Project Buurttuin de Kuil start met een enquête onder de buurtbewoners

Een groene, gezellige buurttuin, waar iedereen kan rondlopen, geur en kleur kan opdoen, kan meewerken en elkaar kan ontmoeten. Vlakbij de wijk de Kuil en met respect voor de natuur en de leefomgeving.
Dat is de wens van een groep bewoners uit de Kuil. Samen met een aantal partners, zoals de Gemeente Tilburg, onderzoeken zij wat de mogelijkheden zijn. De Gemeente Tilburg heeft een  definitief besluit genomen voor een waterberging langs het Kuilpad. Deze waterberging is noodzakelijk om de Kuil minder nat en meer gericht op de toekomst (klimaat verandering) te maken. Een groep buurtbewoners heeft het initiatief genomen om op de hoger gelegen gedeeltes rondom de waterberging (wadi) een Buurttuin te realiseren, wat de Gemeente Tilburg toejuicht. Op deze manier “wordt van de nood een deugd gemaakt”. Omdat de initiatiefnemers de Buurttuin samen met de buurt verder willen ontwikkelen, aanleggen en onderhouden, zijn zij benieuwd naar meningen, ideeën en vragen van buurtgenoten. Daarom hebben zij aan studenten van Yuverta MBO Tilburg, Stad en Mens, gevraagd een enquête op te stellen, en de gegevens uit te werken. De uitkomst van de enquête kan gebruikt worden om een verder plan voor de Buurttuin uit te schrijven.
Wijk de Kuil heeft ongeveer 750 adressen. Het is onbegonnen werk om op alle adressen een enquête af te nemen. Daarom is er voor gekozen om op dinsdag 18 oktober op een deel van de adressen een enquête formulier in de brievenbus achter te laten. Bovendien zullen op die dag studenten van Yuverta op enkele plaatsen in de wijk staan om enquête formulieren af te geven en/ of enquêtes af te nemen. Een aantal mensen van de werkgroep en de studenten zal aan het Klaproospad, vlakbij het Kuilpad, te vinden zijn. Er zal daar een kleine stand ingericht worden, waar iedereen vanaf 15.00 uur welkom is. U kunt in gesprek gaan, de eerste schetsen bekijken en er zal ruimte zijn om allerlei ideeën te bespreken. Natuurlijk is er koffie en kunt u ook ter plekke de enquête invullen.
Mocht U geen geschreven enquête ontvangen, dan kunt u de QR code in dit artikel gebruiken. Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. De studenten en initiatiefnemers hopen op uw medewerking.
Het Project Buurtuin de Kuil is een dynamisch proces. Daarom wil de initiatief groep de buurtbewoners blijven informeren. Dit zal o.a. gebeuren tijdens een bewonersbijeenkomst in Januari 2023, waarin de uitkomsten van de enquête gepresenteerd worden en meer duidelijkheid gegeven zal worden over de vervolgplannen. Voor vragen rondom de Buurttuin kunt u ook terecht bij  buurtgenoot John Broers, Klaproos 34.
Wordt vervolgd…..

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *