Berichten

Ingrid Damwijk 40 jaar kleuterjuf bij de Wichelroede

“Ik ben nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. 40 jaar zijn omgevlogen. Blije kinderen die vrolijk naar je toe komen huppelen, dan is je dag meteen goed. Kleuters zijn haar passie, geven haar energie. Ze zijn zo ontvankelijk, zo enthousiast en zo puur.”

Dat zijn de woorden van juffrouw Ingrid op de vraag waarom haar werk zo leuk is dat ze dit al 40 jaar doet.
Dinsdagochtend 9 januari ligt de rode loper, geflankeerd met ballonnen uit, voor juffrouw Ingrid. Vandaag is ze 40 jaar kleuterjuf bij de Wichelroede. Als ze aankomt vormen de kinderen een erehaag om haar naar binnen te geleiden. De 24 kinderen van haar klas allemaal met een feesthoedje op.
De klas is versierd met slingers van alle kinderhandjes, op het scherm een taart met 40 kaarsjes. Een kroon ligt in het midden en een prachtige stoel als troon staat voor haar klaar. Zittend op die ‘troon’ krijgt zij een cadeau. Een vaas versierd met bloemetjes en bijtjes van alle vingerafdrukken van de kinderen van haar klas, met mooie bloemen gemaakt door een van de moeders. Vervolgens wordt zij een voor een door de kinderen gefeliciteerd. Ze hebben allemaal een bloem bij zich: een echte bloem of een prachtig geknutselde bloem. Er volgt een interview door de kinderen die ook graag willen weten waarom zij al 40 jaar juf is. Ingrid vertelt dat zij als kind al juffrouw speelde met al haar knuffels en speelgoedberen als kinderen. Het enthousiasme daarvoor is gebleven. De kinderen hebben ook een mooi lied ingestudeerd wat start met: “als we jou niet hadden gehad” en de oudste kleuters hebben ieder een medaille voor haar gemaakt die omgehangen wordt. Een prachtige start van een feestdag de juffrouw Ingrid nog lang zal herinneren.

Heel bijzonder is dat juffrouw Ingrid regelmatig kinderen in haar klas heeft waarvan een van de ouders ook bij haar in de klas hebben gezeten. Een van haar collega’s heeft in haar eerste kleuterklas gezeten. Zo heeft zij opeenvolgende generaties in Udenhout meegemaakt bij hun start op de basisschool en zal dat de komende tijd zeker nog blijven doen.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer, de Wichelroede

Violenactie BS De Wichelroede

Vanaf woensdag 6 september 2023 kunt u ze weer aan de deur verwachten, de kinderen van basisschool De Wichelroede. Ook dit jaar hebben we weer de bekende winterviolen in de bekende kleuren;

  • Blauw
  • Wit
  • Oranje
  • Bosviooltjes (paars/blauw-wit)

Kortom, een ruime keuze aan mooie viooltjes om uw tuin mee op te vrolijken.
Bovendien steunt u hiermee de kinderen van De Wichelroede. De opbrengst van deze actie is namelijk volledig voor hen bestemd. Met dit geld worden diverse projecten ondersteund op de onder- en bovenbouw.

Uw bestelling kunt u afhalen op zaterdag 07 oktober 2023 tussen 9.00 en 12.00 uur, op de speelplaats van de bovenbouw aan de Van Heeswijkstraat 1b in Udenhout.  

Let op: Niet opgehaalde violen worden direct na het afhaalmoment (om 12.00 uur) weggegeven aan een goed doel. Wij kunnen deze niet voor u bewaren om ze op een later tijdstip alsnog op te halen.

Energie besparen op school doe je zo

Stichting Green Deal is in de groepen 7 en 8 van Basisschool de Wichelroede gestart met een scholenproject: de Energiezuinige School. In het najaar is Basisschool de Mortel aan de beurt. Het project (5 lesblokken van anderhalf uur) draait om bewustwording hoe zuinig om te gaan met energie binnen de school. Ook wordt gesproken over vormen van duurzame energie en een gezonde leefomgeving. Het project wordt afgesloten met een eindpresentatie door de leerlingen (op 14 april) voor ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden uit het dorp. In deze presentatie laten de kinderen zien hoe een imaginair nieuw te bouwen school in 2030 eruit kan zien. De nieuw te bouwen school moet zo energiezuinig mogelijk zijn. De energie, die nodig is, moet in, op en rondom de school opgewekt worden. De presentatie kan bestaan uit een tekening, moodboard, maquette, lied etc.

Ik mag aansluiten bij een van de lessen in de klas van meneer Martin. In het Leerlandschap van school gaan de leerlingen enthousiast aan de slag met een proef, aangestuurd door gastdocent Jeroen Jansen en kierenjager Johan Schapendonk. In groepjes van 3 zoeken de leerlingen met een warmte camera in de ruimte naar kieren en naden, waardoor koude lucht naar binnen stroomt. Koude lucht kleurt in de warmtecamera blauw. Met tape worden vervolgens alle kieren en naden dichtgeplakt. Zoals verwacht geeft de camera nu veel minder blauw aan. De kinderen leren zo dat het zinvol is om, waar nodig, in huis en school tochtstrippen aan te brengen en deuren bijvoorbeeld goed sluitend te maken.
Als ik de leerlingen vraag wat ze van de les vinden geeft Daan aan de lessen leuk te vinden. Mats vindt deze les beter dan een gewone les. Anouk vindt het leuk dat ze proefjes mag doen.

Terug in het eigen klaslokaal zijn 1 koffiekan en 2 thermoskannen gevuld met heet water. Bij een van de thermoskannen is de deksel weggelaten. De tweede thermoskan is goed afgesloten. Na een poos gaan de leerlingen meten hoe warm het water is in alle 3 de kannen. Zo leren ze wat isolatie doet.
Niet alleen in de koffie-/thermoskannen, maar natuurlijk ook in hun huis en op school. Maar de kinderen leren ook dat we ons huis en de school niet helemaal “potdicht” kunnen maken om warmte te sparen. Goede ventilatie is nodig voor een goede, gezonde luchtkwaliteit binnen (gemeten met een C0-2 meter).
Jeroen vertelt over duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmtepompen (met warmte uit de aarde of buitenlucht). De warmtepompen kunnen ook gecombineerd worden met goede ventilatie systemen (wel of niet met warmteterugwinning).
Wanneer vervolgens op werkbladen aan de leerlingen gevraagd wordt welke combinatie van warmtepomp en ventilatiesysteem het meest zuinig is (wat betreft warmte en elektrische stroom) en welke combinatie het meest gezond is (luchtkwaliteit), blijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn.
Gelukkig kunnen Jeroen, Johan en Martin helpen bij het vinden van de juiste antwoorden.

Basisschool de Wichelroede is bezig met de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem. Aan het eind van de les en de schooldag wordt aan de leerlingen de opdracht meegegeven om na te vragen voor welk systeem de schoolleiding gekozen heeft. Ze zullen het vast en zeker wel te weten komen!

 

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Violenactie Basisschool De Wichelroede

Bedankt voor uw bestelling! De opbrengst van de violenactie is volledig voor de leerlingen bestemd. Met dit geld worden diverse projecten ondersteund op de onder- en bovenbouw. 

Uw bestelling kunt u afhalen op zaterdag 15 oktober 2022 tussen 9.00 en 12.00 uur, op de speelplaats van de bovenbouw aan de van Heeswijkstraat 1b in Udenhout.  

Let op: Niet opgehaalde violen worden direct na het afhaalmoment (om  12.00 uur) weggegeven aan een goed doel. Wij kunnen deze niet voor u bewaren om ze op een later tijdstip alsnog op te halen.

Vergeet uw afhaalbewijs niet mee te nemen en denk aan een krat of doos om uw violen in te vervoeren.

Oudervereniging Basisschool de Wichelroede

Oud ijzer

Zaterdag 1 oktober v.a. 09.00 uur halen wij uw oude metalen op. De opbrengst komt volledig ten goede van de kinderen. Zet uw oude metalen langs de weg. Heeft u veel oude metalen of woont u in het buitengebied, bel: 06- 42152594 of mail naar ovwichelroede@gmail.com. Metalen zelf komen brengen kan tussen
09.00-12.30 uur op het Tongerloplein.
Ouderraad basisschool De Wichelroede.

