Pagina's

Stichting Welzijn Ouderen (SWO)

Stichting Welzijn Ouderen

Het bevorderen van voorzieningen voor ouderen, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig functioneren van ouderen in de samenleving.
SWOU faciliteert ruimtes binnen ’t TrefpunT,  onderdeel van Stichting de Peppel.
U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Inlichtingen

I: www.welzijnouderenudenhout.nl

Voorzitter Wim van Kempen
E: wimvankempen@welzijnouderenudenhout.nl

Penningmeester Pierre Valk
E: pierrevalk@welzijnouderenudenhout.nl

Public Relations Mieke van Drunen
E: miekevandrunen@welzijnouderenudenhout.nl

Secretaris Ferrie Malgo
E: ferriemalgo@welzijouderenudenhout.nl
T: +31 6 10760902

Locatie Het Trefpunt

 

Elke Vrouw Anders

Elke vrouw is anders KVO

Elke Vrouw Anders

Inlichtingen
Mw. N. Kuysten
T: 013-511 62 88
E: kuyst053@planet.nl
I: www.kvo.nu

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

 

kbo

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

Inlichtingen algemeen
W. Haans
T: 013-511 23 48
E: kbo.udenhout@gmail.com
I: www.kbo-udenhout.nl

 

 

EVA Elke vrouw anders

EVA is een vereniging die ten doel heeft een ontmoetings- en contactpunt van en voor vrouwen van deze tijd.
Door EVA worden op allerlei terreinen activiteiten georganiseerd die vrouwen aanspreken: ontmoetingen, gezelligheid, creativiteit, belangenbehartiging, scholing en informatie over allerlei maatschappelijke en actuele thema’s en nog vele andere zaken.
Symbool voor een Vrouw
Elke Vrouw Anders
Elke Vrouw Actief
Een Voor Allen  EVA_logo

 

 

 

 

EVA vrouwenvereniging

Inlichtingen
E: evaudenhout@outlook.com
W: www.evaudenhout.nl