Nieuwe inrichting Sportlaan en omgeving

Stand van zaken
Zoals u mogelijk al vanuit de klankbordgroep heeft gehoord, is er vertraging ontstaan in het project Sportlaan en omgeving. Eerder heeft de  gemeente gecommuniceerd dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 starten. Die planning is door diverse oorzaken niet haalbaar. Op dit moment is het helaas ook niet mogelijk om u al te informeren over een nieuwe startdatum. De verwachting is wel dat dit niet eerder zal zijn
dan het vierde kwartaal van 2022.

Presentatie definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is nagenoeg gereed. Nu moet het benodigde budget nog worden goedgekeurd. Zodra hier een akkoord op is, presenteert de gemeente het definitief ontwerp. De verwachting is dat dit begin van 2022 plaatsvindt. Of dit een fysieke of digitale bijeenkomst wordt, hangt af  van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Boomverjongingsplan
Een van de oorzaken van de vertraging is het verzoek voor een boomverjongingsplan vanuit de bewoners van de Eikenlaan en de daarbij  behorende onderzoeken die hiervoor in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. De gemeente Tilburg heeft inmiddels definitief besloten dat een boomverjongingsplan geen onderdeel uitmaakt van dit project. Informatie over de uitgevoerde onderzoeken is n te vinden op de website https://leefjeomgeving.nl/sportlaan onder het kopje “onderzoek zomereiken”.

Nutspartijen
Enexis heeft aangegeven voorafgaand aan het reconstructieproject een aantal huisaansluitingen te willen vervangen. Enexis neemt hierover tijdig contact op met de bewoners van de adressen die het betreft. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Roel Lemmens van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-29634342 en per e- mail roel.lemmens@tilburg.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *