De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt.
zonnebloemlogo

De Zonnebloem

Inlichtingen
Mw. D. Dielen
T: 013-511 42 12
E: doriendielen@home.nl
I: www.dezonnebloem.nl