Berichten

Tuinvrijwilligers in het Zonnetje

Je hoeft er niet eens groene vingers voor te hebben!

Als vrijwilliger bij Dorpsloket U kreeg Olga Besselink vaker de vraag voor hulp bij tuinonderhoud. Ze nam contact op met Jose’ van der Heijden van Contour de Twern. “Kunnen we geen tuinclubje oprichten”? Via een aanvraag op de site van Uurtje Buurtje en in de Wegwijzer werden tuinvrijwilligers gevraagd. Vijf jaar geleden gingen 2 mannen en 2 vrouwen van start. Inmiddels telt de Tuinclub buiten Olga nog 7 leden. Margo van Loon, Wendelmoed de Kroon, Thea Bloemberg, Lia van Oosterhout, Jan Pijnenburg, Marga Groen en Astrid Otte. Zij gaan regelmatig op pad, meestal in een groepje van 2 of 3, om tuintjes op te knappen. De frequentie van het tuinonderhoud is verschillend. De vrijwilligers maken zelf afspraken met de tuinbezitters. Dat maakt dat het vrijwilligers werk veel vrijheid geeft. Meestal wordt er 2-3 uurtjes gewerkt. Tussendoor wordt gezellig koffie gedronken met de tuineigenaren. Dit sociale contact is meestal net zo belangrijk als het tuinonderhoud zelf. “Je komt bij heel verschillende mensen, dat maakt het vrijwilligerswerk zo leuk!” “Sommige contacten zijn wat meer zakelijk en afstandelijk, bij andere tuinbezitters raak je nauw betrokken”. “Tuin eigenaren zijn altijd dankbaar en blij, wanneer hun tuintje weer schoon is”. Het voorjaar en de zomer zijn de drukke tijden, maar ook in herfst en winter wordt gewerkt (snoeien, blad vegen etc). Als het kan wordt gebruik gemaakt van het gereedschap van de tuinbezitter. Teveel aan planten in de ene tuin wordt met toestemming gebruikt in een andere tuin.

Meestal komt de vraag voor tuinhulp via Contour de Twern, Dorpsloket U, via de huisarts of via via. Aanvragen worden beoordeeld door Olga. Alleen aanvragen van mensen met weinig financiële middelen, die geen professionele tuinhulp in kunnen schakelen, en mensen, die daarnaast geen sociaal netwerk hebben voor hulp, worden geholpen. Olga probeert voor mensen, die niet aan deze criteria voldoen, te bemiddelen voor andere hulp bv via uwassistent.nl. (Dit is een landelijke organisatie ter ondersteuning van ouderen; leden van Thebe krijgen korting). Op dit moment worden 21 tuintjes door de vrijwilligers onderhouden, 30 eerdere aanvragen zijn bemiddeld of gestopt vanwege verhuizing. Voor iedere onderhoudsbeurt (1x per 2-3 weken) wordt 2 euro per vrijwilliger gevraagd. Hiervoor kunnen de vrijwilligers bv nieuwe tuinhandschoenen voor zichzelf kopen.

De vrijwilligers werken graag samen en hebben het onderling gezellig. In de zomer wordt gezamenlijk een ijsje gegeten om met allen weer eens bij te kletsen. Voor de viering van het eerste lustrum van de Tuinclub op 1 april wordt nog over een leuke activiteit nagedacht.

De vrijwilligers hebben behoefte aan versterking. Zeker wanneer dit artikel in de Wegwijzer weer nieuwe aanvragen oplevert. Er is geen ervaring nodig voor het vrijwilligerswerk. Dus.. als U het leuk vindt om met anderen lekker buiten bezig te zijn en inwoners blij te maken, meld u dan aan bij Olga Besselink 0627404400 of bij Contour de Twern. Aan het enthousiasme waarmee de tuinvrijwilligers vertellen over hun vrijwilligerswerk leid ik af dat U er geen spijt van zult krijgen.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Kom jij ons helpen?

Met een klein groepje vrijwilligers zijn we in het voorjaar gestart met tuinonderhoud. Bedoeld voor ouderen in Udenhout die dit zelf niet meer kunnen en geen netwerk hebben dat ze daarvoor in kunnen schakelen. Het is meestal eens in de paar weken dat we bij iemand langs gaan om het gras te maaien en de bloemperkjes onkruidvrij te zetten. Wij doen geen groot onderhoud zoals tuinen omspitten en heggen snoeien. Je gebruikt gereedschap van degene waar je werkt. Je maakt mensen er erg blij mee en het is heel leuk om te doen. Met een paar uurtjes per keer is het goed te behappen. We hebben een aantal vaste adressen en er komen ook regelmatig nieuwe aanmeldingen bij. Het tuingroepje bestaat nu slechts uit 2 vrouwen en 2 mannen. Dus is het puzzelen om overal langs te  kunnen gaan. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om te tuinieren en hier een paar uurtjes per week (of per 2 weken) aan kunnen besteden. Je gaat met iemand samen aan de slag. Wij zouden heel blij zijn als jij bij onze tuingroep komt!

Je kunt je aanmelden via Contour de Twern bij: josevanderheijden@contourdetwern.nl