Een vrijwilliger in het Zonnetje

Annie Heuvelmans-van den Bijgaart.
Bij Annie is het vrijwilligerswerk als een vanzelfsprekendheid ontstaan vanuit haar lidmaatschap en acti viteiten als lid van de KPJ(katholieke Platt elands Jongeren). Op dit moment verricht ze hand en spandiensten voor de EHBO-vereniging, bij de survival, Udenhout onder zeil en het winterparadijs. Het accent van haar vrijwilligerswerk ligt echter bij EVA Vrouwenvereniging Udenhout en bij de volksdansvereniging “’t Akkedeert”.
Enthousiast vertelt ze daarover. Het een is ook voortgekomen uit het ander. Vanuit de veteranen sportdag van de KPJ werd ze zo’n 35 jaar geleden betrokken bij de volksdansgroep die onder de KVO(Katholieke Vrouwen Organisatie) viel. Daar werd ze dansleidster. Dat houdt in dat ze naar dansdagen gaat, kijkt wat leuk is, dansen met bijbehorende muziek uitzoekt en deze leert, zodat ze dit aan de groep door kan geven. “t Akkedeert” is één vereniging met twee dansgroepen die een eigen repertoire hebben: de damesgroep en de gemengde groep. De leden zijn gemiddeld op behoorlijk hoge leeftijd en  voor hen is bewegen en de vriendschap van de volksdansgroep belangrijker dan de prestatie. Ze treden daarom ook alleen nog maar op bij bijzondere en besloten bijeenkomsten.
Vanwege de volksdansgroep werd Annie ook benaderd voor het bestuur van de KVO en na enige aarzeling heeft ze dat gedaan. In de loop van de tijd liep de animo voor de KVO terug  en werd ook in Udenhout en Biezenmortel de vraag gesteld of ze nog wel bestaansrecht hadden. Landelijk streefde de KVO naar een fusie met een andere organisatie. De leden in Udenhout en Biezenmortel kozen voor een eigenstandige vereniging en zo is EVA vrouwenvereniging Udenhout in 2015 ontstaan. Annie is vanaf het begin lid van het bestuur. EVA is een vereniging voor vrouwen en faciliteert dat vrouwen elkaar ontmoeten en hun netwerk verbreden. Het is voor vrouwen boven de 18, maar in de praktijk is het merendeel 50 plus. EVA staat voor: “Elke vrouw anders”, “Elke vrouw actief” en “Een voor allen”. Inmiddels heeft EVA bijna 200 leden.
Er worden zo’n drie activiteiten per maand georganiseerd die heel verschillend van aard zijn. Er zijn enkele leesclubs gevormd, er wordt gewandeld en gefietst. Dat zijn terugkerende activiteiten. Daarnaast worden er excursies georganiseerd. Er zijn ontspannende bijeenkomsten met muziek, een kerstviering en met elkaar eten bij de Rooi Pannen. Het organiseren van een gevarieerd programma dat veel vrouwen aanspreekt met excursies die ook prikkelen tot nieuwe kennis maakt dat Annie dit met heel veel plezier doet en voorlopig zal blijven doen. Eva en ’t Akkedeert zijn er blij mee.

Wie graag meer informatie wil:
Website EVA Vrouwenvereniging Udenhout: www.evaudenhout.nl
Voor informatie over volksdansgroep ’t Akkedeert: annieheuvelmans@msn.com

Tekst: Wilma de Jong, de Wegwijzer
Foto: Henny Schilders, de Wegwijzer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *