Berichten

Tuinvrijwilligers in het Zonnetje

Je hoeft er niet eens groene vingers voor te hebben!

Als vrijwilliger bij Dorpsloket U kreeg Olga Besselink vaker de vraag voor hulp bij tuinonderhoud. Ze nam contact op met Jose’ van der Heijden van Contour de Twern. “Kunnen we geen tuinclubje oprichten”? Via een aanvraag op de site van Uurtje Buurtje en in de Wegwijzer werden tuinvrijwilligers gevraagd. Vijf jaar geleden gingen 2 mannen en 2 vrouwen van start. Inmiddels telt de Tuinclub buiten Olga nog 7 leden. Margo van Loon, Wendelmoed de Kroon, Thea Bloemberg, Lia van Oosterhout, Jan Pijnenburg, Marga Groen en Astrid Otte. Zij gaan regelmatig op pad, meestal in een groepje van 2 of 3, om tuintjes op te knappen. De frequentie van het tuinonderhoud is verschillend. De vrijwilligers maken zelf afspraken met de tuinbezitters. Dat maakt dat het vrijwilligers werk veel vrijheid geeft. Meestal wordt er 2-3 uurtjes gewerkt. Tussendoor wordt gezellig koffie gedronken met de tuineigenaren. Dit sociale contact is meestal net zo belangrijk als het tuinonderhoud zelf. “Je komt bij heel verschillende mensen, dat maakt het vrijwilligerswerk zo leuk!” “Sommige contacten zijn wat meer zakelijk en afstandelijk, bij andere tuinbezitters raak je nauw betrokken”. “Tuin eigenaren zijn altijd dankbaar en blij, wanneer hun tuintje weer schoon is”. Het voorjaar en de zomer zijn de drukke tijden, maar ook in herfst en winter wordt gewerkt (snoeien, blad vegen etc). Als het kan wordt gebruik gemaakt van het gereedschap van de tuinbezitter. Teveel aan planten in de ene tuin wordt met toestemming gebruikt in een andere tuin.

Meestal komt de vraag voor tuinhulp via Contour de Twern, Dorpsloket U, via de huisarts of via via. Aanvragen worden beoordeeld door Olga. Alleen aanvragen van mensen met weinig financiële middelen, die geen professionele tuinhulp in kunnen schakelen, en mensen, die daarnaast geen sociaal netwerk hebben voor hulp, worden geholpen. Olga probeert voor mensen, die niet aan deze criteria voldoen, te bemiddelen voor andere hulp bv via uwassistent.nl. (Dit is een landelijke organisatie ter ondersteuning van ouderen; leden van Thebe krijgen korting). Op dit moment worden 21 tuintjes door de vrijwilligers onderhouden, 30 eerdere aanvragen zijn bemiddeld of gestopt vanwege verhuizing. Voor iedere onderhoudsbeurt (1x per 2-3 weken) wordt 2 euro per vrijwilliger gevraagd. Hiervoor kunnen de vrijwilligers bv nieuwe tuinhandschoenen voor zichzelf kopen.

De vrijwilligers werken graag samen en hebben het onderling gezellig. In de zomer wordt gezamenlijk een ijsje gegeten om met allen weer eens bij te kletsen. Voor de viering van het eerste lustrum van de Tuinclub op 1 april wordt nog over een leuke activiteit nagedacht.

De vrijwilligers hebben behoefte aan versterking. Zeker wanneer dit artikel in de Wegwijzer weer nieuwe aanvragen oplevert. Er is geen ervaring nodig voor het vrijwilligerswerk. Dus.. als U het leuk vindt om met anderen lekker buiten bezig te zijn en inwoners blij te maken, meld u dan aan bij Olga Besselink 0627404400 of bij Contour de Twern. Aan het enthousiasme waarmee de tuinvrijwilligers vertellen over hun vrijwilligerswerk leid ik af dat U er geen spijt van zult krijgen.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer

Zomerlunch

Op donderdag 29 juli en 5 augustus werd door Contour de Twern een zomerlunch georganiseerd in respectievelijk Biezenmortel en Udenhout. De lunch in Biezenmortel viel letterlijk in het (regen)water, maar de lunch in Udenhout (op het speelveld aan de Bereklauw) vond plaats onder een heerlijk zomerzonnetje. Voor de lunch waren alle burgers uitgenodigd als ook deelnemers, vrijwilligers en samenwerkingspartners van Contour de Twern.

