Berichten

Prisma opent vier voetbalvelden groot zonnepanelenpark

Dinsdag 22 oktober heeft Prisma onder ruime belangstelling haar zonnepanelenpark officieel geopend op Landpark Assisië in Biezenmortel. Het 2 hectare (zo’n 4 voetbalvelden) grote zonnepark wekt in totaal 1,68 Megawatt op, dat is ongeveer 75% van de stroom die heel Prisma in een jaar gebruikt. Het zonnepanelenpark is een gezamenlijk initiatief van Prisma, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, GroEnergie, Energie van Hollandsche Bodem en Sun Projects. Ook werd een aantal gerealiseerde, gasloze gebouwen en duurzame initiatieven gepresenteerd op deze Prisma Dag van de Duurzaamheid. 

Jaap de Bruin, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Veel van de activiteiten binnen Prisma vergen energie en grondstoffen en veroorzaken afval en emissies. Met een scala aan initiatieven willen wij bijdragen aan verduurzaming. We richten ons hierbij op drie aandachtsgebieden: energie en huisvesting, circulariteit en mobiliteit.  115 jaar geleden stichtten de Broeders Penitenten hier een volledig zelfvoorzienende, CO2- vriendelijke mini-samenleving. Hun visie inspireert ons nog steeds zowel qua zorg als op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarom zijn we al jaren aangesloten bij de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’, en hebben we op 10 oktober fase 2.0 ondertekend. Door onder andere de aanleg van het zonnepanelenpark  is het nog maar een kleine stap voordat we volledig zelfvoorzienend zijn.’

Prisma heeft op het Landpark recent de Landbouwschuur duurzaam gerenoveerd. Dit gebouw, dat de manege en activiteitenruimte huisvest, is daardoor volledig gasloos geworden. Ook zijn er zeven modulaire woningen en een gemeenschappelijke ruimte voor cliënten geïnstalleerd. Deze zijn eveneens gasloos én bovendien cradle to cradle (alle grondstoffen en materialen kunnen hergebruikt worden). Verder  is bij renovaties circulariteit een belangrijk aspect: bij aanbestedingen is het hergebruik van sloopafval een belangrijk selectiecriterium. Daarnaast kiest Prisma voor duurzaam groenbeheer.

Ook op het vlak van Mobiliteit zit Prisma niet stil. Door zoveel mogelijk online te vergaderen, door de aanwezigheid van elektrische fietsen op diverse vestigingen en de pilot met twee elektrische auto’s voor zakelijk gebruik werkt Prisma hard aan het terugdringen en vergroenen van de zakelijke kilometers.  

Afvalscheiding is een ander aandachtspunt. In samenwerking met Suez is een uitgebreid afvalplan ontwikkeld voor de scheiding van de afvalstromen. Voor de bewustwording hebben cliënten en medewerkers op de Dag van de Duurzaamheid onder begeleiding van de Afvaljuf geknutseld met afval en konden ze een demonstratie bijwonen met een transparante kraakperswagen. Door middel van verschillende circulaire initiatieven, probeert Prisma bovendien de hoeveelheid afval te minimaliseren. Zo is er een meubelopslag waardoor overtollige meubels niet worden afgedankt, maar opgeslagen voor hergebruik in andere locaties. Cliënten in dagbestedingsprogramma’s zorgen voor papierophaling en boekenrecycling, en op het Landpark is een Snuffelhal met tweedehands spullen en Driekus, de winkel met tweedehands kleding.

Jaap de Bruin: ‘Ook de komende tijd zullen wij onze duurzame ambities omzetten in concrete acties. Zo staat onder andere de verduurzaming van onze monumentale panden op de agenda en zijn we bezig met de ontwikkeling van een waterretentiepark. Op die manier zetten wij steeds meer stappen richting een duurzame bedrijfsvoering.’

Voedselbank Landpark Assisië

 

 

 

 

 

 

Voedselbank Landpark Assisië

Verdeelpunt
Hindeloop 3
Hooghoutseweg 3
Biezenmortel
T: 06-28 65 43 96
I: www.prismanet.nl

Locatie

 

Nog een maandje wachten en dan helemaal zelfstandig wonen

Dit geld voor 8 jongvolwassen met een lichtverstandelijke beperking. Zij zijn de gelukkigen die in het eerste huis in Udenhout mogen komen wonen wat tot stand gekomen is vanuit een ouderinitiatief. Een huis in ’t Buske waar voorheen cliënten van Prisma woonachtig waren, wordt door de ouders van deze 8 nieuwe bewoners gehuurd.

Nandi mocht als eerste haar handtekening zetten…

Twee en een half jaar geleden kwamen Peet en Karin, ouders van een (pleeg-)dochter en beiden werkzaam bij Prisma op het idee om voor hun dochter een woning te gaan zoeken waarbij ze zelf alles konden regelen. Omdat Prisma de woning aan ’t Buske wilde verkopen, kwam daar een uitgelezen mogelijkheid om die woning te gaan gebruiken. Nu 2,5 jaar en heel veel geregel verder is het zover dat er 7 nieuwe, door de ouders zelf geworven bewoners, bijna hun woning kunnen gaan betrekken. Een hele prettige samenwerking met Prisma heeft ervoor gezorgd dat de ouders van de, op dit moment 7 bewoners, er vol vertrouwen in hebben dat hun zoon of dochter hier aan het begin staat van een hele mooie nieuwe fase in hun leven. Alle nieuwe bewoners, op één na wonen momenteel nog allemaal thuis, wat de stap voor iedereen natuurlijk extra spannend maakt.
Helemaal op eigen benen komen de bewoners niet te staan. Er komen 6 beroepskrachten te werken die door het ouderinitiatief geselecteerd zijn, maar onder contract bij Prisma zullen staan. Van deze 6 personen zal er constant 1 in de woning aanwezig zijn.
Bijzonder aan dit initiatief is dat dit het eerste in Nederland is waarbij er geen ‘kantoor’ in de woning aanwezig is. De begeleiding zal op deze manier veel meer direct met de bewoners in contact staan om ze te helpen waar dat nodig is.


hierna mochten ook Thomas….

