Berichten

Zorgstichting ’t Heem ontvangt HKZ-certificaat

 

Certificaat voor kwaliteit van zorg

Heem Certificaat2016-2Zorgstichting ’t Heem, organisatie voor thuiszorg en langdurige zorg in vijf dorpen in de gemeenten Tilburg en Haaren, heeft een belangrijk keurmerk in de zorg behaald. Het HKZ-certificaat geeft aan dat ’t Heem garant staat voor goede kwaliteit van zorg en dat het managementsysteem op orde is.

Cliënt centraal

“Onze medewerkers hebben hart voor de cliënt. Ze hebben persoonlijke aandacht, zijn betrokken en zetten graag een stapje extra. We zijn trots dat dit tot uiting komt in het behalen van het HKZ-certificaat. Dit is een compliment aan onze medewerkers die zich dag in, dag uit inzetten voor goede zorg!”, zegt Hilly Jager, directeur-bestuurder van Zorgstichting ‘t Heem. Certificerende organisatie Dekra kende het certificaat toe aan de gehele zorgstichting. Daartoe behoren thuiszorg en de locaties de Eikelaar in Udenhout, Torentjeshoef in Berkel-Enschot en tijdelijke locatie De Braacken in Vught. Ook de administratieve en verantwoordingsprocessen zijn zorgvuldig bekeken. Na ingebruikname van de beide nieuwbouwlocaties Haarensteyn en Leyenhof, zal ook voor die locaties een certificaat worden behaald.

Continu verbeteren 
Zorgstichting ‘t Heem vindt het belangrijk om te voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, overheid en cliënten worden gesteld. ’t Heem heeft zich daartoe laten toetsen aan de hand van het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De zorgverlening en de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd, zijn kritisch door de auditor van de certificerende instantie bekeken. Met het behalen van het certificaat laat zorgstichting ’t Heem zien dat continu gewerkt wordt aan verbetering van de zorg. “We streven altijd naar de beste zorg voor de cliënt. Op een manier die aansluit bij zijn of haar wensen. Niet voor niets is onze slogan ‘Hart voor leven & wonen’!”