Berichten

Ingrid Damwijk 40 jaar kleuterjuf bij de Wichelroede

“Ik ben nog geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. 40 jaar zijn omgevlogen. Blije kinderen die vrolijk naar je toe komen huppelen, dan is je dag meteen goed. Kleuters zijn haar passie, geven haar energie. Ze zijn zo ontvankelijk, zo enthousiast en zo puur.”

Dat zijn de woorden van juffrouw Ingrid op de vraag waarom haar werk zo leuk is dat ze dit al 40 jaar doet.
Dinsdagochtend 9 januari ligt de rode loper, geflankeerd met ballonnen uit, voor juffrouw Ingrid. Vandaag is ze 40 jaar kleuterjuf bij de Wichelroede. Als ze aankomt vormen de kinderen een erehaag om haar naar binnen te geleiden. De 24 kinderen van haar klas allemaal met een feesthoedje op.
De klas is versierd met slingers van alle kinderhandjes, op het scherm een taart met 40 kaarsjes. Een kroon ligt in het midden en een prachtige stoel als troon staat voor haar klaar. Zittend op die ‘troon’ krijgt zij een cadeau. Een vaas versierd met bloemetjes en bijtjes van alle vingerafdrukken van de kinderen van haar klas, met mooie bloemen gemaakt door een van de moeders. Vervolgens wordt zij een voor een door de kinderen gefeliciteerd. Ze hebben allemaal een bloem bij zich: een echte bloem of een prachtig geknutselde bloem. Er volgt een interview door de kinderen die ook graag willen weten waarom zij al 40 jaar juf is. Ingrid vertelt dat zij als kind al juffrouw speelde met al haar knuffels en speelgoedberen als kinderen. Het enthousiasme daarvoor is gebleven. De kinderen hebben ook een mooi lied ingestudeerd wat start met: “als we jou niet hadden gehad” en de oudste kleuters hebben ieder een medaille voor haar gemaakt die omgehangen wordt. Een prachtige start van een feestdag de juffrouw Ingrid nog lang zal herinneren.

Heel bijzonder is dat juffrouw Ingrid regelmatig kinderen in haar klas heeft waarvan een van de ouders ook bij haar in de klas hebben gezeten. Een van haar collega’s heeft in haar eerste kleuterklas gezeten. Zo heeft zij opeenvolgende generaties in Udenhout meegemaakt bij hun start op de basisschool en zal dat de komende tijd zeker nog blijven doen.

Tekst: Wilma de Jong-Verspeek, de Wegwijzer
Foto’s: Henny Schilders, de Wegwijzer, de Wichelroede

