Berichten

Lintjesregen in Udenhout

Vijf inwoners van Udenhout zijn dit jaar geëerd en gewaardeerd met een Koninklijke onderscheiding op de dag voor Koningsdag. Vijf mensen die met verschillende smoesjes, verhalen en verzonnen bijeenkomsten naar het gemeentehuis zijn gelokt en daar geconfronteerd werden met de burgemeester die hen een lintje heeft opgespeld. Wij zijn er trots op dat in Udenhout dit jaar vijf mensen voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zijn gekomen.
Op Koningsdag zijn deze vijf nieuw gedecoreerden uitgenodigd met alle Udenhouters die in het verleden een onderscheiding hebben gekregen voor een feestelijke bijeenkomst in het Plein. Door Corona was dit de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Deze bijeenkomst startte met een prachtige uitvoering van het Wilhelmus door de Koninklijke Harmonie MVC uit Udenhout. Als voorzitter van de dorpsraad had ik vervolgens de eer om hen te mogen toespreken, te feliciteren en in de bloemen te zetten. Daarna heeft Kees van Kempen als voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor een zeer boeiende presentatie gegeven. Hij gaf met tal van voorbeelden en foto’s weer wat geschiedenis is, wat tradities zijn en wat erfgoed is. Erfgoed is datgene wat je door wilt geven. Udenhout heeft van alles veel, maar heeft één uniek erfgoed wat nergens anders voorkomt: het “koek loteren” op de Udenhoutse kermis. Dat is dus, volgens Kees, iets wat we zeker moeten bewaren en doorgeven!
Hierbij een presentatie van de dit jaar gedecoreerden.

Henri Gadella: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Henri is actief en actief geweest op veel terreinen. Hij heeft jarenlang het grote buitentoernooi van VCU (Volleybal Club Udenhout) mee georganiseerd, is creatief brein en voorzitter van carnavalsvereniging ‘De Zwartwerkers’ en heeft zich de afgelopen 23 jaar ingezet voor Villa Pardoes. Hij maakte jarenlang deel uit van het bestuur. Het afgelopen jaar heeft hij zich ingespannen voor een reorganisatie op bestuurlijk niveau. Dit heeft hij zodanig gedaan dat Villa Pardoes klaar is voor de toekomst en hij het stokje met een gerust hart kon overdragen.

Esther Ketelaars-van Gameren: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Esther heeft haar onderscheiding ontvangen in de gemeente West-Betuwe omdat zij in Geldermalsen heel acti ef is bij een zorginstelling van ‘s Heeren Loo. In dat huis wonen een broer en zus van Esther waar zij mantelzorger voor is. Naast dat zij hen intensief ondersteunt, is ze ook hun contactpersoon en hun begeleidster tijdens vakanties. Maar zij doet daar veel meer. Zij heeft een wandelclub opgericht, doet de planning van meer dan 50 vrijwilligers, is lid van de regioraad en behartigt op die manier de belangen van alle bewoners. Als verpleegkundige bij het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch pakt zij ook nog het nodige vrijwilligerswerk op zoals het verzamelen van materiaal dat overbodig is in het ziekenhuis, maar elders in de wereld nog goed gebruikt kan worden.

Wil Schapendonk: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wil is al ruim 50 jaar actief als vrijwilliger bij het voetbal en de paardensport. In 1971 is hij begonnen als coach van een recreatief voetbalteam. Eerst op het veld daarna bij het zaalvoetbalteam. Hij is nog steeds wekelijks te vinden als coach bij het team FC van Keulen. Bestuurlijk is hij voorzitter, secretaris en penningmeester: kortom hij doet bijna alles. In de paardensport is hij vanaf 1996 actief als voorzitter van de ponyclub. Vanuit die hoedanigheid heeft hij een heel belangrijke, verbindende, rol gespeeld in het fusieproces met de ruitervereniging. In 2012 werd hij  voorzitter van de Stichting Sport- en Promotie-evenementen Udenhout.

Jos Viveen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bestuurslid en later voorzitter van de badmintonclub Udenhout, waren de eerste vrijwilligerstaken die Jos opgepakt heeft. Door de paarden liefde bij zijn vrouw en dochters is hij als vrijwilliger in de paardensport beland. Vanaf 2006 tot vorig jaar was hij secretaris/penningmeester bij Stichting Sport-en Promotie-evenementen Udenhout. Vanuit die rol heeft hij zich enorm ingespannen voor een nieuwe rijhal voor de paardensportvereniging. Het resultaat mag er zijn, er staat een prachtige rijhal die niet alleen voor de paardensport wordt gebruikt maar ook voor de pétanque vereniging, de dagbesteding van cliënten van Prisma en de kindervakantieweek. Daarnaast is Jos ook actief als vrijwilliger bij ASVZ en was hij jarenlang lid van de adviesraad van de dorpsraad voor het domein sport. 

Ties Wagenberg: Lid in de Orde van oranje Nassau.
Sinds 2003 is Ties intensief betrokken bij de Pétanque Vereniging Voor Ons Plezier. Tot 2012 was hij bestuurslid en vanuit die rol maakte hij deel uit van de commissie die samen met alle sportverenigingen en de gemeente, Sportpark Zeshoeven heeft geherstructureerd. Een Sportpark waar mening dorp jaloers op kan zijn. Vanaf 2003 bekommert Ties zich ook wekelijks om het onderhoud van de 24 wedstrijdbanen van de vereniging en zorgt hij ervoor dat deze picobello in orde zijn. Daarnaast is Ties ook actief in de onderhoudsploeg van het kerkhof van de parochie en zorgt hij mede voor de beplanting en de paden. Udenhout en Biezenmortel mogen trots zijn op al hun gedecoreerden die zoveel doen voor de gemeenschap en bijdragen aan een fijn en goed leven in ons dorp. Fijn om jaarlijks alle gedecoreerden te ontmoeten, in het zonnetje te zett en en onze waardering over te brengen.