Wichelroede eert verzetshelden

Twee weken geleden hebben we in de Wegwijzer gemeld dat op 24 mei de herdenking plaats zou vinden van de 14 verzetshelden die in de duinen zijn gefusilleerd op 26 mei 1944. Het was een indrukwekkende bijeenkomst verzorgd door leerlingen van groep 8 van de basisschool de Wichelroede. Met een vlag voorop liepen zij in stilte met 14 rozen naar het monument. Daar werd het gedicht voorgelezen wat ook op de rand van het monument staat. Alle namen van de verzetshelden werden genoemd terwijl tegelijk een foto omhoog werd gehouden. Daardoor kregen deze mannen ook letterlijk een gezicht. De rozen en een mooi grafstuk werden bij het monument gelegd en het Wilhelmus gezongen. Naast belangstellenden uit het dorp waren er ook diverse familieleden van deze gefusilleerde mannen, waaronder de 94-jarige zwager van de verzetsheld Barend Busnac en Marie-Colette van Spaendonk. Haar oom was een van de in de duinen gefusilleerde mannen, maar ook haar vader werd geëerd. Hij kwam vanwege zijn deelname aan het verzet in concentratiekamp Buchenwald op 25-jarige leeftijd om het leven. 
Aansluitend was er de gelegenheid om de herdenkingswand in de school te bezoeken. De leerlingen hebben hier een wand gemaakt met diverse foto’s en artikelen over deze verzetshelden. De leerlingen gingen ook in gesprek met de bezoekers wat ook tot heel persoonlijke vragen en momenten leidde. Zo kreeg Marie-Colette vragen wat het voor haar betekende om op te groeien zonder vader, wat haar moeder in het verzet deed en of zij die mevrouw was waarvan haar vader via een briefje in kamp Vught hoorde dat hij vader was geworden. Zij antwoordde daar heel openhartig over. Door de voorbereiding, de herdenking en deze gesprekken werd voor de kinderen de oorlog heel concreet. Waarschijnlijk krijgt de oorlog in Oekraïne ook een andere betekenis. Familieleden spraken hun waardering uit dat in Udenhout de herdenking jaarlijks plaatsvindt en eerden ook de onlangs overleden Jan Schoenmakers, de initiatiefnemer van het monument. Henk Peters gaf aan dat hij heel blij is dat hij in de persoon van juf Angeliek Vermeer iemand gevonden
heeft die de organisatie van de herdenking dit jaar op zich heeft genomen en dit ook in de toekomst zal blijven doen. Maar dank is er ook voor Henk Peters die het monument en  deze herdenking de afgelopen jaren heeft opgezet, levendig gehouden en georganiseerd heeft en nu het stokje door kan geven.

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer.
Foto bloemstuk: Gerard Monté | Foto leerlingen: Angeliek Vermeer

De Wichelroede maakt kennis met het Sint Antonius Sint Sebastiaan gilde te Udenhout  

Kinderen van groep 8 van basisschool de Wichelroede gaan afscheid nemen van hun school. Tijdens de kampweek was  een van de activiteiten kennismaken bij Udenhoutse bedrijven of verenigingen.

Donderdag 14 juni j.l. werd ook het Sint Antonius Sint Sebastiaan gilde te Udenhout verblijd met een bezoekje van deze enthousiaste kinderen. In een uurtje maakte zij kennis met het gilde en diverse vormen van het schieten. Handboog was favoriet bij deze Robin Hoeds.

Als zij met dezelfde enthousiasme en gedrevenheid aan hun volgende opleiding beginnen dan komt dat vast en zeker goed!

Sinterklaasviering met ‘de oudjes’

Ieder jaar verzorgen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Wichelroede een gezellige sinterklaasmiddag voor een aantal deelnemers van St. Groot in ‘t Klein (de meeste wonen wel op de Eikelaar) met een aantal vrijwilligers.
Een aantal weken zijn de kinderen bezig om een aantal surprises te maken welke ze op 5 december aan een van de oudere gasten van die dag kunnen geven. Uiteraard wordt iedere surprise voorzien van een gedicht en zit er in de surprise een kadootje.
Op 5 december staan de kinderen in drie-delig-pak voor de school de gasten uit de Eikelaar op te wachten. Ondertussen zijn de leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de catering (ik mocht absoluut geen horeca zeggen…) bezig met de hapjes en de drankjes. Nog voordat de rolator aan de kant gezet is en de gasten een stoel gevonden hebben, weten ze van de catering al wat ze moeten inschenken.
Op deze manier blijft gang er wel goed inzitten. Een andere groepje groep 8-ers heeft vandaag de rol van Sinterklaas en zwarte piet op zich gekregen. Zij staan in de bezemkast geduldig te wachten tot ze het sein krijgen dat ze hun taak mogen gaan uitoefenen. Sinterklaas heeft het al snel zichtbaar warm en besluit na zijn toespraak en dansje, zijn mijter af te zetten en zijn rode mantel uit te doen. Op deze manier ontstaat er eigenlijk i.p.v. een Sinterklaas die erg veel weg heeft van Jezus-figuur, wat dan meteen een mooi bruggetje oplevert naar de laatste paar weken van het jaar.
Maar voor het zover is mochten alle ouderen die deze middag aanwezig waren nog even een surprise open maken en het kadootje uitpakken.

Deze middag is helemaal opgezet door de kinderen van groep 8. Zowel de kinderen als de ouderen die hier aanwezig waren, hebben een erg leuke middag gehad. Het is heel bijzonder en heel goed dat er met de jeugd op deze manier ook aan de ouderen gedacht wordt.
Een enorme pluim voor de kinderen van groep 8 is dan ook meer dan op zijn plaats!

Udenhoutse ‘Zapp-kids’ twee weken lang in Zapp Kids top 20 te zien

Welke Udenhoutse papa en mama kan het zich niet meer herinneren; de Golden Earing en BZN op de parkeerplaats van de Heksenketel… De papa en mama generatie van nu watertanden misschien nog wel bij de gedachten alleen al dat dat ooit in Udenhout heeft plaats gevonden.
Nou papa’s en mama’s…. ‘Eat your Heart out’ want waar jullie alleen nog maar kunnen dromen over jullie idolen, zijn het jullie kinderen die op dinsdag 12 september niet alleen naar hun pop-idolen konden kijken, maar staan ze gewoon naast deze artiesten voor de camera van de televisie. Ze mochten namelijk meewerken aan het programma Zapp Kids top 20 dat iedere zaterdagochtend om iets over 08.00 uur uitgezonden wordt op NPO 3 (Achthoevenschool op zaterdag 16 september, De Wichelroede op zaterdag 23 september).
In sporthal De Roomley werd een complete televisie studio opgebouwd waar de opname plaats zou gaan vinden. Maar eerst werden de kinderen door presentator ‘Buddy Vedder’ op school verrast en opgehaald. Eenmaal in de Roomley aangekomen stond daar dus alles al klaar en konden de opname beginnen. De kinderen kregen uitleg over hoe er geklapt moest worden wat er allemaal ging gebeuren en heel belangrijk, achter welke streep je moest blijven staan om uberhaubt in beeld te komen. Dit laatste was natuurlijk niet altijd even makkelijk op het moment dat er een beroemde artiest bijna naast je staan en je hem of haar toch niet zo goed kan zien.
Toch hebben de Udenhoutse kinderen goed laten zien dat ze alle aanwijzingen goed in zich hadden opgenomen en zo kon de opname eigenlijk erg vlot verlopen. De volgorde waarin alles werd opgenomen was wel een beetje vreemd omdat de opening van het programma bijna helemaal als laatste opgenomen werd, maar daar zie je tijdens de uitzending helemaal niets van.

Achthoevenschool

De Achthoevenschool was op de opnamedag als eerste aan de beurt. Om 10.00 uur begonnen de camera’s te draaien. Eerst een paar stukjes waarin de kinderen moesten dansen en er ook de nodige close-up beelden geschoten werden. Toen er dat allemaal goed opstond was het tijd om de artiesten van die aflevering er bij te roepen. Als eerste kwamen de tweelingzusjes Rossanne en Mylène (winnaars junior songfestval 2013) de studio in om daar samen met de kids te gaan dansen op hun hit ‘Sister BFF’. Na de twelingzusjes kwamen ook nog Ridder, youtuber Bibi de aflevering compleet maken. De leerkrachten achter de camera’s zijn deze ochtend weer wat breder georiënteerd geraakt als het gaat om de artiesten van het moment

