen die op een van die dagen langs de kant hebben staan tellen zullen ook tot de conclusie zijn gekomen dat er zeker 800 wandelaars voorbij kwamen lopen. Een simpele rekensom leert ons dat er dus 200 deelnemers ‘zwart’ meegelopen hebben.

Voor een organisatie van een dergelijk evenement is dat natuurlijk erg jammer, omdat het organiseren van een vierdaagse natuurlijk niet zomaar gedaan kan worden, dat kost altijd een hoop energie en geld en daar zijn heel veel vrijwilligers mee gemoeid. Laten we hopen dat een volgende keer deze Zwartlopers ook netjes een deelnemerskaartje aanschaffen (dan mag je de medaille nog achterwege laten) om het organiseren van dit soort evenementen in ons dorp te kunnen blijven doen!!!

De vrijdagavond stond in het teken van het ‘inhalen’ van de lopers. Nadat ze de benodigde kilometers hadden gelopen werden ze de laatste 200 meter toegejuicht door opa’s, oma’s, papa’s en mama’s langs de kant van de weg die voor de gelegenheid ook nog eens voor heel veel snoepkettingen en bloemen gezorgd hadden. Sommige kinderen zouden er bijna een hernia aan over houden.

Bekijk hier nog meer foto’s van de laatste dag van de Avond4Daagse

De Avond’4’Daagse is toch van start

Een dagje later dan gepland, maar op woensdagavond zijn dan toch alle wandelaars die deel nemen aan de 14e Udenhoutse Avond4Daagse vertrokken voor hun tocht over 3½, 5 of 10 km.
Ook voor vanavond waren de voorspellingen dat het niet helemaal droog zou blijven, maar landelijk gezien werd er geen kleurcode aangehangen waardoor de organisatie zich genoodzaakt voelde ook deze avond af te lasten.

Naast de vele deelnemers, waren ook de vrijwilligers weer van de partij om alles langs de route goed te laten verlopen. Ook donderdag en vrijdag zullen deze vrijwilligers er allemaal weer zijn om het evenement weer veilig te laten verlopen. Laten we hopen dat de weergoden ons ook positief gezind blijven en dat we vrijdag alle deelnemers weer kunnen gaan inhalen met snoepkettingen en bloemen. Dat ze uiteindelijk een dag minder gelopen hebben is niet iets waar ze zelf iets aan konden doen. Dat was een (wijs!!!) besluit van de organisatie!

Veel plezier allemaal de komende wandelavonden!

Nieuws van de DorpsQuiz Udenhout

Senior

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar weer een voorinschrijving voor DorpsQuizUdenhout plaats vinden. Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 juni a.s. tussen 19.30 – 20.30 uur in het Raadhuis!
Dit jaar is het ook nodig dat ieder team, voordat je naar het Raadhuis komt, al wat voorwerk verricht heeft.
Je moet voor donderdag 7 juni 18.00 uur bij FotoGalerie Angelique een ‘Stemkaart’ opgehaald hebben (één per team) waarmee je die avond tijdens het Udenhouts Referendum je team komt inschrijven…
Denk eraan dat je de stemkaart al ingevuld hebt voor je naar het Raadhuis komt!

Misschien nog wel meer dan vorig jaar zal de voorinschrijving dit jaar weer het nodige extra voordeel op kunnen gaan leveren!!!

Dus:
– Haal vóór donderdag 7 juni 18.00 uur bij FotoGalerie Angelique een Stemkaart voor het inschrijf ‘referendum’;
– Laat iemand van jullie team deze ingevulde stemkaart op donderdag 7 juni tussen 19.30 uur en 20.30 uur naar het Raadhuis brengen (dit hoeft niet de teamcaptain te zijn);
– Volg daar de verdere instructies…

Junior

De inschrijving voor de Junior DorpsQuiz is al even open. Heb jij, of heeft uw zoon of dochter nog een team waarmee je/ze deel willen nemen aan de JuniorQuiz op zondag 7 oktober, dan doe je er verstandig aan om zo snel mogelijk in te schrijven. (www.dorpsquizudenhout.nl/junior)

 

Volop activiteiten tijdens Koningsdag in Udenhout

De grote steden in Nederland lopen tijdens Koningsdag altijd helemaal vol. Als de jeugd geluk heeft hebben ze een kaartje voor het 538-festival in Breda weten te bemachtigen of ze gaan hun geluk beproeven in Eindhoven of ergens anders waar een groot aantal artiesten langs komen.
Maar wie afgelopen Koningsdag-editie in Udenhout is gebleven hoeft daar zeker geen spijt van te hebben.
Udenhouts belang had overdag de wandeling en de spelen op de Theaterplaats weer voor hun rekening genomen. Deze activiteiten trekken ieder jaar weer een flink aantal ouders met hun kinderen naar de Theaterplaats om daar voor een euro aan een groot aantal spellen deel te kunnen nemen, ook krijgen de kinderen dan een lekker ijsje, wat drinken en een zakje verse popcorn.
Gelukkig bleef het op een enkel klein druppeltje na de hele middag droog!

