Koninklijke onderscheiding voor Peter Nouwens

PeterNouwens1aPeter Nouwens heeft op donderdag 16 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Peter Nouwens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van zorg en welzijn en met name voor de verstandelijk beperkte medemens. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Hans Kokke tijdens een receptie ter gelegenheid van het afscheid van Peter Nouwens als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Prisma.

Peter Nouwens (58), klinisch pedagoog, is 19 jaar lang bestuurder bij Prisma. Sinds 2009 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij heeft in deze rol bijgedragen aan de omslag van een introverte sector naar de vermaatschappelijking van de zorg. Hij heeft gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstellingen overtuigd dat ook kleinschalig wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking tot de mogelijkheden behoort en meer perspectief biedt dan wonen in grote instellingen. Door zijn aanpak is de PeterNouwens2averstandelijk beperkte mens voor eenieder zichtbaar geworden. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de verbetering van de indicatiestelling en behandelvormen die in de nieuwe transities in de zorg worden uitgevoerd. Naast zijn verdiensten als bestuurder bij Prisma heeft hij vele onbezoldigde functies bekleed en initiatieven genomen op het gebied van zorg en welzijn. Ook hierbij is hij steeds op zoek naar vernieuwing van methoden in de zorg voor
mensen een verstandelijke beperking.

Wij feliciteren Peter Nouwens met deze bijzondere onderscheiding!

Ook in Udenhout pakken we de zorg samen aan!

Zorgbijeenkomst-prof-01Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de taken op het gebied van zorg, werk en jeugd. De gemeente Tilburg voert deze taken uit samen met partijen zoals de GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, MEE regio Tilburg, Loket Z, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente en de wijkverpleegkundige (in Udenhout is dat de wijkverpleegkundige van Thebe). Deze organisaties -herkenbaar aan het T-AANPAK label -werken voortaan slimmer en eenvoudiger samen en volgens dezelfde aanpak; de Tilburgse Aanpak.

Team Udenhout
Ook in Udenhout startte een team met professionals die inwoners helpen met hun vragen over zorg, werk en inkomen en volgens de Tilburgse Aanpak samenwerken. Deze professionals zijn bereikbaar via de vertrouwde adressen zoals (school)maatschappelijk werk, consultatiebureau, ouderen- of jongerenwerk, huisarts en wijkverpleegkundige.

Netwerkbijeenkomst
Dinsdag 20 januari organiseerde Team Udenhout een netwerkbijeenkomst voor organisaties die professioneel of vrijwillig hulp en ondersteuning bieden aan inwoners van Udenhout. Het was een druk bezochte bijeenkomst die in het teken stond van kennismaken met de professionals van het Team Udenhout en het delen van informatie over de Tilburgse Aanpak. De deelnemers bespraken ook hun wederzijdse verwachtingen rondom de samenwerking en wisselden enthousiast tips en contactgegevens uit. Team Udenhout kijkt uit naar een prettige en opbouwende samenwerking met alle maatschappelijke organisaties in Udenhout!

De aanwezige organisaties op de netwerkbijeenkomst: dorpsraad, Loket U, KBO, Zonnebloem, gemeente Tilburg, huisartsen Udenhout: dr.Jeuring, dr. Van Laarhoven, dr Ten Have, Vincentiusvereniging, wijkagent, IMW, GGD, MEE, Thebe, ’t Heem, de Wever, basisscholen Udenhout, kinderopvang Humanitas, Novadic Kentron, Halt, Zorgboerderij ‘Ons Erf ‘, Hemelsrijksche hoeve. R-newt jongenrenwerk, Contour de Twern, Impegno, ASVZ en sportbedrijf Tilburg.