Van opticien tot bierbrouwer en pastoor

40 jarig priesterjubileum Pastoor Looijaard

Pastoor Looijaard vertelt me in een geanimeerd gesprek dat hij geboren is in 1946 in Gouda als zesde kind uit een gezin van acht kinderen. Hij werd vernoemd naar Heeroom en Peetoom Pater Godfried, Trappist in de Abdij van Koningshoeven. Omdat zijn moeder graag terug wilde naar haar geboortegrond in Brabant, verhuisde hij na zes weken al naar Tilburg. Hij voelt zich dan ook Tilburger.
Opgegroeid in het Roomse Rijk was hij als jonge jongen al actief in de kerk als misdienaar en in het kinderkoor. “Als er iets te doen was, was ik in de kerk te vinden”. Na de lagere school en de MULO was de vraag van vader: “Wat wil je nou worden?” Het antwoord kwam snel en duidelijk: “ik wil priester worden”. Daarop ging Pastoor naar het Damiaancollege in Sint Oedenrode, maar hij had zoveel heimwee naar het gezin en de vrienden thuis, dat vader hem na een half jaar op kwam halen. Wat nu? Een vriend van vader raadde hem aan om opticien te worden. En zo geschiedde. Pastoor woonde en werkte 12 jaar lang als opticien in het filiaal van firma Eekelaar aan de Bredase weg.
De jaarlijkse bezoeken van het gezin aan Heeroom Godfried spraken Pastoor enorm aan. Toen Heeroom verhuisde naar Kenia om daar een abdij te stichten, ondernam Pastoor met een vriend de reis naar Kenia. “Op Safari gaan was leuk, maar ik was het meest gelukkig in de abdij”. Als jongeman nam hij ook meerdere malen deel aan retraites in Koningshoeven. Toen hij met zijn toenmalige vriendin een keer de mis in Koningshoeven bijwoonde kwam hij tot het besef: “hier hoor ik thuis”. Pastoor ervoer dit als een roeping van Godswege. Zonder medeweten van zijn ouders sprak hij met de abt af dat hij zou intreden op 20 augustus, het feest van de Heilige Bernardus. Maar hoe moest hij het zijn ouders vertellen? Gelukkig stelde zijn vader hem de vraag: “Wat ben je toch allemaal van plan? Jij wilt naar de Trappisten!” Pastoor was stomverbaasd en kon volmondig “Ja” antwoorden. “Zeg dat dan”, was de eenvoudige reactie van zijn vader. Er viel een last van zijn schouders toen pastoor langzaam afscheid nam van al zijn bezittingen en zijn werk. Na de kleine en grote Professie volgde de Diaken Wijding door bisschop Bluyssen. Die vroeg hem wanneer de priesterwijding zou zijn en meteen werd Beloken Pasen in het volgende jaar afgesproken. Door ziekte van Bisschop Bluyssen werd Pastoor uiteindelijk priester gewijd op 17 april 1983 door Aardsbisschop van den Hurk uit Medan Indonesië en volgde de eerste mis in de Sacramentskerk in Tilburg. Nu 40 jaar geleden.
Pastoor werd aangesteld als begeleider van de novicen (Novicen meester) en doceerde aan de novicen en aan de studenten van het Seminarie (den Bosch) samen “Inleiding in het Oude en Nieuwe Testament”. De abt van het klooster vroeg hem daarnaast om laborant te worden in de Brouwerij. Hij ging in de leer in de Abdij van Westmalle en Vleteren en onder zijn leiding kwam het nieuwe Brouwhuis tot stand. Door deze werkzaamheden was hij veel weg van het klooster en uiteindelijk vroeg hij aan bisschop Ter Schuure of hij naar het bisdom kon komen. Hij werd aangesteld als pastoor in Boekel, volgens het bisdom een van de mooiste parochies, en later ook in Handel en Odiliapeel. Hier werkte hij 12 jaar met veel plezier. De Vicaris Generaal vroeg hem als pastoor in Vught (te “stads” volgens pastoor) en later in Kaatsheuvel ( te “druk”), maar uiteindelijk vroeg Bisschop Hurkmans hem in 2003 om de leeggevallen plek in Udenhout op te vullen. In September alweer 20 jaar geleden. “Ik heb er nooit spijt van gehad” aldus Pastoor. ”Ik werd gastvrij ontvangen en was meteen verliefd op de kerk. Voordeel was ook dat ik weer dicht bij Tilburg was, bij familie en vrienden”. Nog altijd heeft hij contact met parochianen uit Boekel, maar dit is zijn plek geworden. “Ik ben echt een zondagskind, een gelukkig mens”.
Op zondag 16 april wordt het jubileum van Pastoor gevierd met een plechtige eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint Lambertuskerk, met medewerking van GKU (Gemengd Koor Udenhout), Harmonie MVC en de Gilden van Udenhout. Aansluitend is er een receptie in ’t Plein, waarvoor u allen van harte uitgenodigd bent.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto’s : Henny Schilders, de Wegwijzer

Heemkundekring DKM 75 jaar

In het kader van het 75-jarig bestaansjubileum van Heemkundekring “De Kleine Meijerij, organiseren wij de lezing “De IJzeren tijd in Brabant”.
Deze wordt gehouden op maandag 3 april a.s. om 20.30 uur in de Voorhof in Oisterwijk.

In 2022 bestond DKM 75 jaar (opgericht in 1947) en werd 22/23 uitgeroepen tot feestjaar.

Vorig jaar hielden we een open dag met markt bij ons nieuwe onderkomen in Haaren, Nu de Algemene Ledenvergadering op 3 april met dus aansluitend de lezing.

DKM is een actieve club vrijwilligers die ons erfgoed (materieel en immaterieel) levend willen houden voor het nageslacht. Voor slechts 35,00 per jaar bent u al lid en ontvangt u elk kwartaal een mooi tijdschrift met interessante artikelen over families, monumenten, gebieden en historie van ons werkgebied waaronder de volgende gemeentes vallen: Oisterwijk, Moergestel, Haaren, Esch, Berkel-Enschot, Udenhout, Helvoirt, Heukelom en Biezenmortel.

Tevens kunt u als lid gratis naar de lezingen, krijgt u korting op boeken die we uitgeven (Oisterwijkse Historische reeks bijvoorbeeld) en hopen we in het najaar een mooie excursie te kunnen organiseren voor al onze leden.

