Berichten

Een Vrijwilliger in het Zonnetje

Vrijwilligers van Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel.
Vol enthousiasme vertellen Joost van Dongen en Janny Wacht over hun werk voor de Vincentiusvereniging. Samen met 5 andere vrijwilligers
brengen zij als lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, samen met vele anderen in een wereldwijd netwerk, de idealen van armenzorg (caritas) van de heilige Vincent à Paulo (1581-1660) in praktijk. In 1910 zorgde Pastoor van Eijl voor de start van Vincentiusvereniging Udenhout en Biezenmortel met het doel de armoede in de twee dorpen te bestrijden.
De hulp, die de Vincentiusvereniging biedt aan mensen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt, is maatwerk en kan bestaan uit financieel advies en budgetbeheer, directe financiële hulp of een renteloze lening om acute problemen, zoals uit huis gezet worden, te voorkomen, of voor de aanschaf of vervanging van een onmisbaar huisraad, een fiets, etc. Daarnaast worden mensen gestimuleerd en begeleid in het zelf actief  stappen zetten om de financiële problemen aan te pakken. Bij structurele problemen kan een advies gegeven worden voor een doorverwijzing naar de schuldhulpverlening of bewindvoering.
Een speciaal onderdeel van de Vincentiusvereniging is het Jeugdfonds Vincent dat gericht is op kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen. Deze gezinnen worden geholpen met de aanschaf van b.v. schoolspullen, sportkleding, speelgoed, of betaling van contributie van een sportclub, zwemles, zodat de kinderen volwaardig mee kunnen doen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
De hulp is een zetje in de goede richting om er weer bovenop te komen. Mensen/gezinnen kunnen zich zelf aanmelden bij de Vincentiusvereniging. Volgens Janny en Joost is het jammer dat deze aanmelding vaak pas gebeurd wanneer “het water aan de lippen staat”.  Door schaamte wachten mensen te lang om hulp te vragen. Soms worden zij gestimuleerd door de huisarts, de wijkverpleging, woningbouwvereniging (bij huurachterstand) om contact te zoeken met de Vincentiusvereniging.
Joost en Janny vertellen dat ze blij zijn met de vele donaties van bedrijven en particulieren, b.v. bij jubilea. 2021 was wat dat betreft een topjaar! Ook de Rabobank Clubactie en de Plus actie leveren een mooi bedrag op. De netto opbrengst van het nieuwe Udenhouts bier gaat dit jaar eveneens naar de Vincentiusvereniging. Wat dat betreft leeft de Vincentiusvereniging bij de dorpsgenoten! Ook de bijdrage in geld en goederen uit het Armoedefonds (schoolpasjes, kledingpasjes, mondkapjes, sneltesten) worden in dank aangenomen. Dit alles is een welkome aanvulling op de jaarlijks vrijkomende pachtgelden van de stukken land, die in de vijftiger jaren aangekocht konden worden door een schenking (in 1925)
door oud dorpsgenoot Willem van Iersel. 
Janny en Joost zijn er van overtuigd dat, zeker nu in Coronatijd, er meer behoefte is aan hulp van de Vincentiusvereniging dan er aanmeldingen zijn. Zij nodigen mensen, die wel eens het gevoel hebben dat ze door de financiële problemen zichzelf of hun kinderen te kort moeten doen, van harte uit niet te aarzelen en contact op te nemen via telefoonnummer 0640083855. Geldzorgen: het kan iedereen overkomen!

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer.

Opbrengst thema-avond basisschool Achthoeven voor Jeugdfonds Vincent

Efteling
Donderdagavond 8 juni vindt op basisschool Achthoeven weer de jaarlijkse thema-avond plaats. Dit jaar is het thema ‘De Efteling’. Alle leerlingen zullen met hun klas een kort optreden verzorgen dat geïnspireerd is op dit thema. Daarnaast verkopen zij in kraampjes door hen zelf gemaakte spulletjes en kleine versnaperingen. De thema-avond duurt van 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk..

Jeugdfonds Vincent
De opbrengst van de verkopen gaat traditiegetrouw naar een goed doel. Dit jaar heeft de school in samenspraak met de Ouderraad besloten de gehele opbrengst te schenken aan het lokale Jeugdfonds Vincent, onderdeel van de Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel. Het Jeugdfonds Vincent stelt zich ten doel om voor schoolgaande kinderen
uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen, toch de financiële mogelijkheid te bieden om – net als alle andere kinderen-volwaardig te kunnen meedoen aan schoolse- en buitenschoolse activiteiten. Tijdens de thema-avond
zullen bestuursleden van het Jeugdfonds aanwezig zijn om hierover uitleg te geven.

Dagje uit
Met het mooie weer en de vakantietijd in zicht, krijgt iedereen zin om erop uit te trekken en leuke dingen te gaan doen. Erg fijn als je het je kunt veroorloven, maar het is anders als je krap bij kas zit. Met de opbrengt van de thema-avond wil het
Jeugdfonds ook deze kinderen samen met hun ouders in de gelegenheid stellen een dagje uit te gaan, te genieten van een dag samen als gezin, iets om op terug te kijken. 

Meer informatie
Meer informatie over Jeugdfonds Vincent is te vinden op de website www.jeugdfondsvincent.nl.

Vincentiusvereniging en Jeugdfonds Vincent

De Vincentiusvereniging heeft als doel mensen te helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Jeugdfonds Vincent is gericht op (schoolgaande) kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen.
“Ieder mens telt”

Vincentiusvereniging en Jeugdfonds Vincent

Inlichtingen
T: 06-13 65 11 64
E: Vincentiusvereniging@gmail.com
I: www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl

 

Pagina's

Vincentiusvereniging en Jeugdfonds Vincent

De Vincentiusvereniging heeft als doel mensen te helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Jeugdfonds Vincent is gericht op (schoolgaande) kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal gezinsinkomen.
“Ieder mens telt”

Vincentiusvereniging en Jeugdfonds Vincent

Inlichtingen
T: 06-13 65 11 64
E: Vincentiusvereniging@gmail.com
I: www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl