Berichten

Buurttuin de Kuil, stand van zaken

Buurt enquêtes, gesprekjes aan de voordeur en een aantal mooie ontmoetingen onder de partytent vlakbij het Kuilpad hebben in oktober 2022 voor de kerngroep Buurttuin de Kuil veel informatie opgeleverd. Er zijn veel ideeën en enthousiaste reacties van wijkbewoners over de Buurttuin binnen gekomen en mensen die mee willen werken. Maar er zijn ook nog allerlei vragen.

Bewonersbijeenkomst 31 januari 2023.
Om u bij te praten over de uitkomsten van de enquête en de verdere plannen, organiseert de werkgroep een bewonersbijeenkomst. Naast informatie over de aan te leggen wadi en een eerste ontwerp van de tuin is er natuurlijk ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. U bent van harte welkom om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in het Kruisgebouw, Zeshoevenstraat 31 in Udenhout.

Een opfrisser: waarom een Buurttuin in de Kuil?
Startpunt van het hele idee van de Buurttuin is de aanleg van een wadi door de gemeente Tilburg. Een wadi is een opvangplek voor overtollig water. Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. Op een aantal plekken in Udenhout en Tilburg zorgt dit voor flinke wateroverlast. Om deze wateroverlast aan te pakken, legt de gemeente wadi’s aan. Aan het Kuilpad komt dus zo’n wadi. Concreet wordt een deel van het weiland afgegraven waardoor daar water in kan stromen en het langzaam in de bodem weg kan zakken. De afgegraven grond wordt gebruikt om het andere deel van het weiland op te hogen. Op dit gedeelte komt de Buurttuin.

Wat is het idee van die Buurttuin?

Een gezellige groene Buurttuin, waarin iedereen kan rondlopen, geur en kleur kan opdoen, mag meewerken en elkaar kan ontmoeten. Voor de kerngroep zijn belangrijke uitgangspunten ontmoeten en samen werken, met respect voor de natuur en de omgeving. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met inheemse en oorspronkelijke beplanting.
Een groep tuinvrijwilligers zorgt voor de Buurttuin, kan gastvrouw/gastheer zijn en is samen met de kerngroep verantwoordelijk voor de tuin. Bezoekers zijn welkom als de poort open is. Ze worden uitgenodigd om een kijkje te nemen, een praatje te maken of om (geheel vrijwillig) een klein klusje te doen.

Geeft zo’n Buurttuin overlast?
Natuurlijk is het tijdens de aanleg van de wadi en de tuin druk met mensen, vrachtwagens en graafmachines. Als de tuin aangelegd is, blijft de aanrijroute naar de Buurttuin langs het Kuilpad met de fiets of te voet. Dat levert voor wijkbewoners geen extra overlast op. De bedoeling is dat de Buurttuin gedeeltelijk omheind wordt en afgesloten als het donker wordt. Er komen geen lichtmasten, geen groeitunnels of tuinkassen. Het wordt een groene oase. Er wordt rekening gehouden met de hoogte van bomen en natuurlijk komen er compostbakken om groen afval te composteren.
Wilt u meer weten over de uitkomsten van de enquête, de plannen en de vervolgstappen? Dan bent u van harte welkom op de bewonersbijeenkomst op 31 januari. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een berichtje sturen aan de contactpersoon van de kerngroep, John Broers via jcm.broers@home.nl.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer, i.s.m. Pascalle Cup.
Foto: Pascalle Cup, docent MBO Yuverta Tilburg, opleiding Adviseur duurzame leefomgeving.

Project Buurttuin de Kuil start met een enquête onder de buurtbewoners

Een groene, gezellige buurttuin, waar iedereen kan rondlopen, geur en kleur kan opdoen, kan meewerken en elkaar kan ontmoeten. Vlakbij de wijk de Kuil en met respect voor de natuur en de leefomgeving.
Dat is de wens van een groep bewoners uit de Kuil. Samen met een aantal partners, zoals de Gemeente Tilburg, onderzoeken zij wat de mogelijkheden zijn. De Gemeente Tilburg heeft een  definitief besluit genomen voor een waterberging langs het Kuilpad. Deze waterberging is noodzakelijk om de Kuil minder nat en meer gericht op de toekomst (klimaat verandering) te maken. Een groep buurtbewoners heeft het initiatief genomen om op de hoger gelegen gedeeltes rondom de waterberging (wadi) een Buurttuin te realiseren, wat de Gemeente Tilburg toejuicht. Op deze manier “wordt van de nood een deugd gemaakt”. Omdat de initiatiefnemers de Buurttuin samen met de buurt verder willen ontwikkelen, aanleggen en onderhouden, zijn zij benieuwd naar meningen, ideeën en vragen van buurtgenoten. Daarom hebben zij aan studenten van Yuverta MBO Tilburg, Stad en Mens, gevraagd een enquête op te stellen, en de gegevens uit te werken. De uitkomst van de enquête kan gebruikt worden om een verder plan voor de Buurttuin uit te schrijven.
Wijk de Kuil heeft ongeveer 750 adressen. Het is onbegonnen werk om op alle adressen een enquête af te nemen. Daarom is er voor gekozen om op dinsdag 18 oktober op een deel van de adressen een enquête formulier in de brievenbus achter te laten. Bovendien zullen op die dag studenten van Yuverta op enkele plaatsen in de wijk staan om enquête formulieren af te geven en/ of enquêtes af te nemen. Een aantal mensen van de werkgroep en de studenten zal aan het Klaproospad, vlakbij het Kuilpad, te vinden zijn. Er zal daar een kleine stand ingericht worden, waar iedereen vanaf 15.00 uur welkom is. U kunt in gesprek gaan, de eerste schetsen bekijken en er zal ruimte zijn om allerlei ideeën te bespreken. Natuurlijk is er koffie en kunt u ook ter plekke de enquête invullen.
Mocht U geen geschreven enquête ontvangen, dan kunt u de QR code in dit artikel gebruiken. Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. De studenten en initiatiefnemers hopen op uw medewerking.
Het Project Buurtuin de Kuil is een dynamisch proces. Daarom wil de initiatief groep de buurtbewoners blijven informeren. Dit zal o.a. gebeuren tijdens een bewonersbijeenkomst in Januari 2023, waarin de uitkomsten van de enquête gepresenteerd worden en meer duidelijkheid gegeven zal worden over de vervolgplannen. Voor vragen rondom de Buurttuin kunt u ook terecht bij  buurtgenoot John Broers, Klaproos 34.
Wordt vervolgd…..

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.