Het programma tot de zomer is:

  • 3 april jaarvergadering met aansluitend lezing IJzeren tijd (Voorhof Oisterwijk); waarover hieronder meer.
  • 9 mei Lezing over oud Brabant en de prostitutie in de 17de en 18de eeuw (Park Stanislaus Moergestel)
  • 3 juni Bomenwandeling met Mart van den Oever

Voor meer informatie over deze activiteiten; houdt de plaatselijke bladen in de gaten, daarin volgen t.z.t. exacte tijden en plaatsen waar e.e.a. zal plaatsvinden.

 

Lezing Hans van den Eeden over De ijzeren eeuw in Noord-Brabant
Het begin van een nieuw tijdperk in heel Nederland Tijdens deze lezing van Hans van den Eeden staat de ontwikkeling van de negentiende ofwel de IJzeren Eeuw in Brabant in het middelpunt.
Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een agrarische in een technologische samenleving. Ook kenmerkt deze eeuw sociale vooruitgang. Vincent van Gogh schilderde er zijn aardappeleters.

Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden de wegen verhard en aangelegd. Tevens werd de infrastructuur drastisch verbeterd. Op politiek gebied maakte Noord-Brabant, tijdelijk, deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er werden kanalen en andere waterwegen gegraven. In de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan Oisterwijk en het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Brabant en Oisterwijk in 1809.

De lezing wordt muzikaal  ondersteund. Hans van den Eeden was onderzoeksjournalist en stafdocent aan de Hogeschool Avans te Breda Hij schreef diverse cultuur-historische boeken en artikelen.

Deze lezing is gratis voor leden, niet-leden kunnen aansluiten € 4,00 per persoon.

Gemengd Koor Udenhout (GKU) viert 50 jarig bestaan

Op 21 februari bestond het GKU 50 jaar. Het koor werd opgericht op verzoek van pastoor Ras, die naast een Byzantijns koor graag een gemengd koor had in zijn parochiekerk.
In verband met de coronabeperkingen is de feestelijke viering van dit jubileum verplaatst naar zondag 26 juni. Op die dag zal het koor de mis van 10.00 uur in de Lambertuskerk opluisteren, samen met een begeleidingsgroep van de harmonie. Aansluitend zullen de leden, hun partners en genodigden een gezellig samenzijn hebben in het Raadhuis. Ook zullen daar Gerard van Keulen en Toos Vervoord gehuldigd worden. Zij zijn al 50 jaar lid van het koor.
Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer 45 leden (40 actieve zangers). Tijdens de “hoogtijdagen” van het koor waren dat er meer dan 70. De gemiddelde leeftijd van de leden is de laatste jaren sterk omhooggegaan en bedraagt nu al 74 jaar. Het repertoire bestaat uit kerkelijke en profane liederen, die gezongen worden in de mis van de eigen  parochie, met de Sing Song Zangers in Vincentius, in het Elisabeth ziekenhuis en in de meimaand in de St. Jan in Den Bosch (de laatste jaren in samenwerking met het Gilde St Antonius-St Sebastiaan). Het koor staat onder leiding van Anne-Gert Werts. Zij volgde Theo van Iersel en Piet Happel op, die het langst dirigent geweest is van het koor. Na Hein Brekelmans is Hans Winkel al vele jaren de vaste organist.
Volgens Joost van Dongen (jubileumcommissie) en Peter van de Ven (vicevoorzitter) heeft het koor ook een duidelijke sociale functie, de onderlinge contacten zijn ongedwongen
en hecht. “We letten goed op elkaar” aldus Peter. Na elke repetitie kunnen leden, die dat willen, blijven “hangen” voor een drankje. Elk jaar wordt het Caeciliafeest gevierd. Voorheen werden tijdens dit feest stukjes voorgedragen, wat hele cabaretvoorstellingen opleverde. Harrie (Harrieke) Scholtze, tonpraoter en een van de oprichters van het koor, zorgde, samen met zijn vrouw Greet, voor vele hilarische momenten. Elk jaar wordt een koorreis georganiseerd. Tijdens die reis, die meestal naar plaatsen in Nederland, België of Duitsland gaat, wordt eerst een mis gezongen in de plaatselijke kerk en aansluitend wordt samen geluncht, is er een uitje en wordt de dag afgesloten met een diner. Vooral de reizen naar Rome (2007) en Wenen (2012) “sprongen er uit” volgens Joost. 
De Wegwijzer feliciteert het Gemengd Koor Udenhout van harte met het jubileum, wenst hen een mooie feestdag en nog heel veel jaren zangplezier in goede onderlinge verbondenheid.

Tekst: Nelleke Sträter, de Wegwijzer
Foto: FotoGalerie Angelique

Evenementen

Cantique zingt film- en musicalmuziek

35-jarig jubileumconcert.
Wordt o.a. begeleid door een ensemble van Harmonie MVC
Toegang gratis