Berichten

In Memoriam Hein van den Berg

Op zaterdag 24 februari 2024 is onze vicevoorzitter Hein van den Berg thuis in Oisterwijk op 87- jarige leeftijd overleden. Hein werd geboren op 15 april 1936 als tweede kind en zoon in het gezin van aannemer/ makelaar Arnoldus van den Berg en Maria Moerenburg in Oisterwijk. Het gezin telde tien kinderen, de eerste geboren in 1934, de jongste geboren in 1946. In 1939 kocht vader Van den Berg drie arbeiderswoningen en een schoenfabriekje in de Pastoor Van Rijckelstraat. Van de drie arbeiderswoningen maakte vader één woning. Hein woonde daar tot zijn dood.
Alle tien de kinderen van het gezin Van den Berg waren lid van scouting, de jongens van de scoutinggroep Don Bosco in Oisterwijk en de meisjes van de gidsengroep Beatrijs in Oisterwijk. Als vrijetijdsbesteding was er in die tijd niet zoveel keus: voetbal of scouting. Ook Hein koos voor scouting, werd meteen na de Tweede Wereldoorlog eerst welp en later verkenner. In 1954 werd Hein 18 jaar en hij had ambitie om verkennersleider te worden. Dan moest je in die tijd eerst een stage lopen van drie maanden bij een scoutinggroep, die door de districtscommissaris werd aangewezen. Hij kon stage gaan lopen in Udenhout, bij scouting Sint-Lambertus met Christ Pennings als hopman.
En Hein is er nooit meer weggegaan en heeft in al die jaren vele functies binnen de scouting bekleed. Hein was anno 2024 nog altijd betrokken bij de kalendercommissie van de scouting die elk jaar de kalender Dorpsleven Udenhout-Biezenmortel uitbrengt.
Vader Van den Berg kreeg midden jaren zeventig de opdracht om kasteel De Strijdhoef in Udenhout te taxeren. Pa had geen rijbewijs en dus moest Hein mee naar het kasteel. De toenmalige eigenaresse, Clotilde Le Mire, vroeg aan vader of hij niet iemand kende die de administratie van het landgoed mee wilde doen, want het werd haar teveel. “Ik heb er wel tien thuis die kunnen helpen”, zei vader. De dienst was bovendien gratis, omdat volgens vader Hein er veel van kon leren. Zo raakte hij betrokken bij het kasteel. Geleidelijk aan is hij een steeds nadrukkelijker rol gaan vervullen en werd hij een bevlogen rentmeester voor (zijn) Kasteel De Strijdhoef.
Hein was al vanaf eind oktober 1990 (dus inmiddels ook al ruim 33 jaar) actief als bestuurslid/vicevoorzitter voor Erfgoedcentrum ’t Schoor. Hij heeft vaak deuren kunnen openen, voor materialen kunnen zorgen en samenwerkingsverbanden opgezet. Hij stond aan de basis van regelmatige gezamenlijke activiteiten van het ’t Schoor en Kasteel De Strijdhoef, bijvoorbeeld bij Open Monumentendagen. Hein vertegenwoordigde ‘t Schoor in het comité Open Monumentendag Tilburg. Hein was ook initiatiefnemer van het boek “50 jaar Scouting Sint-Lambertus Udenhout” (1997), van het boekje “ Het Udenhoutse Mariakapelleke (2008) en van “Unentse biografieën 3 Annie Schoonus” (2018). En natuurlijk was Hein onmisbaar bij de realisatie van het boek “Over ’t Kasteel” bij het 250-jarig bestaan ervan in 2011. Hein was ereburger van de gemeente Udenhout en daar was hij als geboren en getogen Oisterwijker altijd heel trots op.
Wij zeggen hem veel dank voor al zijn inzet. Dat hij nu mag rusten in vrede.

Bestuur Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

Koninklijke onderscheiding voor Kees van Kempen

De heer Kees van Kempen heeft op zaterdag 2 juli een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Kempen kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van Udenhout-Biezenmortel. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel, waar Kees ook al 30 jaar de voorzitter is.

Kees van Kempen is één van de grootste kenners van het cultureel erfgoed van Udenhout en Biezenmortel. Zijn onderzoek bij archieven en musea in de regio, zijn samenwerking met heemkundekringen, lokale overheden en cultuurhistorische instellingen en zijn vele publicaties maken dat hij een zeer waardevolle bijdrage levert aan de cultuurhistorie van Udenhout en Biezenmortel.

Sinds 30 jaar is hij verbonden aan Erfgoedcentrum ’t Schoor. Hij zet zich hier actief in voor de instandhouding van het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel. Het centrum heeft een grote
erfgoedcollectie ondergebracht in een monumentaal pand in Udenhout, waar wekelijks een expositie is en rondleidingen worden gegeven. Sinds 2019 is Kees ook voorzitter van het  erfgoedcentrum. Kees is met het Schrijversteam van dit erfgoedcentrum medeverantwoordelijk voor de 70 publicaties tot nu toe. Kees is daarnaast de oprichter en drijvende kracht achter de database WIKI Udenhout en werkt daarvoor nauw samen met het Regionaal Archief Tilburg. Ook op educatief gebied zet hij zich in en is hij bijvoorbeeld de initiatiefnemer van een cursus over de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel.
Sinds 2018 is hij secretaris bij de Stichting Brabants Heem. Deze stichting overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden. Daarnaast neemt hij zitting in de Werkgroep Open Monumentendag van de gemeente Tilburg. Hij is tevens beheerder van het archief van Kasteel de Strijdhoef in Udenhout, mede-auteur van twee boeken over het kasteel en werkt samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie. Ook is hij al sinds 1976 betrokken bij Parochie Johannes XXIII in Udenhout als vrijwilliger en geschiedschrijver. In 2017 ontving de Kees van  Kempen de Gouden Speld van de gemeente Tilburg tijdens zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van het Schrijversteam.

Nieuw: Unentse biografie nummer 6 over Wim Verschuren

Wim Verschuren is geboren en getogen in Udenhout. Wim Verschuren werd in 1978 generale overste van de congregatie de fraters van Tilburg “onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid”. De fraters gingen aan de slag van de opdracht van barmhartigheid en zo ontstond in Udenhout de communiteit De Vuurhaard voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Wim heeft vele lezingen over barmhartigheid in het bedrijfsleven en in het kloosterhotel ZIN in Vught vele workshops gegeven. Deze titel is nu al de 6e in onze reeks Unentse biografieën. De uitgave is verkrijgbaar a € 10,– bij erfgoedcentrum t Schoor, Schoorstraat 2 (ingang achterzijde) of per mail te bestellen erfgoedcentrumudenhout@gmail.com

“Over Assisië”

Een thuis in Biezenmortel voor mensen met een verstandelijke beperking

Vrijdag 19 november was gepland om met een mooie bijeenkomst in de kapel van landpark Assisië het nieuwe boek van Erfgoedcentrum ’t Schoor: “Over Assisië” te presenteren.
Helaas kon dit vanwege de Corona maatregelen niet doorgaan. Om toch iedereen te kunnen infomeren en een beeld te geven van dit prachtige boek heeft de videogroep Udenhout de geplande presentatie opgenomen en deze presentatie is te zien op de website: www.schoorudenhout.nl

Het erfgoedcentrum heeft een goed schrijversteam wat dit al vaak getoond heeft in de vele publicaties. Maar zoals ook door Kees van Kempen wordt gememoreerd kan het schrijversteam niets zonder inbreng van vele anderen. Bij dit boek moet met name Elmy Weijtmans genoemd worden die het archief van landpark Assisië beheert. Zij heeft veel uren archiefwerk, aantal interviews met cliënten en veel bellen en mailen achter de rug om een mooie bijdrage aan dit boek te kunnen leveren. Kees van Kempen en Lia Clement-Verhoeven van het Schrijversteam van ’t Schoor
vormden met haar het kernteam van het boek en zij hebben alle andere, zo’n 35, interviews  gehouden met o.a. de leden van de Raad van Bestuur, medewerkers en oud-medewerkers.

Het boek beschrijft de hele geschiedenis van Assisië, vanaf de start in 1904 door de broeders Penitenten tot het landpark op dit moment. Het is om veel redenen een heel boeiend boek geworden. Het geeft alle activiteiten rondom de gebouwen op het terrein weer, vanaf het statige hoofdgebouw tot de tiny houses. Door het lezen van het boek krijg je ook een prachtig beeld van de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Van de veranderingen in onze maatschappij en daarmee ook de veranderingen in deze zorg. Van een afgeschermd eigen ‘dorp’ voor deze mensen, geheel zelfvoorzienend met een boerderij, wasserij, kleermakerij, vervolgens verhuizingen naar kernen van dorpen, kleinschalig tot nu een heel nieuwe kijk op verbinding tussen mensen die met elkaar op het landpark wonen en elkaar ondersteunen, met en zonder beperking.

Ook blijkt duidelijk uit het boek de verbondenheid met Udenhout en Biezenmortel. Assisië als grote werkgever, waar velen elkaar hebben ontmoet en een relatie hebben gekregen, vrijwilliger
zijn (geweest), zwemles hebben gehad of bij het koor zongen.

Kortom een boek wat écht de moeite waard is om te lezen en voor € 20,- te koop is bij de verkooppunten Readshop/DA drogist Venmans, Hoppenbrouwers, Fotogalerie Angelique in Udenhout en bij bakker Geerts in Biezenmortel en bij erfgoedcentrum ’t Schoor (elke donderdag open van 11.00-15.00 uur).

Tekst: Wilma de Jong De Wegwijzer.
Foto: Erfgoedcentrum ’t Schoor

Wie herken je op de foto?

 

Evenementen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op