De woningen van Berk en Hout komen op een bijzondere plek!

Triborgh Gebiedsontwikkeling gaat aan de rand van Udenhout (aan de Udenhoutseweg) 74 moderne woningen realiseren verdeeld over drie nieuwe boerenerven. Vorig jaar zijn op de locatie van dit project Berk en Hout archeologisch waardevolle sporen gevonden. Begin oktober is er een archeologisch onderzoek gestart dat tot eind november zal duren en uitgevoerd wordt door Archol uit Leiden, onder toeziend oog van de gemeente archeoloog Guido van den Eynde.

Er wordt gewerkt zowel met een kraan (voor het grote grondverzet) als met de hand en de troffel (voor het fijne werk).

De eerste week veldwerk leverde meteen een verrassing op, namelijk de sporen van (een deel) van een boerderij en een schuurtje dat men ook wel “spieker” noemt uit de Romeinse tijd (0-400 na Chr). Dit is opnieuw een aanwijzing dat de regio ook in deze periode werd bewoond, een gedachte waar lang aan getwijfeld werd. De Romeinse perceelgrenzen zijn erg interessant omdat zij informatie opleveren over de begrenzing van het erf en hoe het omringende landschap verder was ingericht. Mogelijk wordt in de komende weken duidelijk of het om een geïsoleerd erf gaat of dat er sprake is van een nederzetting.

Naast de sporen van een Romeinse boerderij is er een zogenoemd “urnenveld” gevonden, een prehistorisch grafveld met crematiegraven. Dit lijkt te dateren in de late bronstijd van de vroege-en midden ijzertijd (1100-500 voor Chr). Dit prehistorisch urnenveld is niet het enige dat bekend is uit de regio Tilburg, maar wel het eerste dat volgens moderne wetenschappelijke standaarden en over een groot oppervlakte wordt onderzocht.

Na afloop van het veldwerk volgt nog een maandenlang onderzoekstraject van alle archeologische opgravingsgegevens. Bij dit vervolgonderzoek is een grote groep van internationale specialisten betrokken die vaak met zeer moderne technieken aan de hand van de vondsten antwoorden trachten te vinden op vragen die kunnen variëren van in welk type landschap het grafveld en de bewoning lagen, hoe oud de graven precies zijn, wat de samenstelling van de bevolking was waarvan de overledenen gecremeerd zijn, misschien wat hun onderlinge familie relaties waren, tot zelfs welke houtsoorten werden gebruikt voor de brandstapels van de crematies.

De geplande rondleidingen over de opgravingen, waarvoor Heemkunde kringen, archeologische clubs, maar ook belangstellenden waren uitgenodigd zijn jammer genoeg geannuleerd in verband met de aangescherpte corona maatregelen. Via de website https://berkenhout.nl/nieuwsflits-archeologie/ informeert de archeoloog van de Gemeente Tilburg u graag over de vorderingen bij de opgravingen.

Nelleke Sträter,
correspondent De Wegwijzer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *