Berichten

Statige bomenlaan Schoorstraat wordt in ere hersteld

Door het aanhoudende slechte weer lagen de werkzaamheden afgelopen maanden stil. Maar inmiddels is aannemer JvEsch weer volop aan de gang in de Schoorstraat. Daar wordt de karakteristieke dubbele bomenrij in ere hersteld. Wethouder Evelien Kostermans (Groen) en Jan van Kempen van Dorpsraad Udenhout plantten vorige week een boom om de werkzaamheden samen af te markeren.

Het gaat om de bomen vanaf de bebouwde kom van Udenhout tot aan de parkeerplaats bij de Loonse en Drunense Duinen. Deze laanstructuur is een belangrijke verbinding en een bijzonder landschapselement. Maar helaas is de bomenlaan in de loop der jaren aangetast, onder andere door aanpassingen aan de rijbaan, het fietspad en de kabels en leidingen. Daardoor was het beeld van de karakteristieke bomenlaan steeds minder duidelijk.

In 2021 zijn al 122 ongezonde en daardoor gevaarlijke bomen vervangen door 130 nieuwe bomen. Nu komen er nog eens 160 bomen bij. Dit zijn verschillende boomsoorten die passen in het gebied, waardoor de bomenlaan ook in de toekomst gezond blijft. Het aanplanten duurt tot eind deze maand.

Om de bomen goed te laten opgroeien, wordt een deel van het fietspad opengebroken. Er komt een tijdelijk fietspad van klinkers. In september van dit jaar wordt er gewerkt aan het nieuwe betonnen fietspad. Daarnaast gaat de gemeente de bermen anders inrichten en beheren. Zo krijgen kruiden, grassen en dieren er meer ruimte. Het project wordt dit najaar opgeleverd.

Tekst: Luc Vervoort, Gemeente Tilburg
Foto’s: Henny Schilders, De Wegwijzer

Herstel bomenlaan in Schoorstraat

Het herstel van de bomenlaan aan de Schoorstraat in Udenhout begint aan een nieuwe fase. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de grens van de bebouwde kom van Udenhout tot aan de parkeerplaats bij de Loonse en Drunense Duinen. Vanaf maandag 28 augustus starten de eerste werkzaamheden.

Bomenlaan in ere herstellen
De werkzaamheden gaan de bomenlaan in de Schoorstraat in ere herstellen. Tijdens fase 1 (begin 2021) zijn er 122 ongezonde bomen vervangen voor 130 nieuwe bomen. In fase 2 (augustus 2023) komen hier nog eens 160 bomen bij. Het gaat hierbij om verschillende boomsoorten die passen in het gebied. Dit moet ervoor zorgen dat de bomenlaan ook in de toekomst gezond blijft. Bomen zorgen daarnaast voor een verbeterde luchtkwaliteit, leggen CO2 vast en brengen verkoeling in warme periodes.

Werkzaamheden fietspad en natuurlijke bermen
Om ervoor te zorgen dat de bomen goed kunnen groeien, wordt er een deel van het fietspad aan de Schoorstraat opengebroken. Hierna komt er een tijdelijk fietspad van klinkers. In september 2024 komt hier vervolgens een nieuw betonnen fietspad voor in de plaats. Naast het herstel van de bomenlaan en de werkzaamheden aan het fietspad gaat de gemeente de bermen anders inrichten en beheren. Hierdoor krijgen kruiden, grassen en dieren meer ruimte in de bermen.

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Schoorstraat voor een deel afgesloten voor verkeer en moeten bewoners hun auto mogelijk tijdelijk ergens anders parkeren. Het fietspad blijft altijd aan één zijde van de straat open. Ook zijn woningen mogelijk tijdelijk minder goed bereikbaar. De aannemer informeert de betrokken omwonenden wanneer de werkzaamheden voor hun woning precies van start gaan. Volgens de voorlopige planning van de aannemer starten de werkzaamheden op maandag 28 augustus en duren ze tot eind december 2023.

Asfaltwerkzaamheden Schoorstraat

Van der Steen gaat asfaltwerkzaamheden uitvoeren op de Schoorstraat. Hiervoor wordt deze in beide richtingen afgesloten.

21-6-2023 9:00 tot 21-6-2023 16:00
22-6-2023 9:00 tot 22-6-2023 16:00

Hebt u misschien wat gezien?

