Berichten

Eerste Carnavalsconcert in D’n Haozenpot

Primeur verdient lof

Onduidelijk waar het initiatief vandaan komt, maar ineens was het er ….. Een echt openingsconcert voor de mensen in d’n Haozenpot om carnaval te beginnen.
Het Haozenconcert vond plaats op 10 februari in de grote en goed gevulde zaal van ‘t Plein. Even daarvoor was de Keutel in de Udenhoutse bussen gevallen. In die Keutel was het nog oorverdovend stil over het Haozenconcert. Mijn conclusie: het concert moet wel heel snel georganiseerd zijn.
Maar dat is niet van belang, want dit eerste Carnavalsconcert was meteen erg leuk. Hulde dus!!!

Nu een kort verslagje:
De avond werd op een grappige en professionele manier aan mekaar gepraat door de presentatoren Bernita Robben en Ruud Oerlemans.
Onze harmonie MVC was centraal aanwezig en speelde de pannen van het dak. De dirigent van “Moed en Volharding” is nog jong, talentvol (voorzover ik dat als amuzikale toeschouwer kan beoordelen) en stond soms verrassend “op de bok” in allerlei carnavaleske uitdossingen. Zijn naam: Sander van Dorst. Hij verdient een dikke duim.
Voor mij was het hoogtepunt van de avond: het kolderieke en tegelijk stijlvolle optreden van solo-zangeres Helena Verkaart . Ze zong prachtige opera-fragmenten, maar ook een grappige aria op basis van “Er staat een paard in de gang”.
Udenhout presenteerde ook een groot talent. 12 Jaar is ie pas, maar hij speelt op de schuiftrombone alsof hij nooit anders heeft gedaan.
Natuurlijk was er ook een tonnepraoter en het was een hele goeie: D’n Invaller, alias Arjan Compen. Hij kreeg de zaal echt mee; was erg onderhoudend en werd nooit plat.
D’r liep ook nog een hoop “vurnaom” rond; quasi adellijk spul, maar ze deden het allemaal goed. Zo waren er twee echte Prinsen, Rob II van de jonge Haoskes en Haozinnekes en Pieter I van ‘t aauw spul. Ze waren vergezeld van adjudanten en nog veel meer gevolg.
En op het laatste moment was er ook een uitnodiging gegaan naar “de vergane glorie”; oud-Prinsen en oud-Adjudanten van D’n Haozenpot. Er waren er gelukkig toch nog heel wat die te elfder ure op die uitnodiging in hadden kunnen gaan.
Van twee echte Haozen, Kees de Graaf en Ronald van Strien, wist ik niet dat ze konden zingen. Maar ze konden het wel. Als duo weliswaar, dus het kan zijn dat de ene vals zingt en de andere dat compenseert door zuiver te zingen. Mee karnaval moeten we ze maar eens vragen om solo te zingen. Dan komt de aap misschien uit de mouw.
Resumerend: dit carnavaleske Haozenconcert smaakt naar meer!! Nogmaals hulde voor de initiatiefnemers, de organisatoren en de uitvoerenden. Hopelijk volgt in 2024 het tweede Haozenconcert.

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Foto: Melanie Mandemakers

Er waait een heerlijk windje over D’n Haozenpot

Zaterdagavond 28 januari was ik in ‘t Centrum. En met mij zaten of stonden er in het zaaltje minstens 100 Udenhouters. Een paar oudere dorpsgenoten, maar de meesten waren jong. En … allemaal enthousiast. Ze waren bezig met het bouwen van een nieuw fundament onder het Haozenpotse carnaval.
“Logisch”, zegt u misschien, “We hebben immers al jaren geen gewoon carnaval kunnen vieren. Het ene jaar waaide het te hard en moest de optocht worden afgelast. Het andere jaar was het Corona. En vorig jaar had dat virus ons nog zo lang bij de lurven, dat er geen tijd meer was om nog veel te organiseren, toen het Corona-spook eindelijk leek te zijn verslaan.”
Udenhout is dus vreselijk blij dat er weer ouderwets kan worden gecarnavald. Bewijs: die volle zaal met allemaal mensen die er weer hun schouders onder willen gaan zetten!! Maar… dat is niet het enige wat er aan de hand was. Die haozen en haozinnen in ‘t Centrum waren ook bezig met het aanbrengen van een nieuw fundament, dat er vóór Corona en de voorjaarsstorm niet was. Er waaide dus niet alleen een heerlijk windje, maar vooral een heerlijk nieuw windje.
Kern van dit alles vind ik wel de formulering: Van onderop (oftewel in “goed Udenhouts”: Bottom-Up).
Carnaval wordt niet meer Top – Down georganiseerd door S.K.U., maar door d’n hele Haozenpot. En dat zijn àlle carnaval-minnende Udenhouters. S.K.U. gaat slechts uitvoeren wat we met z’n allen willen (o.a. via commissies) en verder doet S.K.U. het noodzakelijke regelwerk, zoals vergunningen.
Een paar keer per jaar mag iedereen er het hare of zijne van zeggen in een openbare bijeenkomst. Ideeën, suggesties, plannen worden geopperd of meegedeeld. En als zo’n plan of suggestie concreet is of wordt, zijn er altijd mensen die er vervolgens de schouders onder willen zetten. En het plan of idee gaan uitvoeren. Soms door een bestaande commissie of vereniging; soms door een nieuwe groep enthousiastelingen.
Om te voorkomen dat het één grote Babylonische spraakverwarring wordt, is er een nieuwe club in het leven geroepen: de Haozenraad. Die gaat zorgen voor een flinke portie smeerolie tussen alle clubkes, verenigingen en initiatieven in D’n Haozenpot. Wie wil iets oppakken? Wordt het vervolgens ook goed opgepakt of kan het misschien beter? Kan iets nieuws (plan; idee) eventueel ook in contact gebracht worden met iets wat al bestaat, zodat er wellicht van een win-win -situatie sprake kan zijn?
Bovendien probeert de Haozenraad de openbare Haozenpot-vergadering (een paar keer per jaar) goed voor te bereiden en een beetje ordelijk te laten verlopen.
De Haozenraad bestaat op dit moment uit 8 personen, Maar men wil er graag nog twee Udenhoutse carnavallers bij hebben; eentje van 50+ en eentje van 20-. Aanmelden graag bij Martijn Heijmans, die als centraal aanspreekpunt voor De Haozenraad staat opgesteld.

Nu zult u misschien zeggen:
“Nou en….. ? Waar zie ik dat nieuwe windje dan?”

Ik ga proberen om dat puntsgewijs te vertellen (en veel van wat ik hier noem, is nog niet in “de Keutel” terecht gekomen):
1. Nieuwe activiteit: Het Carnavalsconcert; Één week voor carnaval (op vrijdag 10 februari) in ‘t Plein. Zang, dans, muziek (o.a. onze harmonie), tonnepraot en verrassende optredens.
2. Carnavalsviering in de kerk op zaterdagmiddag om 13.00 uur waarbij De Rammen voor muziek zorgen.
3. Vernieuwde activiteit: Koffieblaozen in ‘t Centrum!! met de He’s en de Notenkrakers. Op zondagmorgen v.a. 09.30 uur.
4. ‘t Centrum: anders dan in gewone weken: tijdens carnaval alle dagen open. Bedankt Han en Hanneke.
5. Op dinsdagmiddag gaan de liefhebbers dweilen met de bus. Meer info: zie De Wegwijzer.
6. Behalve de traditionele optocht op zondagmiddag nu ook een Lichtjesoptocht op dinsdagavond (v.a. 20.11 u.). Deze optocht eindigt (anders dan in De Keutel staat !!!) op het Tongerloplein. Aansluitend vindt de verbranding van Kupke plaats.
7. Heel veel mooie, nieuwe haozenemblemen, haozenvlaggen en haozensjaals (lekker als ‘t ‘n kouwe carnaval wordt). Dus als ‘t effe kan: alle haozen en haozinnen in ‘t groen-wit. Bestellen: zie De Keutel.
8. Een volledig nieuwe èn complete jeugdraad.
9. Volgende Haozenpot-vergadering is al gepland. Iedereen is dan welkom in ‘t Plein op 10 maart a.s. van 20.00 tot 21.00 uur. O.a. wordt dan carnaval 2023 geëvalueerd. Noteer dit in uw agenda.
10. Alles wat nu nog onbekend is, maar wat toch gaat plaatsvinden tijdens de komende carnaval en alles wat ik eventueel vergeten ben.
11. Ge moet toch iets doen om bij ‘t zottengetal uit te komen!

Heb ik nu te veel gezegd, mensen, met dat heerlijke, nieuwe windje in D’n Haozenpot?
En als je dat enthousiasme proeft, ziet het er echt wel goed uit met de toekomst van carnaval in ons dorpke.
Zo zie je maar weer: Als alle haozen en haozinnen het samen willen, dan kàn het ook !!

Tekst: Jan de Kort; De Wegwijzer
Beeld: Pieter Michielsen; De Wegwijzer

Carnaval in D’n Haozenpot 2016

Carnaval-2016-zaterdag-006Udenhout staat al weer enkele dagen op zijn kop. Vier dagen lang is het D’n Haozenpot waar het allemaal gebeurd. In vergelijking met vorig jaar lijkt het allemaal steeds drukker te worden in het dorp en de horecagelegenheden.

Udenhout-Centraal.nl heeft weer van verschillende evenementen een fotoverslag gemaakt. Het is per dag terug te vinden in ons fotoalbum. In dit verslag hebben we de linkjes naar de verschillende albums geplaatst.
Ook hebben wij via email een aantal foto’s gekregen die we jullie absoluut niet willen onthouden. Hanneke van Iersel; Hartelijk dank daarvoor!!!

De foto’s gemaakt bij het Jeugd carnaval in ’t Plein zijn te vinden achter de volgende button;  plein-but