Berichten

Harm Muntz: een jaar wijkagent in Udenhout en Biezenmortel

Op het einde van het interview krijgt Harm een oproep: “aanrijding met letsel in de Slimstraat”. En weg is hij: met zwaailicht en sirene naar het ongeval. Want Harm is wijkagent, maar dat betekent ook dat hij ‘gewoon’ agent is en bij een oproep in Udenhout of Biezenmortel uitrukt

Een jaar geleden stelde Harm zich voor als nieuwe wijkagent. Hij had er zin en heel bewust gekozen voor een functie als wijkagent in een dorp. Nu vertelt hij hoe het bevalt en waar hij allemaal mee bezig is.
Allereerst: het bevalt hem heel goed. Udenhout en Biezenmortel ervaart hij als hechte kernen, met veel sociale controle, betrokkenheid van burgers en heel makkelijk om contacten te leggen.
Hij probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de activiteiten in het dorp zoals Sinterklaas, de kermis maar ook bij het Winterparadijs, waar een tent met voorlichting komt. Hij is zeker vier keer in de week in Udenhout en Biezenmortel, verdeeld over verschillende momenten, afhankelijk van zijn diensten. Hij werkt samen met de buurtpreventie die 5 x per week ’s avonds door het dorp fietsen. Hij geeft hen ook de inbraken door zodat zij extra oplettend kunnen zijn.
Met R-Newt heeft hij contacten over de jongeren, waarbij hij meteen aangeeft dat het zo jammer is dat de jeugd geen eigen ontmoetingsplek heeft.
Hij heeft ook gemerkt dat de meldingsbereidheid gegroeid is. En hij benadrukt nogmaals dat burgers daarmee door moeten gaan. Verdachte situatie: meteen 112 bellen, niet aarzelen! Liever anoniem: dat kan ook. Het afgelopen jaar is ook een aantal keer MMA(Meld MisdaadAnoniem) ingelicht door burgers omdat ze een situatie niet vertrouwden. Dit heeft drie keer geleid tot grotere politie-interventies tegen criminele activiteiten. Omdat het anonieme meldingen zijn kan de politie de melders niet laten weten dat hun meldingen tot arrestaties hebben geleid, maar dat is dus wel zo in deze drie gevallen. Dus zeker blijven doen.

Harm heeft afgelopen jaar ook voor alle drie de scholen aan de groepen 8 voorlichting gegeven over pesten, drugs, wapens, sexting en groepsdruk. Als hij dat als politieagent doet maakt dat meer indruk en hij hoopt dan ook dat die bijdrage een preventieve werking heeft.
Er is ook in het buitengebied, op verzoek van de dorpsraad, veel door hem gelaserd om snelheidsovertredingen te constateren. Maar te hard rijden is hardnekkig.

Wat gebeurt er allemaal in onze dorpen? De top drie misdrijven waarvan de politie de meeste aangiften uit ons gebied heeft, ziet u in de illustratie weergegeven. Harm benadrukt dat van digitale oplichting het vaakst aangifte is gedaan. Zeker wekelijks is er in Udenhout en Biezenmortel een slachtoffer. Dat staat dan ook nog steeds op nummer 1! Ook de inbraken zijn toegenomen t.o.v. vorig jaar en de donkere decembermaand zit daar nog niet bij. Hij roept iedereen dan ook op om op te letten en alles, vooral ook bergingen, goed af te sluiten.
Voor onze veiligheid zorgen we samen.


Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer

Foto’s en illustratie: Henny Schilders, de Wegwijzer

Harm Muntz onze nieuwe wijkagent

Het is zijn tweede dag als wijkagent voor Udenhout en Biezenmortel als wij hem ontmoeten en hij is enthousiast. Harm is tien jaar bij het politieteam Groene Beemden, dat gevestigd is in de Brücknerlaan in Tilburg-Noord, waar wij onder vallen. Hij is geboren en getogen in Sprang-Capelle, woont nu met zijn vrouw en 3 kinderen: twee jongetjes van 8, 6 en een dochtertje van 3, in Waalwijk en wordt begin februari 36. Harm kent Udenhout omdat hij voor zijn carrière bij de politie gewerkt heeft bij Hoppenbrouwers Techniek. Hij heeft heel bewust gesolliciteerd naar de functie van wijkagent voor Udenhout en Biezenmortel. Het dorpse trekt hem meer dan de stad. Ook het verantwoordelijk zijn, de spin in het web voor onze dorpen spreekt hem aan. Hij vertelt ook enthousiast hoe tegenwoordig het werken als wijkagent is georganiseerd. Was vroeger vooral het beeld dat die wijkagent op zijn gemak vooral door het dorp fietste, tegenwoordig is het anders opgezet. In het team Groene Beemden werken wijkagenten die algemeen verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied, zoals Harm voor Udenhout en Biezenmortel.
Daarnaast zijn er wijkagenten die voor een bepaald thema werken en daarin gespecialiseerd zijn. Onze vorige wijkagent, Leon Metzke, is zo’n specialist geworden op het terrein van milieu. De algemeen verantwoordelijke wijkagent, dus Harm, ontvangt alle signalen van iedereen; burgers, meldingen, collega’s,
scholen enz. Hij selecteert, zet het op een rij en bepaalt dan of hij specialisten inschakelt, wat opgepakt moet worden, of er ergens extra surveillance moeten komen en welke prioriteiten er voor ons dorp zijn. Daarvoor vindt hij belangrijk dat iedereen altijd signalen door blijft geven. Soms lijkt het of daar niet direct iets mee gebeurt en dat kan ook niet altijd, maar achter de schermen is dat vaak toch het geval. Daarnaast is het voor het werk van de politie belangrijk om te weten wat er speelt. Geef bijzonderheden altijd door. En wat is dan verdacht? Ongebruikelijke verkeersbewegingen, synthetische luchtjes, anijsachtig of chemisch prikkelend, bezoekers op niet logische momenten, personen die telkens op en neer of rondjes om een huis lopen. Niet alleen in de wijk, maar ook in het buitengebied: verdachte situaties altijd melden via 112. De meldkamer maakt dan wel uit of het dringend is. Twijfel je erg kan ook altijd een melding
anoniem doorgegeven worden onder het gratis nummer 0800-7000.
De criminaliteit in Udenhout is niet bijzonder groot, maar toch gebeurt er regelmatig wat. Inbraken zijn, na corona, weer toegenomen. Afgelopen week vier maal. Deze week komt er ook een tekstkar bij de rotonde om mensen attent te maken op het risico van inbraken. Ook de zogenaamde babbeltrucs zijn actueel. Daarbij wordt vaak van oudere slachtoffers geld ontfutseld door oplichters. Daar komt Harm binnenkort op terug.
Wie geïnteresseerd is wat er allemaal in ons dorp gebeurt kan dat ook goed digitaal volgen op de site van de politie onder rubriek: “mijn buurt”.
Harm geeft ook educatieve lessen aan de groepen 8 van de scholen waarbij thema’s als pesten, goede en foute keuzes en drugs aan de orde komen. De komende tijd gaat Harm zich vooral verder oriënteren in Udenhout en Biezenmortel. Met veel mensen kennismaken. Hij houdt van korte lijntjes, snel met elkaar
contact leggen en zaken oppakken. Dus velen zullen hem de komende tijd zien of horen. Wil je contact met hem dan is een mail naar: wijkagenten- udenhout-berkel-enschot@politie.nl een goede weg of een telefoontje 0900-8844.
Harm heeft het voornemen om vele jaren te blijven als wijkagent en daar zijn we blij mee.

De Wegwijzer wenst hem veel succes en werkplezier.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer

Politie algemeen, geen spoed

Politie_logo

Politie

Wijkagent
Marcel Ooms
E: Marcel.Ooms@mw-brabant.politie.nl

Bezoekadres Bureau Tilburg Noord
Brucknerlaan 18
5011 DM Tilburg
T: 0900-8844
I: www.politie.nl

Locatie Bezoekadres

Pagina's

Politie algemeen, geen spoed

Politie_logo

Politie

Wijkagent
Marcel Ooms
E: Marcel.Ooms@mw-brabant.politie.nl

Bezoekadres Bureau Tilburg Noord
Brucknerlaan 18
5011 DM Tilburg
T: 0900-8844
I: www.politie.nl

Locatie Bezoekadres