De Wegwijzer feliciteert de nieuw gedecoreerden van harte en dankt alle gedecoreerden voor hun inzet voor onze dorpsgemeenschappen.

Tekst:Wilma de Jong, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Lintjesregen blijkt een ‘hoosbui’ boven Udenhout

Van de 16 personen die op 26 april in de concertzaal werden gedecoreerd door burgemeester Weterings van de gemeente Tilburg, kwamen er vier personen uit Udenhout. Hiermee blijkt dat er in Udenhout zeker nog oog is voor mensen die zich vaak onopvallend als vrijwilliger inzetten voor verschillende diensten binnen o.a. het verenigingsleven.
En dat dit niet alleen ‘ons Udenhouters’ is opgevallen bleek uit het feit dat de burgemeester er aan het einde van de lintjesregen nog speciaal op terug kwam.
Zoals vermeld waren er dus vier personen die dit jaar daags voor Koningsdag de eer te beurt vielen, een onderscheiding opgespeld te krijgen.
We zullen ze in alfabetische volgorde even de aandacht geven die ze zeker verdienen.

Gerard van Alem

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gerard van Alem zet zich al sinds 1990 vrijwillig in voor de stichting Heemcentrum ’t Schoor. Zo levert hij een grote bijdrage aan het vastleggen van het erfgoed van Udenhout via een grote collectie gebruiksvoorwerpen in een permanente tentoonstelling, archieven en publicaties. Sinds de oprichting is hij technisch expert en heeft hij veel restauratiewerk verricht aan gebouwen en materialen die voor Udenhout van cultuurhistorische waarde zijn. Zijn expertise wendt hij ook al 27 jaar aan voor de Scouting Udenhout en de St. Lambertuskerk Udenhout. Daarnaast is hij sinds 2007 mede-initiatiefnemer en actief bestuurslid voor de stichting Berkenhout uit Berkel-Enschot en Udenhout voor de realisatie van een bijzondere woonvoorziening voor ouderen. De stichting maakt zich sterk voor gezondheids- en welzijnszorg voor ouderen in deze dorpen. Ook was Gerard van Alem in het verleden tien jaar vrijwilliger bij Carnavalsvereniging Achthoeven.

Albert Bauer

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 2000 is Albert Bauer gastouder voor één van de cliënten van Huize Vincentius. Ook voor de overige cliënten zet hij zich intensief in als vrijwilliger. Daarnaast besteedt hij sinds 2008 vele uren per week aan vrijwilligerswerk voor de KBO Udenhout. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse cursussen voor ouderen, onder anderen om ouderen wegwijs te maken op het gebied van automatisering, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Maar ook op het gebied van veiligheid organiseert hij leerzame cursussen.
Daarnaast is de heer Bauer in het verleden 38 jaar lang actief geweest als vrijwilliger in de korfbalwereld. Hij was actief voor korfbalvereniging Oranje-Wit en OJC ’98 en negen jaar lang bestuurslid van district Zuid voor de KNKV.

Rini Goutziers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al op zeer jonge leeftijd werd Rini Goutziers lid van de Koninklijke Harmonie MVC Udenhout. Naast zijn lidmaatschap doet hij veel vrijwilligerswerk voor de vereniging. Zo is hij al jarenlang verantwoordelijk voor het beheer van het instrumentarium, gaat hij over de aanschaf ervan en zorgt hij voor de reparaties van de instrumenten. Binnen de vereniging geeft hij ook les aan beginnende en gevorderde muzikanten. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het op niveau houden en brengen van de harmonie.
Daarnaast is Rini Goutziers sinds 2003 verantwoordelijk voor het bezorgen van het parochieblad van de Johannes XXIII parochie en sinds 2005 van het maandblad van de KBO Udenhout. Ook Kindervakantieweek Udenhout mag al sinds 1993 jaarlijks op hem rekenen.

Joke de Jong-de Jong

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joke de Jong is al 28 jaar actief als vrijwilliger voor EVA Vrouwenvereniging in Udenhout. Deze vereniging telt 148 leden. Het is een plaatselijke vrouwenvereniging die als doel heeft een ontmoetings- en contactpunt te zijn van en voor vrouwen van deze tijd. Deze vereniging organiseert allerlei activiteiten waar de vrouwen aan kunnen deelnemen. Deze variëren van workshops tot lezingen, bedrijfsbezoeken, wandelingen, stedentrips, enz. Mevrouw De Jong is sinds 1989 programmabegeleidster en voert secretariële werkzaamheden uit.
Daarnaast heeft zij sinds 2014 de taak van penningmeester op zich genomen. Ook Volksdansgroep ’t Akkedeert mag op de inzet van mevrouw De Jong rekenen. Sinds 2007 is zij hier actief als penningmeester en notuleert zij de vergaderingen. Tussen 2014 en 2016 heeft mevrouw De Jong het initiatief genomen richting de dorpsraad Udenhout om de huizen in het buitengebied van Udenhout te voorzien van goed zichtbare huisnummers, zodat hulpdiensten deze adressen makkelijker kunnen vinden.

Deze vier decorandi ontvingen ook nog een uitnodiging om op zaterdag 28 april aanwezig te zijn bij de bijeenkomst met alle gedecoreerden uit Udenhout die deze eer al eerder te beurt viel. Een verslag hiervan is ook op Udenhout-Centraal terug te vinden!