     

Culinair
In het Centrum hadden zich ondertussen een flink aantal oranjeklanten verzameld om daar deel te nemen aan de oranjeborrel. Ieder jaar wordt hier door de organisatie van ‘Udenhout aan de Kook’ het startschot gegeven voor de inschrijving. Ook dit jaar werd daar weer gretig gebruik van gemaakt. Vanaf een uur of twee in de middag tot in de late uurtjes was het druk, en misschien nog wel belangrijker, erg gezellig in ’t Centrum.

Meezingen
Het koor Andantino had de zaal van ’t Plein voor Koningsdag besproken om daar in de avond een meezingavond te organiseren.
Met het meezingen in Tilburg de avond van tevoren nog in het achterhoofd, hadden veel mensen de keel even goed gesmeerd om eens lekker met een aantal bekende nummers mee te gaan zingen.
Het echte meezingen liet aan het begin een beetje op zich wachten, maar dat werd vanaf het tweede blok ruimschoots goed gemaakt.

     

Ook voor de jeugd komt er een DorpsQuiz

Vol trots werd afgelopen week bekend gemaakt dat er, naast de inmiddels bekende DorpsQuiz in Udenhout, een tweede DorpsQuiz gehouden zal gaan worden in oktober. De organisatie van de DorpsQuiz heeft namelijk een groep bij elkaar weten te zoeken met zeer enthousiaste personen die heel erg graag aan de slag wilde gaan met de Junior DorpsQuiz Udenhout.

De JuniorQuiz zal in dezelfde periode als de ‘grote’ quiz gehouden gaan worden. Zondagmiddag 7 oktober is de dag die uw kinderen vrij moeten gaan houden. Kinderen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8 van de basisschool (schooljaar 2018/2019) kunnen aan de Quiz deelnemen. Het is niet van belang op welke school je zit en je hoeft niet eens in Udenhout op school te zitten. Vinden jouw neefjes en nichtjes in dezelfde leeftijdscategorie uit een ander dorp het ook leuk om mee te doen, dan, dan is dat geen enkel probleem.
Een team mag bestaan uit 8 tot 12 personen. Je kan dus al een compleet team opgeven, maar ook als je geen compleet team bij elkaar kunt krijgen is het mogelijk om op te geven. De organisatie zal dan proberen teams samen te stellen en er voor gaan zorgen dat jullie elkaar niet op de dag van de Quiz pas voor het eerst zien!
Net als bij de grote Quiz zal op zaterdag 13 oktober de finale plaats vinden. Hoe die er uit gaat zien en waar die gehouden gaat worden is nog niet bekend.

Ouders kunnen uiteraard via email (junior@dorpsquizudenhout.nl) meer informatie krijgen. Op de website www.dorpsquizudenhout.nl/junior is ook de nodige informatie te vinden.
Voor de DorpsQuiz voor volwassenen zal zeer binnenkort ook de nodige informatie bekend gemaakt worden.

DorpsQuiz (volwassenen)
Quiz: vrijdagavond 5 oktober 2018
Finale: Zaterdag 13 oktober 2018
Junior DorpsQuiz
Quiz: Zondagmiddag 7 oktober 2018
Finale: Zaterdagmiddag 13 oktober 2018

Voor UOZ maakt de locatie niet uit

Het is toch ieder jaar een mooi feest!

Na ongeveer 10 jaar Udenhout Onder Zeil aan de Handelsweg was het dit jaar even wennen aan de nieuwe locatie… tenminste, dat zou je verwachten.
Niets bleek minder waar het afgelopen weekend. Alsof de tent (de tenten) nooit ergens anders gestaan hadden en alsof iedere vrijwilliger nog precies wist van vorig jaar wat er van hem of haar verwacht werd. Ook al staat alles net ergens anders.
Dit is gelijk natuurlijk een mooi compliment aan de organisatie, die het allemaal weer perfect voor elkaar hadden.
Een week voor het feestweekend stonden vele vrijwilligers in de ijzige kou het zweet in de bilnaad te werken om er voor te zorgen dat de tent op tijd zou staan. Hierdoor is de opbouw ondanks het weer weer volgens planning verlopen.
En dat dat vervolgens met schitterend weer tijdens het weekend zelf beloond wordt is alleen maar ‘rechtvaardig’ te noemen.

Een belangrijk punt als het gaat om het laten slagen van een editie UOZ is natuurlijk ook het programma. Welke artiesten/welke bands staan er op het podium in tent 1 en tent 2.
En omdat de organisatie er ieder jaar weer in slaagd om ook daar voor ieder wat wils te programeren, gaat de kaartverkoop ook bijna vanzelf. De zaterdagavond was helemaal uitverkocht en voor de zondag moest je moeite doen om een van de laatste kaarten nog in je bezit te krijgen.
De volgende artiesten hebben op zaterdag de twee podia gevuld; BZB, WC Experience, DJ Paul Elstak, De Bijtels, De lievelings DJ’s van je zusje, Buren van de Brandweer, Alles en Iedereen, Ronnie Ruysdael, Mazzah & TBRM en DJ Jerome.
Zondag namen The Dirty Daddies, Raymon Hermans, Jeffrey Heesen, The Wetnecks en De Fik erin bezit van het podium.
Vanwege het 20-jarig jubileum was op het laatste moment ‘wereldster’ Kafke gecontracteerd.
Voor vele aanwezigen, vooral voor de oudere vrijwilligers een groot vraagteken wie er op het podium stond, maar op het moment dat de hele zaal plat gaat als deze zanger uit Drunen zijn wereld-hit ‘Onze dag’ zingt, is wel duidelijk dat er een topper aan het programma is toegevoegd!

