Berichten

Lintjesregen in Udenhout

Vijf inwoners van Udenhout zijn dit jaar geëerd en gewaardeerd met een Koninklijke onderscheiding op de dag voor Koningsdag. Vijf mensen die met verschillende smoesjes, verhalen en verzonnen bijeenkomsten naar het gemeentehuis zijn gelokt en daar geconfronteerd werden met de burgemeester die hen een lintje heeft opgespeld. Wij zijn er trots op dat in Udenhout dit jaar vijf mensen voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zijn gekomen.
Op Koningsdag zijn deze vijf nieuw gedecoreerden uitgenodigd met alle Udenhouters die in het verleden een onderscheiding hebben gekregen voor een feestelijke bijeenkomst in het Plein. Door Corona was dit de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Deze bijeenkomst startte met een prachtige uitvoering van het Wilhelmus door de Koninklijke Harmonie MVC uit Udenhout. Als voorzitter van de dorpsraad had ik vervolgens de eer om hen te mogen toespreken, te feliciteren en in de bloemen te zetten. Daarna heeft Kees van Kempen als voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor een zeer boeiende presentatie gegeven. Hij gaf met tal van voorbeelden en foto’s weer wat geschiedenis is, wat tradities zijn en wat erfgoed is. Erfgoed is datgene wat je door wilt geven. Udenhout heeft van alles veel, maar heeft één uniek erfgoed wat nergens anders voorkomt: het “koek loteren” op de Udenhoutse kermis. Dat is dus, volgens Kees, iets wat we zeker moeten bewaren en doorgeven!
Hierbij een presentatie van de dit jaar gedecoreerden.

Henri Gadella: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Henri is actief en actief geweest op veel terreinen. Hij heeft jarenlang het grote buitentoernooi van VCU (Volleybal Club Udenhout) mee georganiseerd, is creatief brein en voorzitter van carnavalsvereniging ‘De Zwartwerkers’ en heeft zich de afgelopen 23 jaar ingezet voor Villa Pardoes. Hij maakte jarenlang deel uit van het bestuur. Het afgelopen jaar heeft hij zich ingespannen voor een reorganisatie op bestuurlijk niveau. Dit heeft hij zodanig gedaan dat Villa Pardoes klaar is voor de toekomst en hij het stokje met een gerust hart kon overdragen.

Esther Ketelaars-van Gameren: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Esther heeft haar onderscheiding ontvangen in de gemeente West-Betuwe omdat zij in Geldermalsen heel acti ef is bij een zorginstelling van ‘s Heeren Loo. In dat huis wonen een broer en zus van Esther waar zij mantelzorger voor is. Naast dat zij hen intensief ondersteunt, is ze ook hun contactpersoon en hun begeleidster tijdens vakanties. Maar zij doet daar veel meer. Zij heeft een wandelclub opgericht, doet de planning van meer dan 50 vrijwilligers, is lid van de regioraad en behartigt op die manier de belangen van alle bewoners. Als verpleegkundige bij het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch pakt zij ook nog het nodige vrijwilligerswerk op zoals het verzamelen van materiaal dat overbodig is in het ziekenhuis, maar elders in de wereld nog goed gebruikt kan worden.

Wil Schapendonk: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wil is al ruim 50 jaar actief als vrijwilliger bij het voetbal en de paardensport. In 1971 is hij begonnen als coach van een recreatief voetbalteam. Eerst op het veld daarna bij het zaalvoetbalteam. Hij is nog steeds wekelijks te vinden als coach bij het team FC van Keulen. Bestuurlijk is hij voorzitter, secretaris en penningmeester: kortom hij doet bijna alles. In de paardensport is hij vanaf 1996 actief als voorzitter van de ponyclub. Vanuit die hoedanigheid heeft hij een heel belangrijke, verbindende, rol gespeeld in het fusieproces met de ruitervereniging. In 2012 werd hij  voorzitter van de Stichting Sport- en Promotie-evenementen Udenhout.

Jos Viveen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bestuurslid en later voorzitter van de badmintonclub Udenhout, waren de eerste vrijwilligerstaken die Jos opgepakt heeft. Door de paarden liefde bij zijn vrouw en dochters is hij als vrijwilliger in de paardensport beland. Vanaf 2006 tot vorig jaar was hij secretaris/penningmeester bij Stichting Sport-en Promotie-evenementen Udenhout. Vanuit die rol heeft hij zich enorm ingespannen voor een nieuwe rijhal voor de paardensportvereniging. Het resultaat mag er zijn, er staat een prachtige rijhal die niet alleen voor de paardensport wordt gebruikt maar ook voor de pétanque vereniging, de dagbesteding van cliënten van Prisma en de kindervakantieweek. Daarnaast is Jos ook actief als vrijwilliger bij ASVZ en was hij jarenlang lid van de adviesraad van de dorpsraad voor het domein sport. 

Ties Wagenberg: Lid in de Orde van oranje Nassau.
Sinds 2003 is Ties intensief betrokken bij de Pétanque Vereniging Voor Ons Plezier. Tot 2012 was hij bestuurslid en vanuit die rol maakte hij deel uit van de commissie die samen met alle sportverenigingen en de gemeente, Sportpark Zeshoeven heeft geherstructureerd. Een Sportpark waar mening dorp jaloers op kan zijn. Vanaf 2003 bekommert Ties zich ook wekelijks om het onderhoud van de 24 wedstrijdbanen van de vereniging en zorgt hij ervoor dat deze picobello in orde zijn. Daarnaast is Ties ook actief in de onderhoudsploeg van het kerkhof van de parochie en zorgt hij mede voor de beplanting en de paden. Udenhout en Biezenmortel mogen trots zijn op al hun gedecoreerden die zoveel doen voor de gemeenschap en bijdragen aan een fijn en goed leven in ons dorp. Fijn om jaarlijks alle gedecoreerden te ontmoeten, in het zonnetje te zett en en onze waardering over te brengen.

