Berichten

Wat doet een Dementieconsulent?

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Wanneer het jezelf treft kan het je leven en dat van je partner of kind volledig op zijn kop zetten. Maar ook indirect kun je te maken krijgen met de ziekte dementie. Buren, familieleden, supermarktmedewerkers, politie, verenigingen kunnen iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie een volwaardig lid van onze samenleving zijn.

Een dementieconsulent kan mensen met dementie en hun dierbaren “bij de hand nemen” en hen wegwijs maken in de zeer diverse ondersteuningsmogelijkheden.

Laura Hoeksema, dementieconsulent vanuit de gemeente voor Udenhout en Biezenmortel, heeft elke derde woensdag van de maand van 11.00-12.00 uur inloopspreekuur in de bibliotheek van Udenhout. Zij kan laagdrempelig in gesprek gaan met iedereen, die vragen heeft. Zij kan U wijzen op de Dementheek in de bieb, een ruimte binnen de bibliotheek met informatie en verhalen over dementie. Zij kan u informatie geven over hulpmiddelen voor in huis, van eenvoudig (bv agenda’s) tot meer technologische middelen (bv dementieklok en sensoren). Al deze hulpmiddelen zijn te bekijken in de “Geheugenwinkel” (Burgemeester Broxlaan 1407 in Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen). Laura weet u alles te vertellen over activiteiten voor mensen met dementie (en hun mantelzorgers), zoals bv het Koffiemomentje of Samen Koken. Zij kent de mogelijkheden voor dagbesteding. Zij kan U wijzen op het Alzheimercafé. Zij kan U doorverwijzen naar de huisarts of praktijkondersteuner, naar de wijkverpleging, Contour de Twern, of casemanagers, die voor een gesprek aan huis kunnen komen en uw persoonlijke situatie nog beter kunnen beoordelen en ondersteuning kunnen geven.

Maar Laura is als dementieconsulent ook lid van de Werkgroep Dementievriendelijk Udenhout en Biezenmortel. Vanuit deze werkgroep heeft ze, samen met de mantelzorger van iemand met dementie, informatie gegeven aan de medewerkers van de Plus. Met leden van de Werkgroep uit Udenhout en Berkel-Enschot stelt zij het Dementiejournaal op, een informatieblad over activiteiten in Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. Het journaal verschijnt 4x per jaar en ligt ter inzage in de bibliotheek, maar u kunt zich aanmelden voor een digitale versie via josevanderheijden@contourdetwern.nl

Laura werkt mee aan het maandelijkse Alzheimercafé, een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hier komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals omgaan met dementie, medicatie, hulpmiddelen, muziek, in beweging blijven etc. Laura verzorgt daarnaast, samen met anderen, cursussen voor mantelzorgers.

Al met al kunt U de dementieconsulent Laura zien als “spin in het web” binnen het ruime aanbod van (zorg)ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wandel eens bij haar binnen. U kunt Laura vinden in het hoekje van Dorpsloket-U. Ook via de bibliotheekmedewerker kunt U met haar in contact komen. Schroom niet en zet de eerste stap voor ondersteuning.


Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer

Filmavond met nabespreking

Op donderdag 16 maart houden de werkgroepen dementievriendelijk Udenhout-Biezenmortel en Berkel-Enschot een speciale filmavond in ‘t Plein in Udenhout. Aanvang: 19.30 uur.

Kapsalon Romy is een Nederlandse film uit 2019 onder regie van Mischa Kamp. Een hoofdrol wordt vervuld door Beppie Melissen.

De moeder van Romy moet heel veel werken. Daarom gaat Romy elke dag na school naar haar oma toe. Als je denkt dat het leuk is, dan heb je het mis. Want oma Stine heeft het heel druk met haar eigen kapsalon en is daarnaast best streng tegen Romy. Maar alles wordt anders als Romy ontdekt dat haar oma ook een hele andere kant heeft.

In deze film wordt het proces van dementie duidelijk in beeld gebracht. Na afloop is er gelegenheid voor een nabespreking met de werkgroepleden.

Entree € 2,50 met een gratis kopje koffie.
Kaartverkoop bij DA en de bibliotheek in Udenhout, schoenmakerij Joep v.d. Berg en juwelier Weijtmans in Berkel-Enschot

Mantelzorgcafé “Met Elkaar” voor alle mantelzorgers van mensen met dementie

Wij willen u graag uitnodigen om een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie. De start van het mantelzorgcafé “Met Elkaar” is op woensdag 7 november 2018 met een vrije inloop van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Alle mantelzorgers en hun partners zijn van harte welkom!

Wij organiseren deze ochtenden op: 7 nov, 21 nov, 5 dec en 19 dec.
Plaats: Bibliotheek te Udenhout

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bibliotheek.

Graag tot ziens: Lilly, Ineke en Marian.
Dit is een initiatief vanuit de werkgroep dementie vriendelijk Udenhout.

Dementie en nu…?

Zorgen voor iemand met dementie?
Zorgen voor jezelf!
Zorgen voor een goede en veilige samenleving in Udenhout!

Hier hebben we elkaar voor nodig!

In deze tijd moeten mensen die zorg nodig hebben dus ook mensen met dementie veel langer thuis blijven wonen dan in het verleden. Voor de gemeenschap betekent dit dat we mensen met dementie als buren kunnen hebben, in winkels zien en bij verenigingen. Hoe kunnen we deze mensen zich welkom blijven laten voelen, een deel van de gemeenschap laten blijven? Wat vraagt dat van ons, welke houding neem je aan m.b.t het soms wat vreemde gedrag, waarin kunnen we de soms zwaar overbelaste mantelzorger steunen?

Op donderdag 9 november organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente, Udenhout een toneelavond. Waar we graag alle inwoners en organisaties uit Udenhout voor uitnodigen.

Het toneelstuk “Zoeken” is geschreven om een aanzet te geven voor een discussie waarbij we, samen met een deskundig panel, op al deze vragen zoeken naar een antwoord. Een eenduidig antwoord kan niet gegeven worden maar het onderwerp dementie is geen taboe meer en de dialoog hierover is geopend.

Een kaartje voor deze avond kost €3,- en is verkrijgbaar bij de bibliotheek, Hoppenbrouwers, FotoGalerie Angelique en DA drogist.

Evenementen

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.

Breingeheim

Dementie kan worden veroorzaakt door veel verschillende soorten hersenaandoeningen. Deze aandoeningen verschillen van elkaar, maar hebben ook een paar dezelfde kenmerken. Zo raken hersenen beschadigd en dat wordt langzaam steeds erger. De klachten die je daardoor hebt, worden ook steeds erger. Tijdens het programma “Breingeheim” belichten we iedere keer een thema rondom dementie. Te gast zijn: Jolanda Snel, (neuro)psycholoog, zij komt vertellen over ouderen en dementie en de invloed van onder andere voeding op het brein, en Evie Sparidaens, social designer en filmmaker. Zij vertelt deze avond over het project “Vergeten vragen”. Dit project heeft zij ontwikkeld in samenwerking met Henk Koops die zelf mantelzorger was voor zijn vrouw met dementie. In dit project wordt de gevoelswereld van de mantelzorger belicht. Met dit project wil Evie meer aandacht geven aan mantelzorgers en ze gehoord en gezien laten voelen. Herkenning en erkenning bieden vindt zij erg belangrijk.

Aanmelden noodzakelijk via: dementievriendelijkudenhout@gmail.com.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.

Geheugenspreekuur

Inloopspreekuur van de dementieconsulente van de Wever. Voor alle mensen die te maken hebben met geheugenproblemen en/of daar meer informatie over willen.