De Wichelroede

De middagopname waren voor kids van De Wichelroede. Ook deze groep kinderen werden natuurlijk uit de klas gehaald en mee genomen naar de studio in de sporthal. Het leek wel alsof er een week tussen de opname ingezeten had, al was het alleen maar omdat Buddy een ander setje kleren had aangetrokken. En laat nou net dát ook de bedoeling van de verkleedpartij zijn geweest. De uitzending van de Wichelroede wordt namelijk een week later uitgezonden. Ook deze middag verliepen de opname in dezelfde volgorde als bij de Achthoevenschool in de ochtend. Ook nu weer dansen, de jongens tegen de meisjes quiz, die net als in de ochtend in een gelijke stand eindigden… Uiteraard waren de artiesten die deze middag langs kwamen wel anders. De hoofdgasten van vandaag waren Niek Roozen en Jolijn Henneman (in de studio) en Djamila (op afstand), die alle drie in de nieuwe Nederlandse film ‘Misfit’ een hoofdrol spelen. Daarnaast waren Jaizinho ft. BKO & Johnny Sellah nog van de partij die met hun nummer Matta de kids weer op de banken kregen.

Kortom, voor alle ‘kids’die hier bij aanwezig waren was dit een onvergetelijke ervaring waar ze nog jaren aan terugdenken….. want dat hebben wij toch ook gedaan!!!

Groep 8 leerlingen verlaten basisscholen

Acht jaar geleden liepen ze nog aan de hand van vader of moeder voor de eerste keer het schoolgebouw binnen waar ze opgevangen werden door de juf van groep 1. Gedurende die 8 jaar werd er ieder jaar weer meer uitgekeken naar de dag dat ze ‘schoolverlater’ zouden zijn. Dan ga je namelijk op kamp en dan mag je een musical opvoeren.
Het kamp van de Achthoevenschool is alweer enkele weken geleden geweest. Dat van de Wichelroede twee weken voor het einde van het schooljaar. Ongetwijfeld zijn dit dagen die ze nooit meer zullen vergeten. Vervolgens het slotakkoord.

De Achthoevenschool

De Achthoevenschool had dit jaar zoveel kinderen in de groepen 8 zitten dat een musical uitzoeken voor dit aantal onbegonnen werk was. Er werd daarom i.p.v. een musical een revue gehouden. Iedere leerling mocht zelf of in groepsverband iets in elkaar zetten wat op de Revue-avond allemaal gepresenteerd zou worden. Zang, dans, maar ook heerlijke hapjes en drankjes werden door de leerlingen ingestudeerd en gemaakt. Diezelfde avond was er in ’t Plein een gala-avond voor de leerlingen waarbij ze in de meest spectaculaire voertuigen werden afgezet bij de rode loper, en er die avond in het chique gefeest mocht worden. De foto hieronder laat maar al te goed zien dat ook leerlingen van groep 8 precies weten hoe je op zo’n avond gekleed gaat en dat je er vooral samen een erg leuk feest van moet maken.

De Wichelroede

Het aantal leerlingen op de Wichelroede was dit jaar wat kleiner waardoor daar wel de musical door kon gaan. Zodra het doek openging namen de musicaltalenten de zaal gelijk mee op reis op cruiseschip ‘De Wereldreis’ onder leiding van Kapitein Klots en zijn trouwe hulp Koos Matroos. Alle gasten, waaronder Mevrouw Flederus, de gezusters Summer en Frosty, Laura Zoutekouw en de zwangere Annabel met haar man Frank Vogelaar, dachten een prijs te hebben gewonnen, en hoopte op een verrassende en mooie reis naar een ver en warm oord. Dit pakte helaas helemaal anders uit. Er moest gepoetst, gestoft en gedweild worden. Nadat bleek dat eerst het stuurwiel en daarna ook nog de motor het begeven had, bracht Johnny Jetpack de oplossing. Johnny was een astronaut die samen met zijn hulpje A3 door een technische storing niet in de ruimte, maar op de boot terecht was gekomen. Hij monteerde zijn Jetpack achter de boot en zo was al weer snel land in zicht.
Van een aantal kinderen was het musicale talent, door juffrouw Vonne en meneer Jan-Willem in het verhaal van de musical verwerkt.
Een flink aantal woordgrappen zorgden ervoor dat het een erg humoristische avond werd waarbij het publiek regelmatig krom lag van het lachen.

Zowel de kinderen van de Achthoevenschool als van de Wichelroede hebben genoten van de revue en de musical. Het was een mooi afscheid waar iedereen met een goed gevoel aan terug kan denken.
Net als aan alle jaren op de lagere school!

(Helaas hebben wij van De Mussenacker geen bericht ontvangen m.b.t. de eindejaars activiteiten waardoor we deze niet hebben mee kunnen nemen in dit verslag)