Afgelopen zondagochtend werden de vrijwilligers die het kapelletje aan de Schoorstraat beheren, onaangenaam verrast toen ze de kapel gingen openen. Er was namelijk al iemand langs geweest ‘om de deur te openen’. Na eerst veel schade aan het kozijn van de ingang te hebben aangebracht heeft deze inbreker een glas-in-loodraam aan de zijkant van het kapelletje geforceerd om binnen te komen, om er vervolgens achter te komen dat er in de kapel helemaal niets te halen viel (het geldkistje wordt namelijk iedere avond door de vrijwilligers geleegd).

Bomenlaan Schoorstraat

De Schoorstraat is een van de mooiste straten van Udenhout. Een straat met aan beide kanten en deels zelfs een dubbele rij eikenbomen. ontgaan zijn dat een deel van die bomen in heel slechte staat verkeren. Sommigen zien er zo slecht uit dat de boom zich zou schamen als hij dat kon. Vorig jaar is er een uitgebreid onderzoek geweest en is er een plan gemaakt om de bomenlaan te
herstellen. Dat betekent nogal wat. Er zullen veel bomen verwijderd fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase zullen alle 122 geselecteerde bomen gekapt worden in de hele straat. Vervolgens zal fasegewijs het verwijderen van de stobben en aanplanten van nieuwe bomen plaatsvinden. De te planten bomen zullen niet allemaal eikenbomen zijn. De variatie in soorten bomen zal groter worden.
Dit werk zal ongeveer acht weken duren en zal starten 4 januari. De straat zal ongeveer een week afgesloten worden voor verkeer.
Dit alles zal ertoe leiden dat de Schoorstraat ook in de toekomst een prachtige straat met bomen zal zijn.

Wilma de Jong,
Correspondent

Verlichting Schoorstraat

In 2019 is de verlichting in de Schoorstraat aangepast tijdens het project ‘reconstructie Schoorstraat’. Voor en tijdens de reconstructie hebben we u tijdens informatieavonden geïnformeerd over de werkzaamheden, maar we hebben het bijplaatsen en verwijderen van lichtmasten onvoldoende besproken. Dat vinden we jammer en daarom willen we u in deze brief alsnog uitleggen wat er veranderd is en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.

Wat is er veranderd in de verlichting?
Alle verlichting in de Schoorstraat is vervangen door LED-verlichting. Bij het bord van de bebouwde kom in Udenhout zijn een aantal lichtmasten verwijderd. Ter hoogte van een ‘beruchte’ bocht tussen de huisnummers 20 en 53 zijn lichtmasten bijgeplaatst. In overleg met onze ecoloog zijn enkele masten ter hoogte van De Brand verwijderd.
Bij een informatieavond over een ander onderwerp is gesproken over de verlichting. Onze keuzes zijn daar uitgelegd, maar er was een duidelijke wens van bewoners om wel verlichting te plaatsen bij De Brand. Daarop zijn er enkele gesprekken gevoerd met een aantal bewoners en wijkregisseur Helmy van Ingen. We willen waar mogelijk uiteraard graag rekening houden met de wensen van bewoners, dus hebben we na de gesprekken een aantal aanpassingen gedaan.

Waarom hebben we deze keuzes gemaakt?
We plaatsen in principe geen verlichting op 60-km wegen buiten de bebouwde kom. Dat is tegenwoordig de landelijke standaard. Uitzonderingen zijn de plekken waar licht echt nodig is, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of in scherpe bochten.

We hebben ter hoogte van De Brand uiteindelijk gekozen voor aangepaste verlichting. We willen rekening houden met de natuur, met name de vleermuis. Dat doen we door een lamp te plaatsen die kan schakelen tussen wit en amberkleurig licht. Als de vleermuis tussen maart en oktober uitvliegt is de verlichting amberkleurig, daarbuiten (en dat zijn met name de donkere wintermaanden) is de verlichting wit. We hebben afgesproken met bewoners om de verlichting na middernacht (00.00 uur) uit te schakelen voor de natuur.

Op het traject ter hoogt van de Brand zijn in 2019 vier lichtmasten verwijderd. We plaatsen er zes voor terug. In totaal staan er nu zeven masten, want de mast bij de verkeersdrempel is blijven staan.

Meer informatie
We gaan er van uit dat we u op deze manier alsnog voldoende geïnformeerd hebben. Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met wijkregisseur Helmy van Ingen van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429089 en per e-mail helmy.van.ingen@tilburg.nl.

Voor vragen over de techniek van de verlichting kunt u contact opnemen met Patrick van de Wiel van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429164 en per e-mail patrick.van.de.wiel@tilburg.nl.