Gloednieuw design R-Newt

 

R-Newt heeft een nieuwe visuele identiteit: krachtig, open, duurzaam, strak, speels, rebels, fris, sterk, duidelijk. Het nieuwe design straalt de ambitie van R-Newt uit: talenten helpen ontwikkelen, actief zijn in de wereld van jongeren en kinderen, problemen preventief aanpakken en bijdragen aan de veiligheid op straat.

Floor van Berkel, manager van R-Newt, is helder over de keuze voor een nieuwe huistijl: “We staan voortdurend voor nieuwe uitdagingen want er gebeurt veel waar jongeren bij betrokken zijn. Andere professionals schakelen ons in op basis van onze kennis en expertise. We leggen de lat hoog. Daar past een krachtige uitstraling bij. Die van een professionele organisatie die iets te betekenen heeft voor jongeren, kinderen en hun ouders, maar ook voor andere professionals. Ik ben blij met de nieuwe uitstraling, hij past ons!”

R-Newt, onderdeel van ContourdeTwern, is het meest bekend van jongerenwerk in Midden-Brabant en Dordrecht. Maar de organisatie doet meer. De kennis van de jongere en zijn wereldje, plus de aanpak die daarop is ontwikkeld, zetten ze ook in voor kinderen (Kids). En de opgebouwde expertise is verwerkt in een trainings- en adviesaanbod voor professionals (T&A). Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren en kinderen. In het nieuwe design zijn R-Newt Jongeren, R-Newt Kids en R-Newt T&A in één beeld neergezet.

De website www.r-newt.nl heeft ook een totaal nieuwe look & feel gekregen. Hier veel informatie over medewerkers, activiteiten voor jongeren, aanbod T&A, fotoalbums, locatiegegevens. En veel contactgegevens want R-Newt wil toegankelijk en open zijn. Floor van Berkel: “We doen alles in samenwerking en dialoog met onze doelgroep en met ons netwerk.”

Een heel groot ‘ongeluk’ bij de rotonde…

oefening-ehbo-brandweer-07“…de straat was afgesloten en er was brandweer en heel vele mensen van de EHBO en er lag ook nog een auto op zijn kant en een in de sloot!”
Dit zou zomaar een stukje tekst geweest kunnen zijn waar uw zoon of dochter op maandagavond 31 oktober mee thuis zou zijn gekomen. En dan zou dat ook nog eens helemaal geklopt hebben. Misschien dat ze nog vergeten waren te vermelden dat het magazijn van Van den Nieuwenhuijzen ook in de fik stond!
Gelukkig was er bij deze ramp ook het bordje ‘Oefening’ geplaatst en was dat dan ook over het hoofd gezien.

Oefening EHBO en brandweer

Het hele ongeluk incl. de brand waren namelijk een onderdeel van een grote oefening die gehouden werd door de plaatselijke EHBO vereniging en de brandweer.
Met echte lotusslachtoffers werden serieuze situaties nagebootst waar de mensen van de EHBO en brandweer zo adekwaat mogelijk op moesten reageren.
oefening-ehbo-brandweer-01Zonder het te weten maakte ondergetekende zelf ook deel uit van het zo realistisch mogelijk nabootsen van situaties die zich daadwerkelijk voor kunnen doen. Die persoon van ‘de pers’ liep tenslotte overal dwars doorheen wat er ook weer voor zorgde dat de politie (met een knipoog) regelmatig de journalist terug moest roepen omdat hij op plaatsen kwam waar hij helemaal niet mocht komen. Hij was er echter nog wel getuige van dat er een slachtoffer uit de brandende loods gehaald werd waar de hulp te laat voor was. Het slachtoffer (een van de vrijwilligers van, hoe kan het ook bijna anders; scouting Udenhout!!!) wist even later tegen de journalist te vertellen dat hij het was die daar onder een laken afgevoerd werd…. Zijn rol zat erop en hij kon de oefening van de zijkant mee aanschouwen.
oefening-ehbo-brandweer-02Waar de brandweer zich bezig hield met het blussen van de loods en het openknippen van een auto waar ook nog een slachtoffer inzat, waren de mensen van de EHBO bezig om alle slachtoffers eerste hulp te verlenen. Of het nu om een diepe snijwond ging, een in shock verkerende persoon of de reanimatie van een volwassenen en een kind. Het was een en al bedrijvigheid op het industrieterrein.
Tussen de ernstige situaties door liepen personen in groene hesjes die alles goed in de gaten hielden. D.m.v. foto’s en dingen die ze waargenomen hebben, zal deze oefening bij zowel de brandweer als bij de EHBO geëvalueerd worden om te kijken waar verbeterpunten zitten.
oefening-ehbo-brandweer-06Voor deze ‘journalist’ was het in ieder geval een leerzame avond. Niet alleen voor wat betreft het gedrag van hem zelf, maar ook om te zien hoeveel vrijwilligers er tijd en energie insteken om situaties, waarvan je hoopt dat ze zich nooit voordoen, toch zo goed mogelijk te benaderen en daarmee groter leed zullen voorkomen.

Iets goed moeten maken

En om het ‘opzettelijk een beetje in de weg lopen’ een beetje goed te maken, wil ik graag mijn complimenten uitspreken naar de mensen van de EHBO en de brandweer en hier van de gelegenheid gebruik maken een oproep te plaatsen.
Mocht u naar aanleiding van deze oefening (of dit verslag) geïnteresseerd zijn om lid te worden van de EHBO vereniging of de vrijwillige brandweer, dan kunt u uiteraard contact met deze organisaties opnemen!
Ik blijf mijn camera voorlopig nog maar even trouw, maar zal er extra goed op letten dat ik deze mensen niet (bewust) voor de voeten zal lopen.

oefening-ehbo-brandweer-04 oefening-ehbo-brandweer-03

Zorgstichting ’t Heem ontvangt HKZ-certificaat

 

Certificaat voor kwaliteit van zorg

Heem Certificaat2016-2Zorgstichting ’t Heem, organisatie voor thuiszorg en langdurige zorg in vijf dorpen in de gemeenten Tilburg en Haaren, heeft een belangrijk keurmerk in de zorg behaald. Het HKZ-certificaat geeft aan dat ’t Heem garant staat voor goede kwaliteit van zorg en dat het managementsysteem op orde is.