Drie vriendinnen in actie voor taaislijmziekte

In juni van dit jaar kregen Noortje van Beers en Tim van der Heijden het bericht dat hun dochtertje Guusje (dan 1,5 jaar) lijdt aan cystic fibrosis ofwel taaislijmziekte. Een heftige tijd brak aan voor het jonge gezin uit Udenhout. ‘Het is een rollercoaster, waar je in terecht komt,’ zegt Noortje. Met haar vriendinnen Véronique en Danielle zet ze een actie op, waarbij ze apenknuffels verkopen voor 8 euro. Kinderdagverblijf Okiedokie, de onderbouw van basisschool De Wichelroede, peuterspeelzaal Duimelotje en familie en vrienden van Noortje en Tim deden volop mee aan de actie. Toen Guusje’s Actie Taaislijmovergrootmoeder 93 werd, vroeg ze als cadeau geld voor de actie. Gisteren konden de drie trotse meiden een bedrag van 4740 euro overhandigen aan Coby en Dineke van de Stichting Muco & Friends. De hoofdrol was natuurlijk voor de fotogenieke Guusje, die nu een jaar en tien maanden oud is, en die zichtbaar genoot van alle aandacht. Mede dankzij giften van Muco & Friends is cystic fibrosis sinds 2011 opgenomen in het hielprikje, het onderzoek dat alle pasgeborenen krijgen. De stichting zet zich ook in voor de toepassing van een blaaspijpje, dat komt in plaats van bloedonderzoek. In Nederland zijn ongeveer 1600 mensen met taaislijmziekte. Op www.mucofriends.com zijn de apen te bestellen.

Martin van de Ven stopt bij Fysiotherapie Centrum Udenhout

FysiotherapieCentrumUdenhoutPer 1 januari 2015 gaat Martin van de Ven onze fysiotherapie praktijk op Eikenlaan 6 verlaten.

Na de start van de praktijk in 1979 met zijn vrouw Corrie hebben zij samen met collega’s de praktijk uitgebouwd tot het huidige Fysiotherapie Centrum met zijn vele specialisaties.
Zes jaar geleden zijn Paul van Hassel en Emile Varossieau tot de maatschap toegetreden en per 1 januari 2014 hebben zij de praktijk overgenomen.
Martin heeft de overtuiging de praktijk in goede handen achter te laten aan zijn collega’s en wil tevens bij deze eenieder bedanken voor het gestelde vertrouwen in hem in al die jaren.

Op vrijdag 9 januari tussen 15.30 en 17.30 uur wordt u de gelegenheid geboden om in onze praktijk op de Eikenlaan 6 afscheid te nemen van Martin.
Graag tot dan!

€ 3608,31 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in UDENHOUT EN BIEZENMORTEL  heeft € 3608,31
opgebracht.  Een bijzonder geweldig resultaat.

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen.  De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Udenhout/Biezenmortel dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

In het bijzonder natuurlijk de ongeveer 45 collectanten die ook dit jaar weer een aantal avonden van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld voor de collecte van de KWF. Dank , super dank je wel.

Wilt u ook collecteren voor het KWF ?  mail :  Ruud.oerlemans@home.nl

Dank namens de organisatie
Ruud en Carla Oerlemans
Erwin de Kever

Udenhout heartsafe

UC-aedNa enkele jaren hard werken en veel giften van particulieren, bedrijfsleven, instellingen en artsen, tandartsen, fysiotherapeuten etc., en de deelname van veel mensen als vrijwilliger kunnen we nu zeggen dat Udenhout heartsafe is. En dat willen we zo houden!

Sinds kort hebben wij, dat wil zeggen, projectgroep AED Udenhout, onze eigen berichten op www.udenhout-centraal.nl. Daarin kunt u lezen hoe een en ander in zijn werk gaat bij een hartstilstand, en diverse zaken die eromheen spelen. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Op de site kunt u zien hoe u zich kunt aanmelden. Om mensen als vrijwilliger te interesseren, hebben wij voor de komende avondvierdaagse een kleine surprise bedacht.

Vrijwilligers zijn bij ons altijd welkom. U kunt, indien nodig na een gratis cursus, vrijwilliger zijn voor ons dorp.

Daarmee kunt u iemand met een hartstilstand een reële kans geven om daar goed doorheen te komen. Voor meer: klik hier!

Voor de projectgroep Udenhout: Jan Jansen, voorzitter.

