Berichten

‘t Plein na 25 jaar

Op 22 februari 1999 begonnen Marcel en Marja van Vugt – van den Bosch aan hun “avontuur” in ’t Plein. Zeker in het begin was het ook een echt avontuur, herinneren Marcel en Marja zich. Nu is men 25 jaar verder en staat er een pracht van een bedrijf. Gezellig dorpscafé én multi-functioneel centrum. Thuishaven voor talloze verenigingen én platform voor allerlei sociaal-culturele activiteiten.
Zo zag het er 25 jaar geleden nog niet uit. De gemeente Udenhout werd opgeheven en de laatste burgemeester, Dijkstra, wilde iets goeds achterlaten voor het dorp. Dat werd ’t Plein. Het bedrijf zou een multi-functioneel gebouw moeten worden, dat allerlei invullingen moest kunnen bieden. De eerste exploitant werd Wil Hoppenbrouwers. Daarna (een kwart eeuw geleden) nam een kwartet ondernemers de zaak over. Twee van hen: Marcel en Marja. Anderhalf jaar later stonden zij er alleen voor. Dat viel aanvankelijk allesbehalve mee. Er was nog maar amper loop in ‘t Plein; de Udenhoutse verenigingen hadden de mogelijkheden nog niet echt ontdekt en de bank werkte niet hard mee. Gelukkig waren er enkele Udenhoutse ondernemers die wél vertrouwen hadden, waardoor Marcel en Marja verder konden. “Maar we hebben toen wel regelmatig slapeloze nachten gehad”, zeggen ze. “En het was jarenlang keihard werken”.
Dat werk speelde zich bij Marja vooral achter de bar af. Ze is een telg van de bekende Udenhoutse carnavals-clan van den Bosch. “Ik floreer, als ik onder de mensen ben”, zegt ze. Marcel’s werk speelt zich vooral achter de schermen af. Hij is de organisator, de planner, de financiële en administratieve man.
Een van de eerste medewerkers was Koen Verbunt. Hij zat op “De Rooi Pannen” te Tilburg, waar hij horeca-management studeerde. Eenmaal afgestudeerd wilde hij graag een full-time functie bij ’t Plein. “Dat zit er helaas nog niet in”, zeiden Marcel en Marja, “We zijn de zaak aan het opbouwen en Bruin kan dat nog niet trekken”.
“Maakt niet uit”, zei Koen, “Dan wacht ik wel, want hier wil ik werken”.
Koen deed intussen ook nog wat anders; hij kreeg verkering met Anouk, de oudste dochter van Marcel en Marja.
Intussen zijn Koen en Anouk mede-eigenaar geworden van ’t Plein. Geleidelijk aan zullen zij dat helemaal over gaan nemen. Marcel en Marja vinden het een fantastische ontwikkeling. “Het zijn mensen met een écht Udenhouts hart, die met ’t Plein, ook op sociaal-cultureel gebied, heel veel voor het dorp willen doen”, zeggen Marcel en Marja. Datzelfde geldt voor hun zoon Roy, die sinds 2023 in dienst is gekomen.
En er zijn nóg ruim 10 medewerkers én veel onmisbare oproepkrachten in dit mooie bedrijf. Ook voor hen geldt dezelfde passie.
Vóórdat Marcel en Marja zich geleidelijk meer terug gaan trekken, denkt men er over om nog een vervolgstap te zetten. Daarbij is het vooral de bedoeling het verenigingsleven in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Tekst: Jan de Kort, De Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, De Wegwijzer

25 jaar Bibliotheek Udenhout op het Tongerloplein

Mijn eerste herinnering aan de bibliotheek zijn de akelige trappen in de toren van de brandweerkazerne. Metalen trappen met gaatjes en die een aantal boven elkaar. Ik vond ze doodeng. Toch ging ik er, als ongeveer zevenjarige, wekelijks naar toe om boeken te halen. En nog steeds ben ik lid van de bibliotheek.

Lange historie
Zaterdag 17 juni is gevierd dat de bibliotheek 25 jaar op het Tongerloplein is gevestigd. Lia Clement-Verhoeven, van erfgoedcentrum ’t Schoor, vertelde over de geschiedenis van de bibliotheek. Deze heeft een langere historie dan je zou verwachten in zo’n relatief klein plattelandsdorp. Een enthousiaste meester Paulus Borsten, die als 34-jarige leerkracht in Udenhout werkte, startte in 1867 een schoolbibliotheek. Deze bevond zich in wat nu het achterste gedeelte van het Raadhuis is. Pastoor Petrus van Eijl richtte in 1904 de eerste openbare bibliotheek op. Ongetwijfeld met een collectie boeken die paste binnen de katholieke geloofsleer. Na de tweede wereldoorlog nam de gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid van de bibliotheken op zich en werd de stichting Openbare Bibliotheek Udenhout in 1963 in het leven geroepen. De bibliotheek werd achtereenvolgens gevestigd in het parochiehuis, Kreitenmolenstraat 5, op de verdieping van de brandweerkazerne (met die akelige trap) en op de hoek Zeshoevenstraat/Tuinstraat. (zie foto) Dit tot de nieuwbouw aan het Tongerloplein.

De veranderende rol van de bibliotheek
Herman Horst, directeur van De Bibliotheek Midden-Brabant vertelde over de veranderende rol van de bibliotheek. Van oudsher heeft de bibliotheek een rol gehad bij het vergroten van kennis voor mensen en op die manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De laatste decennia is de klassieke functie: het uitlenen van boeken en tijdschriften danig afgenomen. In de crisistijd in 2008 kwam daardoor ook de discussie op tafel: moeten er nog wel bibliotheken zijn? Dat dwong de bibliotheken zich te richten op de toegevoegde waarde voor de toekomst. En die is er. Het is een organisatie geworden die in samenwerking met anderen een bijdrage levert aan drie grote maatschappelijke vraagstukken: Bijdragen aan een geletterde samenleving, de digitale samenleving en een leven lang leren en ontwikkelen.

Door veel meer programmatisch te werken in projecten met anderen, workshops te geven, ruimt te bieden voor anderen zoals Loket-U, digitaal infopunt en de stadswinkel van de gemeente Tilburg is zij een belangrijk ontmoetingspunt waar mensen met vele vragen de weg gewezen wordt. Niet alleen meer in welk boek men iets kan vinden, maar ook de weg in de digitale wereld.

Wethouder van Asten feliciteerde de bibliotheek met haar jubileum en benadrukte nogmaals dat zowel in het verleden als nu de vestiging Udenhout nooit ter discussie heeft gestaan.

Omlijsting
De bijeenkomst werd omlijst met de muziek “Classic meets pop” uitgevoerde door Fabienne en Jeroen uit Berkel-Enschot. Daarnaast was het scriptorium aanwezig waar men, net als de afgelopen dagen, mee kon doen om het eigen handschrift digitaal te maken. Pieternel Thijssen, manager programmering bracht een toost uit en bedankte alle medewerkers.

De Wegwijzer feliciteert de bibliotheek met haar jubileum en wenst haar succes met alle toekomstige ontwikkelingen.


Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer

Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer
Erfgoedcentrum ‘t Schoor