Berichten

Een vrijwilliger in het zonnetje

“In het vrijwilligerswerk heb ik paradijsvogels ontmoet”.
Voordat Eric Boeren in Udenhout kwam wonen, werd hij al gevraagd voor een bestuursfunctie bij turnvereniging DOS. Door dit vrijwilligerswerk heeft hij een hele prettige leefomgeving kunnen opbouwen in het voor hem nieuwe dorp: “vrienden voor de rest van mijn leven”. Toen hij in 2013-2014 vrijwilligerswerk ging doen in het Domein Zorg en Welzijn, ging er een wereld voor hem open. “Tegenover de harde, zakelijke wereld van het bedrijfsleven, waarin ik werkzaam was, maakte ik kennis met een hele andere kant van wat belangrijk is in het leven. Ik werd erdoor geïnspireerd.
In 2013 werd door de Dorpsraad, in samenwerking met de KBO en Contour de Twern, in een advertentie in de Wegwijzer een oproep gedaan voor vrijwilligers voor het Dorpsloket U. Een nieuw op te richten informatiepunt voor inwoners van Udenhout bij het wegvallen van een informatievoorziening vanuit de Gemeente. Eric reageerde op de oproep en met enthousiasme van velen kwam het dorpsloket er en bleek te voorzien in een behoefte. Eric leerde, samen met zijn toenmalige collega Elly Robben, veel over het Domein Zorg en Welzijn en vond het fijn bezoekers er wegwijs in te kunnen maken. Samen met vele anderen kreeg ook het digitaal platvorm Uurtje Buurtje gestalte. Beide voorzieningen hebben nog altijd een belangrijke plek binnen de Udenhoutse gemeenschap.
In 2015 zorgde zijn drukke baan ervoor dat hij niet meer zelf het Dorpsloket U kon “bemannen”. Vanuit KBO Brabant en Contact 50 werd hem gevraagd om cliënt ondersteuner te worden. Hiervoor volgde hij een cursus over de wet- en regelgeving van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Eric ondersteunt cliënten in hun gesprek met de gemeente, wanneer ze een aanvraag hebben gedaan voor een voorziening binnen de WMO. Soms ook dient hij samen met de cliënt een bezwaarschrift in tegen een gemeentebesluit.
In een wat breder context voert Eric met senioren Fijn Thuis Gesprekken. Deze gesprekken hebben als doel om bij te dragen aan gelukkig ouder worden. Ze geven hulp bij het vormgeven aan het leven van alledag en kunnen vele onderwerpen (levensthema’s) hebben, zoals eenzaamheid, wonen, financiën, hobby’s, administratie, basale bezigheden zoals boodschappen doen, verzorging, eten koken etc etc. Het gesprek van ongeveer een uur is kosteloos en kan worden aangevraagd bij Dorpsloket U, die Contour de Twern inschakelt, of rechtstreeks bij Contour de Twern. Udenhout heeft 6 personen, die de Fijn Thuis Gesprekken kunnen houden, ieder met een eigen expertise. Zo nodig kunnen professionele organisaties ingeschakeld worden, zodat alle hulpvragen uiteindelijk beantwoord worden. De gesprekken zijn op basis van vertrouwen en de privacy wordt gewaarborgd. De gesprekken zijn volgens Eric heel gevarieerd. Soms met de ouderen alleen, soms met (een van) de kinderen erbij. Soms zijn de vragen heel gericht, soms moet de cliënt samen met Eric wat structuur brengen in zijn/haar gedachten. Wat heeft de cliënt precies nodig?
Eric en zijn collega vrijwilligers willen de ouderen laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Eric nodigt ouderen met een hulpvraag dan ook van harte uit om gebruik te maken van een Fijn Thuis Gesprek. “Ouder worden is mooi, wanneer het meer onbezorgd kan”.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer

Een vrijwilliger in het zonnetje

Ik zit in gesprek met Lia Clement-Verhoeven, secretaris en lid van het schrijversteam bij Erfgoedcentrum ’t Schoor. Bijna het eerste wat zij zegt is dat zij maar één van de vrijwilligers is en alle 30 vrijwilligers in het zonnetje moeten staan en in het bijzonder de voorzitter Kees van Kempen die ook het schrijversteam leidt. Bij deze is de zon voor alle dertig vrijwilligers! Gezien de lange tijd die Lia al verbonden is aan het Erfgoedcentrum kan zij heel goed verwoorden wat deze vrijwilligers met elkaar doen en bereiken en ook wat haar drijft . Het Erfgoedcentrum heeft twee pijlers:
Het museum en het schrijversteam. Het museum is gevestigd op de bovenverdieping van theeschenkerij ’t Rectoraat en wekelijks op donderdag geopend. Het museum heeft ongelooflijk veel (digitaal) beeldmateriaal, maar ook gereedschappen en huiselijke voorwerpen.
Een grote groep van de vrijwilligers zorgt ervoor dat het museum er tiptop uitziet, de collectie regelmatig wisselt en bezoekers en scholen enthousiast ontvangen worden.

Haar interesse voor geschiedenis is op de lageren school ontstaan door de geschiedenislessen van zuster Francesco in de zesde klas. Iedereen die les van haar heeft gehad kan zich vast herinneren hoe zuster Francesco bevlogen geschiedenis verhalen vertelde met gebaren en aanwijsstok. Het waren toneelstukjes waarbij iedereen aan haar lippen hing. Na de middelbare school heeft Lia de Bibliotheek- en Documentatie academie gevolgd en vervolgens is zij 38 jaar verbonden geweest aan het openbaar bibliotheek wezen: lokaal en provinciaal. De combinatie geschiedenis en boeken heeft haar in 2005 bij het bestuur en het schrijversteam van ’t Schoor gebracht.

Sinds 1992 is er een schrijversteam bij ’t Schoor wat inmiddels 60 publicaties heeft uitgegeven. Daar zijn heel veel boeken bij, maar ook Unentse Kranten en Erfgoedborden in het straatbeeld. Het hangt van het thema, het onderwerp af hoeveel tijd een boek aan voorbereiding vergt.
Vaak zelfs enkele jaren voor één boek. Lia doet vooral veel interviews voor de publicaties. Er zijn nog volop ideeën voor nieuwe uitgaven en dit jaar staan er nog vier uitgaven gepland. Het enthousiasme van lezers en inwoners uit Udenhout en Biezenmortel is vaak groot. Spontaan worden ideeën en foto’s en verhalen aangebracht. Ook komen er regelmatig vragen bij het Erfgoedcentrum.

Het Erfgoedcentrum heeft ook een nieuwe website. Als je op de site kijkt is daar ook een rubriek waar veel foto’s op staan met de vraag of deze herkend worden Bij deze: voor iedereen die dit nog niet gezien heeft : ga eens kijken, misschien herkent u ook wel familie?

Voor Lia is dit zowel haar grote hobby én vrijwilligerswerk waar ze iedere dag mee bezig is en heel veel plezier aan beleeft. Gezien haar enthousiasme en het enthousiasme van alle vrijwilligers kunnen we nog veel mooie tentoonstellingen en publicaties verwachten.

Wilma de Jong, correspondent