Contour de Twern staat bekend als een “sociaal bindmiddel”: een organisatie die met veel medewerkers en nog veel meer vrijwilligers helpt bij het oplossen van kleine en grote vragen in de samenleving. Dit doen ze door middel van Dagbesteding, Maatjesproject, Buurtbemiddeling, Mantelzorgondersteuning, Formulieren- en Financiële hulp, Jongerenwerk, Taallessen, AutoMaat, Wijkcirkels, en vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg.
Onder het genot van door de deelnemers van de Wijkcirkel gemaakte wraps, zelf meegebrachte boterhammetjes en een kopje koffie of thee werd gezellig gebuurt tussen deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en vertegenwoordigers van samenwerkingspartner Contact 50 en de Vincentiusvereniging. Het werd een heel genoeglijk samenzijn.

Tekst: Nelleke Sträter, correspondent
Foto’s: Henny Schilders, fotograaf

ContourdeTwern Servicebureau

Contourdetwern_logo

 

ContourdeTwern Servicebureau

Inlichtingen
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
T: 013-583 99 99
E: info@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

 

Opstapbus

Uitstapjes met een busje, U wordt opgehaald en thuisgebracht tegen sociaal tarief.
Zie ook vervoerswijzer

Opstapbus

Inlichtingen
Maandag dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur .
T: 013-572 83 89
I: www.contourdetwern.nl

 

Dementie en nu…?

Zorgen voor iemand met dementie?
Zorgen voor jezelf!
Zorgen voor een goede en veilige samenleving in Udenhout!

Hier hebben we elkaar voor nodig!

In deze tijd moeten mensen die zorg nodig hebben dus ook mensen met dementie veel langer thuis blijven wonen dan in het verleden. Voor de gemeenschap betekent dit dat we mensen met dementie als buren kunnen hebben, in winkels zien en bij verenigingen. Hoe kunnen we deze mensen zich welkom blijven laten voelen, een deel van de gemeenschap laten blijven? Wat vraagt dat van ons, welke houding neem je aan m.b.t het soms wat vreemde gedrag, waarin kunnen we de soms zwaar overbelaste mantelzorger steunen?

Op donderdag 9 november organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente, Udenhout een toneelavond. Waar we graag alle inwoners en organisaties uit Udenhout voor uitnodigen.

Het toneelstuk “Zoeken” is geschreven om een aanzet te geven voor een discussie waarbij we, samen met een deskundig panel, op al deze vragen zoeken naar een antwoord. Een eenduidig antwoord kan niet gegeven worden maar het onderwerp dementie is geen taboe meer en de dialoog hierover is geopend.

Een kaartje voor deze avond kost €3,- en is verkrijgbaar bij de bibliotheek, Hoppenbrouwers, FotoGalerie Angelique en DA drogist.

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Ondersteuning voor mantelzorgers
ContourdeTwern heeft mantelzorgconsulenten, waarbij je als mantelzorger terecht kunt voor ondersteuning en advies. Zij bieden een luisterend oor. Maar ze helpen ook bij het vinden van antwoorden op vragen en bij het aanpakken van problemen. Bijvoorbeeld: emotionele ondersteuning, aanvragen informele zorg, professionele zorg en andere praktische zaken. Dat kan individueel gebeuren of in een netwerk- of familiegesprek.

Contourdetwern_logo

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Inlichtingen
Biljana de Boer
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
T: 06-83 69 30 14
E: biljanadeboer@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

 

Contour deTwern vrijwilligerswerk & informele zorg

Informele Zorg is de intensieve zorg van vrijwilligers bij mensen in kwetsbare situaties. Persoonlijke ondersteuning en meedoen aan de samenleving (voor zover mogelijk) staan centraal. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact bij mensen thuis. Denk hierbij aan een vrijwilliger die wekelijks bij iemand langs gaat om te gaan wandelen met iemand die in een rolstoel zit of een vrijwilliger die iemand handvaten geeft en coacht om meer contacten met anderen op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast bieden we ook (tijdelijk) ondersteuning bij de zorg voor een chronisch zieke, iemand met een beperking, dementie of hersenletsel.
De coördinator Informele Zorg zoekt een vrijwilliger die bij uw situatie past en blijft op de achtergrond uw aanspreekpunt.