De Wegwijzer feliciteert de nieuw gedecoreerden van harte en dankt alle gedecoreerden voor hun inzet voor onze dorpsgemeenschappen.

Tekst:Wilma de Jong, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Koninklijke onderscheiding voor Joke Robben-Smits en Lia Clement-Verhoeven

Na eerder beiden al geëerd te zijn door de dorpsgemeenschap van Udenhout en Biezenmortel als Udenhoutse Broeder, “heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om”, tijdens  de lintjesregen van dit jaar, “Joke Robben en Lia Clement te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau”.
Dit als dank voor al hun vrijwilligerswerk in de afgelopen decennia.

Joke Robben geeft aan compleet verrast te zijn door de onderscheiding. Zelfs toen zij en haar man bij verrassing opgehaald werden door hun dochter en afgezet werden bij het Stadhuis in Tilburg, dacht zij nog dat zij wellicht ging deelnemen aan een rondleiding door het vernieuwde Stadhuis. De jaarlijkse lintjesregen was volledig aan haar voorbij gegaan.
Het werd een geweldige dag: de feestelijke uitreiking, en nadien het “blokjesfeest” (i.v.m. coronamaatregelen) met familie, vrienden, buren op de door enkele leerlingen en leraren van basisschool de Wichelroede versierde oprit van het huis. Joke vertelt hoe de binding met de school ontstaan is door de vele jaren dat zij met heel veel plezier vrijwilliger was voor de Toneelzolder. Bij de noodgedwongen ontruiming van de Toneelzolder op last van de Brandweer in januari 2020, heeft Joke gezorgd dat er kleding achterbleef voor de leraren en leerlingen, zodat zij ook nu nog bij festiviteiten op school passende kleding kan verzorgen.
Maar ook de Stichting Karnaval Udenhout weet Joke, die ieder jaar samen met haar dochter fanatiek deelneemt aan de optocht, te vinden. Als volleerd coupeuse naaide zij 24 groene jassen voor de uitgebreide Raad van 11. Haar vak als coupeuse komt ook goed van pas bij de verzorging van alle pakken voor “Sinterklaas op het Kasteel”. Joke richtte in het kasteel zelfs een “kleedkamer van Sinterklaas” in, compleet met sportkleding voor de Sint, die immers ondanks zijn hoge leeftijd moet sporten om fit te blijven.
Naast dit alles zorgt Joke ook voor het Mariakapelletje “op de spitse hoek”. Moeder Maria wordt regelmatig geëerd met een mooi (plastic) bloemetje, passend bij de tijd van het jaar. Al dit vrijwilligers werk heeft geresulteerd in een mooi koninklijk lintje, veel aandacht van familie, buren, vrienden en kennissen, veel bloemen en kaarten. Joke is er heel blij mee.

Ook voor Lia Clement kwam het lintje als verrassing. Dit terwijl zij via haar man toch al bekend was met het hele “decoratiegebeuren”. Pas toen haar kleinkind zei:
“Oma, jij wordt vandaag prinses” begon er bij Lia wat te dagen. Ze heeft genoten van de feestelijke uitreiking, was blij verrast door het vlagvertoon van de buren in de straat, heeft gezellig koffie gedronken met de buren en beste vriendinnen op de oprit, en heeft lekker gegeten met haar gezin. Ook twee dagen na de uitreiking heeft 
ze nog geen kans gehad om alle bloemen uit te pakken omdat ze intussen ook nog Oma geworden is. Het “regent” nog altijd telefoontjes b.v van medevrijwilligers van Erfgoedcentrum ’t Schoor, de stichting waar ze elke dag wel even voor in touw is binnen het schrijversteam, als secretaris, bij exposities, rondleidingen en cursussen. Blij is ze dat de stichting ook jonge mensen als vrijwilliger aantrekt, zeker nu er meer aandacht gegeven wordt aan het gebruik van sociale media en digitalisering om de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel levendig te houden.
Via de passie van haar inmiddels overleden man is Lia betrokken geraakt bij SVSSS, als jeugdleider, binnen de supportersclub en als schrijfster van het maandblad “Sportflits”. Op dit moment brengt ze nog affiches rond voor de club en wanneer corona voorbij is, zal ze ook weer langs de lijn te vinden zijn van SVSSS, “de mooiste voetbalclub van Brabant”, waar ze veel vrienden heeft .
Lia is 11 jaar secretaris geweest van STUVO, een stichting die bij oprichting tot doel had om “vrouwen te oriënteren op de samenleving” maar die uitgroeide tot volwaardig volwassen onderwijs.
Binnen koor Andantino, waar ze met heel veel plezier zingt, is Lia verantwoordelijk voor de PR en “lief en leed”. Daarnaast verleent ze hand en span diensten voor mooie dorpse initiatieven als de koekloterij op de kermis en het “Winterparadijs”.
Ook is ze altijd mantelzorger geweest voor meerdere familieleden.
Lia geeft aan “vereerd te zijn met het lintje, maar deelt het lintje graag met iedereen die iets doet voor een ander. We moeten het immers samen doen in een dorp als Udenhout en Biezenmortel”. 

Joke en Lia, nogmaals van harte gelukgewenst !

Tekst: Nelleke Sträter, correspondent
Foto’s: Pieter Michielsen