Tamara…

Silvijn…

Verbouwen
De afgelopen periode heeft er al een flinke verbouwing plaats gevonden, waarbij er 8 mooi appartementen gecreëerd zijn. Voor iedere bewoner dus een eigen appartement. Daarnaast is er een grote gezamelijke living en keuken. De komende weken moet er nog het een en ander gebeuren voordat de bewoners er op 29 april definitief hun intrek kunnen nemen. Maar met de voortreffelijke ondersteuning van o.a. het Udenhoutse bedrijfsleven zullen die laatste weken ook zo voorbij zijn.
Dat zal voor de bewoners nog best tegenvallen dat ze een maandje moeten wachten. Tijdens de sleuteloverhandiging en ondertekening van de contracten op zaterdag 1 april was bij zowel de ouders als bij de bewoners goed te zien dat ze heel erg veel zin hebben in deze nieuwe spannende stap.
Zelf je handtekening moeten zetten voor een eigen appartement is ook niet iets wat je iedere dag doet!

Wij wensen Nandi, Bente, Kristien, Tamara, Thomas, Ruud en Silvijn heel veel woonplezier in hun nieuwe huis en in ons mooie dorp. We gaan jullie vast wel ergens tegenkomen!


Ruud…

Kristien…

en Bente hun handtekening zetten!

Het was het weekend van de kerstmarkten

Kerstmarkt ASVZ

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondag overdag kon iedereen die gek is op kerstmarkten zijn hart ophalen in Udenhout en Biezenmortel. Bij zowel ASVZ als bij Prisma, hebben ze alles uit de kast gehaald om het kerstgevoel bij iedereen naar boven te halen.
Op beide locaties was het mogelijk om een ritje te maken in een huifkar. Op vrijdag bij ASVZ een leuk rondje door het dorp en op zaterdag en zondag bij Prisma werd de huifkar gebruikt om bezoekers van de parkeerplaats naar de markt elders op het terrein te vervoeren.
Beide markten waren uiteraard voorzien van heel veel lichtjes, stalletjes en kerstbomen.
Kraampjes die vol stonden met, vaak handgemaakte kerstversieringen, kaarten, Zweedse fakkels, etc. etc..
Ook de bezoekers die van het shoppen wat honger of dorst gekregen hadden, konden op de markt zelf de nodige versnaperingen krijgen, welke onder het genot van live-muziek ook nog eens genuttigd konden worden.

Kerstmarkt bij Prisma

En had je even niet op zoveel kerstinkopen geregeld, dan liet je de gekochte spullen gewoon even staan, om ze op een later tijdstip op te komen halen. Heerlijk zoals dat dan allemaal ineens kan. Iedereen maakt een praatje met elkaar, wisselt ideeën uit, geeft uitleg over de manier waarop enkele producten in de kraam gemaakt zijn, in de hoop er misschien toch nog een paar van te verkopen ipv dat de ideeën thuis nagemaakt gaan worden.
Of dit laatste het geval is zullen we dan volgend jaar op deze kerstmarkten terug gaan zien. Misschien dat de bezoekers van dit jaar de verkopers van volgend jaar geworden zijn in een kraam met houten kerstbomen, kerstkaarten van theezakjes, kaarsenkandelaars van een wijnglas en Zweedse fakkels, die tegen die tijd zeker droog genoeg zullen zijn!!!

Koninklijke onderscheiding voor Peter Nouwens

PeterNouwens1aPeter Nouwens heeft op donderdag 16 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Peter Nouwens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van zorg en welzijn en met name voor de verstandelijk beperkte medemens. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hans Kokke tijdens een receptie ter gelegenheid van het afscheid van Peter Nouwens als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Prisma.

Peter Nouwens (58), klinisch pedagoog, is 19 jaar lang bestuurder bij Prisma. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft in deze rol bijgedragen aan de omslag van een introverte sector naar de vermaatschappelijking van de zorg. Hij heeft gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen overtuigd dat ook kleinschalig wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking tot de mogelijkheden behoort en meer perspectief biedt dan wonen in grote instellingen. Door zijn aanpak is de PeterNouwens2averstandelijk beperkte mens voor eenieder zichtbaar geworden. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de verbetering van de indicatiestelling en behandelvormen die in de nieuwe transities in de zorg worden uitgevoerd. Naast zijn verdiensten als bestuurder bij Prisma heeft hij vele onbezoldigde functies bekleed en initiatieven genomen op het gebied van zorg en welzijn. Ook hierbij is hij steeds op zoek naar vernieuwing van methoden in de zorg voor
mensen een verstandelijke beperking.

Wij feliciteren Peter Nouwens met deze bijzondere onderscheiding!

Pagina's

Voedselbank Landpark Assisië

 

 

 

 

 

 

Voedselbank Landpark Assisië

Verdeelpunt
Hindeloop 3
Hooghoutseweg 3
Biezenmortel
T: 06-28 65 43 96
I: www.prismanet.nl

Locatie