Berichten

De opbrengst van de collecte KWF 2021

Een heel mooi bedrag van € 3450,00 is opgehaald.

Dank aan alle gulle gevers en uiteraard dank aan alle collectanten!

Voor info omtrent de collecte van KWF Udenhout/Biezenmortel: ruud.oerlemans@home.nl

Opbrengst collecte Kankerbestrijding

De collecte voor de kankerbestrijding heeft dit jaar het enorme bedrag van 3257,17 opgebracht.

Dit is vooral een superbedrag omdat we in dit bijzondere coronajaar niet alle wijken bezet hadden.
Voor een aantal collectanten was het dit jaar onmogelijk om op pad te gaan , weer anderen konden alleen de flyer in de brievenbus doen en weer andere collectanten collecteerden met in acht name van de RIVM regels. Bus werd voor de deur op de grond gezet of op een speciaal meegebracht tafeltje. Er is ook veel met QR code gescand deze opbrengst zit niet eens bij het totaalbedrag!

Dank aan alle inwoners die wederom gul hebben gegeven aan KWF. Kwf heeft een nieuw logo, U vindT het boven dit artikel.
Dank aan alle collectanten!  Super super gedaan!

Wilt u ook collecteren voor kwf? Stuur dan een mailtje naar Ruud.oerlemans@home.nl

Ruud en Carla Oerlemans
Lieneke van den Oetelaar

KWF collecte Udenhout / Biezenmortel

De jaarlijkse collecte voor de kankerbestrijding  (KWF) vindt dit jaar plaats in de week van 30 augustus t/m 5 september 2020

Ondanks de coronaperikelen zullen de collectanten op een veilige manier om uw bijdrage vragen.
Dat kan door daadwerkelijk aan te bellen , u kunt dan in de collectebus storten , de collectant zal 1,5 meter afstand in acht nemen en de bus na uw donatie weer veilig meenemen.
Het kan ook zijn dat de collectant een speciaal donatieformulier in uw bus stopt.
U kunt dan zelf doneren via qr-code scan of via kfw.nl/collecte.

Geef gul JUIST NU.   
Dank u namens Ruud en Carla Oerlemans en Lieneke van den Oetelaar
Voor informatie: Ruud.oerlemans@home.nl                                                    

 

€ 3.492,62 voor KWF Kankerbestrijding!

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Udenhout en Biezenmortel  heeft drieduizend tweeënnegentig euro en twee en zestig cent opgebracht.  
Een bijzonder geweldig resultaat.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

De KWF-afdeling Udenhout/Biezenmortel dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.
In het bijzonder natuurlijk de ongeveer 40 collectanten die ook dit jaar weer een aantal avonden van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld voor de collecte van de KWF.
Dank , super dank jullie wel.

Wilt u ook collecteren voor het KWF ?
Mail: ruud.oerlemans@home.nl

Dank namens de organisatie,
Ruud en Carla Oerlemans
Lieneke van den Oetelaar

Samen komen we steeds dichterbij

Wil je collecteren tijdens de KWF-collecteweek? Meld je dan aan als collectant. De KWF-collecteweek is elk jaar in de 1ste volle week van september. Als collectant haal je geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek, zodat we samen de dag dichterbij kunnen brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Vooral voor  Biezenmortel is aanmelding erg gewenst !!!

Meld je aan via: Ruud.oerlemans@home.nl

Eerst graag wat ( extra) informatie?
Ook dat is mogelijk door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Vast enorm bedankt

Ruud en Carla Oerlemans
Anemoon 50
Udenhout

Collecte KWF

In de week van  3 t/m 8 september komt de collectant van het KWF weer bij u aan de deur.
Na de geweldige prestatie van Maarten van der Weijden is het voor u weer mogelijk om gul te doneren voor het  KWF. Mocht de collectant u niet thuis treffen kan zij of hij een ‘’niet thuis-kaart ‘’ in de bus hebben gedeponeerd met informatie waardoor u alsnog kunt geven.
We hopen weer op een goede opbrengst voor de afdeling UDENHOUT/BIEZENMORTEL
Laat u de collectant niet  in de kou staan??

Organisatie collecte KWF  Udenhout /  Biezenmortel
Ruud en Carla Oerlemans
Lieneke van den Oetelaar
Info?:  ruud.oerlemans@home.nl

Super opbrengst KWF collecte !!!

 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Udenhout en Biezenmortel heeft € 3761,00 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. 
De KWF-afdeling Udenhout/Biezenmortel dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.
Uiteraard ook Udenhout-centraal en de Wegwijzer voor het steeds plaatsen van de KWF publicaties!
In het bijzonder natuurlijk de ongeveer 45 collectanten die ook dit jaar weer een aantal avonden van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld voor de collecte van de KWF.
Dank , super dank je wel.

Wilt u ook collecteren voor het KWF ?
Mail : Ruud.oerlemans@home.nl

Dank namens de organisatie
Ruud en Carla Oerlemans
Lieneke Oetelaar

Geef aan de collectant KWF-collecteweek 3 t/m 9 september

De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op zondag 3 september. In deze week gaan ruim 80.000 collectanten de straat op om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
 
Feiten & cijfers

Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker:

– 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
– Jaarlijks overlijden ongeveer 44.000 mensen aan kanker
– Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 62% nu
– KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland
– Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 wetenschappers fulltime mee bezig zijn
– Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef tijdens de collecteweek. De collectant van KWF komt in de week van zondag 3 t/m 9 september bij u aan de deur of u komt onze collectanten tegen in winkelcentra, op drukke plekken in het stadshart of bij evenementen. Elke collectant kan zich legitimeren en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Collectant gemist? Dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren:

  • Doneer online via kwf.nl/collecte
  • Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als u niet thuis bent
  • Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro

Voor vragen over de collecte?

Ruud en Carla Oerlemans
Anemoon 50
5071 GR
013-5111866

Ruud.oerlemans@home.nl

 

Ook collectant worden ??????  Graag  , we kunnen ook dit  jaar nog collectanten gebruiken!!

Goede opbrengst collecte kankerbestrijding

kwf_logoDe collecte van het KWF (kankerbestrijding) heeft in Udenhout en Biezenmortel het mooie bedrag van € 3.251,10 opgeleverd.
Daarvoor willen we iedereen die een bijdrage geleverd heeft dit mooie bedrag te bereiken heel hartelijk dank zeggen.

Uiteraard u als gulle gever, maar ook de meer dan 40 collectanten die er ieder jaar weer voor zorgen dat er in Udenhout en Biezenmortel voor het KWF wordt gecollecteerd.

Dank jullie wel!

Van iedere euro gaat 85 cent naar de doelstelling van het KWF:

  • minder kanker
  • meer genezing
  • en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten

De overige 15 cent gaat naar de organisatie van de collecte fondsenwerving en beheer en administratie van het KWF.
Dankzij onderzoek is bijvoorbeeld bij borstkanker de 5-jaarsoverlevingskans van 52% (1955) naar 87%!! gestegen (2015).

Ruud en Carla Oerlemans,
ruud.oerlemans@home.nl, 013 5111866
collecte organisatie Udenhout en Biezenmortel