Harmonie
Net als vorig jaar (Maestro) was ook dit jaar de harmonie op zondagochtend in de tent terug te vinden. Samen met WC Experience werd een koffieconcert verzorgd. De samenwerking met de harmonie bleek ook dit jaar weer een schot in de roos!

Er kan na twee dagen Udenhout Onder Zeil, maar één conclusie getrokken worden; Het maakt niet uit waar ze het Zeil spannen. Udenhout Onder Zeil blijft een grote hit, en dat zal de komende jaren vast niet anders zijn!

Fietstocht op 2e Paasdag

2e Paasdag organiseert De Tweewieler Udenhout in samenwerking met de ANWB een eerbetoon aan onze overleden oprichter Wim Verschuren in de vorm van een fietstocht. De fietstocht van 46,9km lang brengt u langs de vele mooie wegen die onze omgeving bied. Onderweg word er gezorgd voor de inwendige mens. Bij Peerke Donders en eetcafé ’t Draaiboompje kunt u voor een gereduceerde prijs terecht voor een hapje/drankje.
Ook komt u onderweg langs het huis van Wim Verschuren waar zijn speciale Opa Wim Boom geplaatst is. Hier staat een appeltje voor de dorst klaar.
Vanaf 10.00 uur kan er gestart worden bij ons filiaal in Udenhout. Hier krijgt u een pakketje voor onderweg mee inclusief de kortingsvoucher voor de eetgelegenheden. Het evenement duurt tot 16.00 uur en de deelname is gratis.
Er zijn genoeg parkeergelegenheden.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

De TweewielerDe Tweewieler Udenhout
Kreitenmolenstraat 43
5071BA Udenhout
info@detweewieler.nl
013-5115990

Udenhoutse deelnemers aan de Dorpenkwis presteren prima

Maar beleven bovenal een erg leuke dag.
Een iets ander format, voor de eerste keer meedoen en dan toch een keurige 24e plaats halen bij de BD Dorpenkwis op zondag 25 februari 2018.
Als winnaars van de DorpsQuiz in Udenhout mocht De Unentse Party Mix deelnemen namens Udenhout aan de BD DorpenKwis die door het Brabants Dagblad georganiseerd werd. Waar de organisatie vorig jaar nog een katern vergeten was te drukken (Midden Brabant had geen uitnodiging mogen ontvangen…), werd de organisatie van de DorpsQuiz dit jaar wel uitgenodigd de winnaars in te schrijven voor de editie van dit jaar.
Vijf vertegenwoordigers van het team moesten zich melden in Veghel en de rest van het team bleef in Udenhout achter om van daar uit ruggensteun te bieden.
Een groot aantal vragen werd in Veghel zelf al ingevuld, maar het denkteam in Udenhout had nog genoeg vragen doorgekregen om ook de hele middag in de weer te zijn met laptop, telefoon en de nodige ‘doe-opdrachten’.
Er moest o.a. een elftal foto zo goed mogelijk nagemaakt worden. Wat doe je dan als er op die foto een persoon staat met een kaal hoofd en je hebt binnen je denkteam niemand die ook een glimmende schedel heeft…? Precies, dan ga je even naar huis en kom je even later mooi glad geschoren weer terug en kan de foto gemaakt worden.
Hieruit kunnen we alleen maar opmaken dat ze echt alles hebben gedaan voor een goede eindklassering.
Ze hebben al aangegeven dat ze dit jaar weer gaan proberen de DorpsQuiz in Udenhout te winnen om ook volgend jaar weer aan deze Dorpenkwis mee te kunnen doen… maar dan nóg beter voorbereid.

Goede doel
Vrijdagavond vond in ’t Centrum ook nog een PubQuiz plaats voor het goede doel. Sabine Maes (een van de vijf deelnemers in Veghel) gaat dit jaar deelnemen aan Alpe d’HuZes en had een Pubquiz uitgeschreven waaraan iedereen deel kon nemen. In een volle zaal van ’t Centrum werden de nodige moeilijk vragen voorgeschoteld aan de deelnemers. Dat deze vragen ook niet altijd zomaar te beantwoorden waren, was duidelijk te zien aan de manier van juichen als er wél een keer een goed antwoord gegeven werd…
Aan het einde van de avond was dus iedereen tevreden, maar vooral Sabine met de opbrengsten voor haar sportieve uitdaging!