Contourdetwern_logo

Contour de Twern vrijwilligerswerk & informele zorg

Inlichtingen
Nancy Laurensse
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
T: 06-83693014
E: nancylaurensse@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

Stichting Contour de Twern

Contourdetwern_logo

Contour de Twern

Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
T: 013-583 99 99
E: info@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

Sociaal werker Contour deTwern

Dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner biedt hulp aan bewoners en organisaties bij het organiseren van activiteiten en legt verbindingen tussen:

  • bewoners en professionele- en vrijwilligersorganisaties
  • organisaties onderling
  • een vrijwilliger en een passende, leuke vrijwilligersbaan

Om dit zo goed mogelijk te doen heeft de dorpsondersteuner korte lijnen met gespecialiseerde collega’s van ContourdeTwern en andere organisaties. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen meedoet en meetelt in de dorpen.

Contourdetwern_logo

Sociaal werker ContourdeTwern

Inlichtingen

Mw. José van der Heijden
Dorpsondersteuner Udenhout/Berkel-Enschot
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
M: 0623861506
E: josevanderheijden@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

Pagina's

ContourdeTwern Servicebureau

Contourdetwern_logo

 

ContourdeTwern Servicebureau

Inlichtingen
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
T: 013-583 99 99
E: info@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

 

Opstapbus

Uitstapjes met een busje, U wordt opgehaald en thuisgebracht tegen sociaal tarief.
Zie ook vervoerswijzer

Opstapbus

Inlichtingen
Maandag dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur .
T: 013-572 83 89
I: www.contourdetwern.nl

 

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Ondersteuning voor mantelzorgers
ContourdeTwern heeft mantelzorgconsulenten, waarbij je als mantelzorger terecht kunt voor ondersteuning en advies. Zij bieden een luisterend oor. Maar ze helpen ook bij het vinden van antwoorden op vragen en bij het aanpakken van problemen. Bijvoorbeeld: emotionele ondersteuning, aanvragen informele zorg, professionele zorg en andere praktische zaken. Dat kan individueel gebeuren of in een netwerk- of familiegesprek.

Contourdetwern_logo

Contour de Twern mantelzorg ondersteuning

Inlichtingen
Biljana de Boer
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
T: 06-83 69 30 14
E: biljanadeboer@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

 

Contour deTwern vrijwilligerswerk & informele zorg

Informele Zorg is de intensieve zorg van vrijwilligers bij mensen in kwetsbare situaties. Persoonlijke ondersteuning en meedoen aan de samenleving (voor zover mogelijk) staan centraal. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact bij mensen thuis. Denk hierbij aan een vrijwilliger die wekelijks bij iemand langs gaat om te gaan wandelen met iemand die in een rolstoel zit of een vrijwilliger die iemand handvaten geeft en coacht om meer contacten met anderen op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast bieden we ook (tijdelijk) ondersteuning bij de zorg voor een chronisch zieke, iemand met een beperking, dementie of hersenletsel.
De coördinator Informele Zorg zoekt een vrijwilliger die bij uw situatie past en blijft op de achtergrond uw aanspreekpunt.

Contourdetwern_logo

Contour de Twern vrijwilligerswerk & informele zorg

Inlichtingen
Nancy Laurensse
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
T: 06-83693014
E: nancylaurensse@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

Stichting Contour de Twern

Contourdetwern_logo

Contour de Twern

Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
T: 013-583 99 99
E: info@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie

Sociaal werker Contour deTwern

Dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner biedt hulp aan bewoners en organisaties bij het organiseren van activiteiten en legt verbindingen tussen:

  • bewoners en professionele- en vrijwilligersorganisaties
  • organisaties onderling
  • een vrijwilliger en een passende, leuke vrijwilligersbaan

Om dit zo goed mogelijk te doen heeft de dorpsondersteuner korte lijnen met gespecialiseerde collega’s van ContourdeTwern en andere organisaties. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen meedoet en meetelt in de dorpen.

Contourdetwern_logo

Sociaal werker ContourdeTwern

Inlichtingen

Mw. José van der Heijden
Dorpsondersteuner Udenhout/Berkel-Enschot
Tongerloplein 15
5071 CX Udenhout
M: 0623861506
E: josevanderheijden@contourdetwern.nl
I: www.contourdetwern.nl

Locatie