Berichten

Wat hebben de verschillende politieke partijen voor plannen met Udenhout en Biezenmortel ?

De redactie van de Wegwijzer heeft alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Tilburg de volgende vraag gesteld:
“Noem één concreet punt wat uw partij de komende vier jaar wil realiseren wat bijdraagt aan het karakter, de voorzieningen en de leefbaarheid van Udenhout en Biezenmortel.”
Dertien van de veertien partijen reageerden op ons verzoek. Hun antwoorden, die zij in maximaal 50 woorden konden geven, vindt u hieronder op volgorde van de verkiezingslijst.

Lijst Smolders Tilburg (LST)
Hans Smolders wil het dorpse karakter bewaken als wijkwethouder. Als er problemen zijn zal hij er snel zijn voor de inwoners van onze dorpen en problemen snel en goed oplossen. Als wijkwethouder waak ik over uw dorp over o.a. verkeersveiligheid, jeugdoverlast, woningtekort, bereikbaarheid OV, ouderenzorg en de algehele veiligheid.

D66
Afgelopen jaren ondervinden Udenhout en Biezenmortel steeds meer verkeersoverlast. D66 Tilburg wil samen met de dorpsraad, actiegroep ‘Udenhout gaat voor nul’ en met andere belangstellende een verkeersagenda ontwikkelen voor de korte, middellange en lange termijn. Zo kunnen we samen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Udenhout en Biezenmortel verbeteren.

GROENLINKS
GroenLinks wil werken aan een verkeersveilig en leefbaar Udenhout en Biezenmortel. We brengen de snelheid in beide dorpen terug naar 30 kilometer en investeren in goede fietsverbindingen met passende verlichting. GroenLinks blijft de lobby inzetten voor meer en betere busverbindingen en een toekomstig treinstation in Udenhout.

VVD
Samen sterk voor Udenhout Wij willen inzetten op betaalbare woningen, zodat starters die na hun studie terug willen komen naar Udenhout dit kunnen. Maar ook juist voldoende beschikbare woningen creëren voor de oudere bewoners van Udenhout, zodat ze prettig kunnen blijven wonen. Het bewaken van de dorpse cultuur is daarbij het allerbelangrijkste.

SP (Socialistische Partij)
De SP wil voor Udenhout en Biezenmortel voldoende betaalbare woningen zowel koop als huur. Zodat onder andere starters op de  woningmarkt kunnen blijven wonen in hun dorp, als ze dat willen en dat de dorpen bruisend blijven, doordat er zowel voor jong als oud  voldoende betaalbare woningen zijn.

CDA
CDA Tilburg maakt zich sterk om het zwembad in Udenhout te behouden. Sporten is gezond en zorgt voor ontspanning. Zwembad De Groene Wellen in Udenhout draagt hier duidelijk aan bij én ook aan het karakter, voorzieningen en de leefbaarheid van Udenhout en Biezenmortel (en overige inwoners van Tilburg).

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
De PvdA Tilburg wil de komende vier jaar elk jaar 2500 woningen bouwen, verspreid over de stad en de dorpen. Bij deze bouwprojecten moet 40% sociale huur en 40% betaalbare koopwoning zijn. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huizen komen in de dorpen zodat onze dorpsbewoners in het dorp kunnen blijven wonen.

50PLUS
In het 50PLUS verkiezingsprogramma staat dat wij pleiten voor een grote ontmoetingsruimte voor jong en oud in Udenhout en vernieuwing van de Vorselaer als kloppend hart in Biezenmortel. Ruimte voor ontmoeten, thuishaven verenigingen, activiteiten en samenzijn. Als U wilt dat dit gerealiseerd wordt stem 50PLUS nummer 2, stem Frans Vriens.

LOKAAL TILBURG
Bewoners van Udenhout maken zich zorgen over de mogelijke sluiting van de Groene Wellen, het buitenzwembad dat heel populair is. De exploitatie is in particuliere handen. Wij willen net als de inwoners en de dorpsraad dat het zwembad openblijft, want iedereen moet in de buurt kunnen sporten en bewegen.

Voor Tilburg
Geen reactie gekregen.

 

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie wil in Udenhout en Biezenmortel de verkeersveiligheid verbeteren. De inwoners hebben verschillende verzoeken ingediend bij de gemeente voor de bouw van zebrapaden, stoplichten of stopstrepen, maar tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven. Onvoorstelbaar dat de gemeente Tilburg dit soort verzoeken links laten liggen.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren zet zich in voor schone lucht. Voor mijn werk fiets ik van Tilburg via Udenhout naar Biezenmortel. Heel gezond maar  ik fiets langs zoveel vee-industrie… Ik vraag me af hoeveel vieze lucht ik en de inwoners van Biezenmortel en Udenhout dan inadem. Wij willen schone lucht!

Hart voor Vrijheid
Hart voor Vrijheid wil de landschappelijke waarde en leefomgeving van Udenhout en Biezenmortel waarborgen door het natuur en infrastructuuronderhoud op ecologische wijze in samenwerking met de inwoners en de agrarische sector te doen. De aandacht ligt hierbij op het belang van de bewoners en de omliggende natuur.

Ons Tilburg
Met een Udenhoutse lijsttrekker weten we hoe moeilijk het is voor kinderen van dorpsbewoners om dichtbij hun ouders en vrienden in hun  dorp te blijven wonen. Ons Tilburg kiest voor samen. Jong en oud moeten plezierig kunnen blijven wonen in hun dorp. Wij bouwen daarom meer huizen in de dorpen.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om drukte te voorkomen kunt u ook al op 14 & 15 maart stemmen bij Het Raadhuis. Vergeet uw stempas en legitimatiebewijs niet mee te nemen.
Stemlokalen 16 maart Udenhout: Raadhuis, ’t Plein, Kruisgebouw, Sporthal De Roomley
Stemlokaal 16 maart Biezenmortel: De Vorselaer

Verkiezingscampagne doet ook Udenhout aan

We moeten nog maar afwachten of het zin heeft gehad voor desbetreffende partij, maar het was toch leuk om te zien dat er een politieke partij, die aan de landelijke verkiezingen meedoet, tijdens hun verkiezingscampagne Udenhout heeft uitgekozen om in die, o zo belangrijke laatste dagen voor de verkiezingen, daar langs te gaan. Eindelijk was het dan zover, niet de altijd gepromote Spoorzone of de Heuvel, maar het Tongerloplein in Udenhout was de plaats waar de politieke partij 50+ (incl. lijsttrekker Henk Krol) de bus parkeerden om in ’t Plein even een kijkje te gaan nemen en een biertje te gaan proeven.
Vele handjes, foto’s en korte gesprekjes later gaat de bus weer verder naar een volgende belangrijke plaats in het tour-programma.
Maar ze zullen ongetwijfeld terug kijken op één van de hoogtepunten van de campagne wanneer ze terugdenken aan Udenhout!