Cliënt centraal

“Onze medewerkers hebben hart voor de cliënt. Ze hebben persoonlijke aandacht, zijn betrokken en zetten graag een stapje extra. We zijn trots dat dit tot uiting komt in het behalen van het HKZ-certificaat. Dit is een compliment aan onze medewerkers die zich dag in, dag uit inzetten voor goede zorg!”, zegt Hilly Jager, directeur-bestuurder van Zorgstichting ‘t Heem. Certificerende organisatie Dekra kende het certificaat toe aan de gehele zorgstichting. Daartoe behoren thuiszorg en de locaties de Eikelaar in Udenhout, Torentjeshoef in Berkel-Enschot en tijdelijke locatie De Braacken in Vught. Ook de administratieve en verantwoordingsprocessen zijn zorgvuldig bekeken. Na ingebruikname van de beide nieuwbouwlocaties Haarensteyn en Leyenhof, zal ook voor die locaties een certificaat worden behaald.

Continu verbeteren 
Zorgstichting ‘t Heem vindt het belangrijk om te voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, overheid en cliënten worden gesteld. ’t Heem heeft zich daartoe laten toetsen aan de hand van het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De zorgverlening en de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd, zijn kritisch door de auditor van de certificerende instantie bekeken. Met het behalen van het certificaat laat zorgstichting ’t Heem zien dat continu gewerkt wordt aan verbetering van de zorg. “We streven altijd naar de beste zorg voor de cliënt. Op een manier die aansluit bij zijn of haar wensen. Niet voor niets is onze slogan ‘Hart voor leven & wonen’!”

We mogen ons nu nog veiliger voelen!

Brandweerwagen-02Maanden, zo niet jaren zijn ze bij het Udenhoutse brandweerkorps bezig geweest met de aanschaf van een nieuwe brandweerwagen, de oude auto was nodig aan vervanging toe. Door allerlei redenen werd de uiteindelijke opdracht maar niet gegeven. Tot enkele maanden geleden er dan toch ineens groen licht was. En toen was het volgende probleem daar… de wagen kon niet naar binnen in de huidige brandweer kazerne. Een verbouwing moest er plaatsvinden om de wagen in de huidige kazerne onderdak te bieden.
Deze verbouwing heeft de afgelopen weken plaats gevonden en zo was zaterdag de dag daar dat de nieuwe wagen (voor de kenners de 20-9436) aan het Udenhoutse korps overhandigd kon worden.

Brandweerwagen-04Voor deze gelegenheid waren alle 20 leden van brandweer Udenhout in het nieuw gestoken. Alle leden hebben een keurig kostuum ontvangen waardoor het plaatje dat ‘Udenhoutse Brandweer’ heet, er helemaal top uitzag. (Bijna) iedereen had het voor elkaar gekregen het pak met bijbehorend touw en stropdas op de juiste manier aan te trekken. Hierdoor was de aandacht voor een bijpassend paar schoenen en hier en daar wel bij ingeschoten…
Gelukkig is daar dan altijd nog Kees Weijtmans die in ieder geval voor de foto een mooie oplossing gevonden had.
Nadat commandant Ad Verhoeven jr. zijn woordje gedaan had gingen spontaan bij alle aanwezigen brandweerlieden de piepers af. Een flink aantal oud brandweerlieden mocht vervolgens de oude wagen met loeiende sirenes wegbrengen.
De nieuwe wagen, met daarin de toekomstige brandweermannen en -vrouwen kwam met de oude wagen tegemoet rijden, waarmee de grote wisseltruc een feit was!

Brandweerwagen-01Uiteraard werden nog wat plichtplegingen afgewerkt, waarna de wagen eens grondig door iedereen werd bewonderd.
Met deze wagen kunnen nog effectiever branden in bijvoorbeeld de bossen in de omgeving van Udenhout bestreden worden.
Brandweer Udenhout is met deze wagen voor de komende jaren voorzien van goed materiaal waarmee ze alle branden, ongevallen en andere calamiteiten waarbij de hulp van brandweer gevraagd wordt, te lijf kunnen!

Brandweer Udenhout wenst u een veilig 2016

nieuwjaarskaart-brandweer-udenhout

Namens brandweer Udenhout allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar.

En zorg dat het veilig blijft!!!

Bedankt voor uw steun . . . en uw stem . . !

Dorpsloket-uVrijdag 13 november was de uitslag van de actie van de Rabobank “Hart voor uw club 2015”. Met 191 stemmen en een daaraan gekoppeld geldbedrag van € 1.359,93 hebben de leden van de Rabobank hun steun gegeven aan Dorpsloket U. Met deze steun voelen wij ons extra gewaardeerd voor onze vrijwillige inzet voor de lokale gemeenschap in Udenhout. Het Dorpsloket is in een voortgaand proces van voortgang en verdere ontwikkeling. Met de inzet van de financiële middelen kunnen we dit proces voortvarend en gedegen voortzetten.
Informeren, verbinden en ondersteunen zijn onze kerntaken. Wij, de vrijwilligers van Dorpsloket U doen dit graag en met veel enthousiasme. Nogmaals heel hartelijk bedank voor uw steun en uw stem.
Dorpsloket U . . . voor en door Udenhouters!