Jeu de boulesbaan in gebruik genomen bij Zorgboerderij ‘Ons Erf’

OnsErf-boulesbaanJaren geleden speelde ik op de camping met mijn opa het spelletje jeu de boules. Mijn opa noemde het kleine balletje, waar de overige ballen zo dicht mogelijk bij moeten liggen, altijd ‘Het varkentje’.
Je staat dan toch wel even vreemd te kijken als je een uitnodiging binnen krijgt voor de opening van een jeu de boulesbaan op een zorgboerderij waar ze ook veel…..varkens….. hebben.
Gelukkig hebben ze het bij ‘Ons Erf’ allemaal wel goed begrepen. Wethouder Hans Kokke was naar Udenhout gekomen om daar de baan mee te openen. Als verantwoordelijke voor zorg binnen de gemeente Tilburg vond Hans Kokke het goed om te zien hoe de zorgboerderij het allemaal voor elkaar heeft. En je hoeft daar als bezoeker ook maar even rond te lopen om te zien dat de ouderen die daar van maandag tot vrijdag gezamelijk de dag komen doorbrengen, het aan niets ontbreekt.

Zelf gekweekte groenten uit eigen tuin worden gebruikt voor het eten. Samen jokeren, knutselen, kletsen en nu dus ook jeu de boulen, het is allemaal mogelijk bij zorgboerderij Ons Erf.

De jeu de boulesbaan is overigens tot stand gekomen door de inzet van de kinderen van de Landmanschool uit Helvoirt.
Rondom de Paasdagen zijn de kinderen het dorp ingetrokken om aan de deuren een liedje te zingen en op die manier aan een Paasei te komen.
Elk ei leverde vervolgens een aantal centen op, welke aan een goed doel zou worden besteed. Dit jaar was het goede doel de Zorgboerderij van Connie en Wim van Gorp.
Samen met de wethouder hebben enkele kinderen van deze school het eerste partijtje gespeeld, waarna de aanwezigen gelijk bezit namen van de nieuwe aanwinst.

Naast het zorggedeelte heeft de boerderij ook nog een stal met varkens en houden ze zich bezig met het kweken van planten. Op één boerenbedrijf een grote diversiteit aan werkzaamheden die allemaal met de grootste aandacht gedaan worden.

Udenhout laat zich weer eens van de goede kant zien

Spin4Life2014-01Udenhout heeft zich in Tilburg weer eens van zijn beste kant laten zien. En om goed in beeld te komen, had het niet eens verkiezingstijd hoeven te zijn. Nee, wij Udenhouters hebben maar één doel nodig om ons van de goede kant te laten zien. Dat doel is….. het goede doel.
Tijdens ‘Spin for life’ in de Drieburgt werd er vier uur aan een stuk ‘gespind’. Voor diegene die niet weten wat dit is even een korte uitleg.
Spinnen is onder begeleiding van een instructeur jezelf helemaal uit de naad fietsen. Het mooie van alles is dat hier geen verkeersregelaar aan te pas komt omdat de fietsen allemaal op hun plaats blijven staan. Iemand die niet zo hard kan fietsen als de persoon op de fiets achter hem of haar zal dat uur in ieder geval niet ingehaald worden.
Op de maat van de muziek worden alle deelnemers zo enthousiast gemaakt om dat laatste beklimminkje nog ‘even’mee te pakken.
Tijdens de vier uur dat de marathon duurde, waren de 100 fietsen bijna allemaal bezet. Dit aantal is inclusief een 12-tal jeugdfietsen waar bijna alleen maar Udenhoutse jeugd op gezeten heeft.

Sponsoring

Alle fietsen werden per uur gehuurd door sponsoren die zelf vervolgens voor de ‘vulling’ van de fiets konden zorgen. Heel veel Udenhoutse bedrijven hebben hier aan meegedaan.
Maar niet alleen werd er door middel van het huren van een fiets geld opgehaald. Een aantal meiden van onze Udenhoutse hockeyclub hadden cup-cakes gebakken om te verkopen. Dit ongetwijfeld in het kader van “Wat eraf is mag er ook weer aan….!”
Uiteindelijk mochten Villa Joep en het Inloophuis een cheque in ontvangst nemen van € 13.750,-.
Iets waar de organisatie, maar zeker ook alle deelnemers uit Udenhout erg trots op mogen zijn.

Mocht u tijdens de aanstaande mooie lentedagen ergens op uw gemak fietsen en ingehaald worden door iemand die ogenschijnlijk makkelijk fietst. Zie deze persoon dan niet als een ‘uitslover’ maar geef hem of haar een complimentje, waarschijnlijk is het een deelnemer van deze spinningmarathon!!!

Bekijk hier de foto’s