Berichten

Udenhoutse slipjacht succesvol verlopen

slipjacht2016-1Vele mensen hebben zaterdag kunnen meegenieten van dit prachtige spektakel.
De omstandigheden waren perfect, het weer werkte goed mee, want het was droog en af en toe brak zelfs de zon door, en de bodem was ondanks de vele regen van de voorafgaande week heel goed begaanbaar.
Met maar liefst 32 deelnemende ruiters met hun paarden en 25 Hubertus honden had de slipjacht een aanzienlijke omvang.
Ook van buitenaf was de belangstelling weer groot.
Ondanks dat er vooraf gepubliceerd was dat Herberg de Brand het begin en eindpunt van de jacht was, bleek dat er toch nog verschillende mensen tevergeefs bij de kerk stonden te wachten.
De toeschouwers die wel naar het juiste punt gekomen waren, kregen allemaal een kaartje uitgereikt waarop 8 zichtpunten stonden van waaruit de jacht in het veld goed te volgen was. Dit maakte dat vele mensen de jacht ook daadwerkelijk gevolgd hebben en van zichtpunt naar zichtpunt gereden zijn van waaruit ze het schouwspel goed hebben kunnen zien.
Het was werkelijk prachtig om op deze zichtpunten de honden en de ruiters met hun paarden in volle actie te kunnen aanschouwen. Allemaal even enthousiast rennend door de velden, springend over sloten, het spoor volgend.
Je het gevoel gevend dat je deelgenoot was van deze mooie slipjacht in plaats van alleen maar toeschouwer. Dat werd ook versterkt door het feit dat de toeschouwers zich voor en tijdens de pauze van de jacht gewoon konden mengen onder de ruiters. Menig toeschouwer ging een gesprek aan of stelde vragen die door de ruiters vervolgens weer met enthousiasme beantwoord werden.
De sliptrekkers, dat zijn de ruiters die het spoor uitgezet hebben, reden ruim 10 minuten voor de meute uit. Een aantal honden waren zo bedreven in het volgen van het spoor dat zij de sliptrekkers kort op de hielen zaten. Het enthousiasme van de honden was typerend en gaf perfect aan hoezeer iedereen genoot tijdens deze mooie dag.
Kortom de Udenhoutse slipjacht was een groot succes voor iedereen, de honden, de paarden, de ruiters en ook de vele mensen die hebben meegenoten.
Wij willen nogmaals onze grote dank uitspreken aan alle betrokken landeigenaren voor het ter beschikking stellen van hun landerijen. Ook grote dank aan Piet van de Wouw voor beschikbaar stellen van zijn terrein en hal tijdens de pauze.

Tot volgend jaar!

Karel Scheepens en Kees van der Heijden
Organisatoren Udenhoutse Slipjacht

slipjacht2016-2

Zeer grote belangstelling bij start slipjacht

slipjacht2016-01Ondanks het winterse weer was de belangstelling voor de start, de zegening van de honden door de pastoor, erg groot. De Slimstraat werd enige tijd geblokkeerd omdat er anders geen ruimte was voor de jagers, de paarden, de honden en alle belangstellenden.
Het geluid dat de honden maakten, zorgde ervoor dat de woorden van pastoor Looyaard voor de achterste rijen niet hoorbaar waren, maar uit de zegening moet iedereen begrepen hebben dat alles volgens de regels afgewerkt is.
slipjacht2016-02Het was al weer enige tijd geleden dat er in Udenhout een slipjacht heeft plaatsgevonden. In het publiek werden verschillende jaartallen genoemd, maar volgens de personen die er destijds ook bijwaren, moet de laatste slipjacht in 1977 plaatsgevonden hebben.
Na de zegening trok het bonte gezelschap richting het kruispunt om vervolgens de Schoorstraat in te gaan en in een lang lint naar het begin van de jacht bij herberg De Brand te lopen. Een hele lange file aan auto’s en fietsers die achter de jagers aangingen was voor iedereen een verrassing.
Toen op het punt waar de jacht zou gaan beginnen het sein werd gegeven, ging het schouwspel echt van start. Over akkers, door kwekerijen en over net omgeploegde velden trokken de ruiters achter de honden aan die het spoor feilloos konden vinden. Dit spoor was een minuut of 10 eerder uitgezet door de spoormakers.
Eenmaal uit het zicht sprong iedereen weer in de auto of op de fiets en werd een plaatsje gezocht waar de ruiters en honden goed zichtbaar waren. slipjacht2016-04Hier was nog wel eens wat onduidelijkheid over onder de volgers, maar uiteindelijk was aan de blaffende honden duidelijk te horen waar het schouwspel zich bevond.
Modder en diepe plassen werden getrotseerd om een zo mooi mogelijk plaatje te schieten.
Toeschouwers die keurig op een vooraf aangegeven plaats stonden te wachten, kwamen soms bedrogen uit omdat het spoor op het laatste moment ergens anders naar toe ging.
slipjacht2016-05Na een korte pauze bij Piet van de Wouw diervoeders werd het laatste stukje gelopen naar het beginpunt. Hier kregen de honden een welverdiende beloning en was het schouwspel voorbij.
Ik denk dat we namens heel veel mensen uit Udenhout spreken als we de hoop uitspreken dat deze traditie weer in ere hersteld mag worden. Met een paar kleine aanpassingen, iets meer ruimte en geluid bij de kerk, en een paar punten waar de jacht voor publiek goed te zien is in het veld, heeft Udenhout er dan weer een mooi spektakel bij.
Ook hopen we dat het weer dan wat meer mee zal werken!

slipjacht2016-03