Berichten

Kerstmarkt bij Landpark Assisië

Zaterdagavond en zondagmiddag was het weer tijd voor de jaarlijks terugkerende kerstmarkt op Landpark Assisië. Een inmiddels tot traditie verworven kerstmarkt waar je, zeker als inwoner van Biezenmortel en Udenhout geweest móet zijn. Gelukkig begint de versiering van het terrein de laatste jaren al in Biezenmortel en Udenhout. De achterlichten van fietsen en auto’s vormen een lange lichtsnoer naar de parkeerplaats van Assisië. Van daar uit loop je naar het achterste gedeelte van het terrein waar verschillende ruimtes helemaal in kerstsfeer zijn ingericht. Zo is er naast ruimte voor kunst ook heel veel ruimte voor de producten die, in de meeste gevallen, door de cliënten van Prisma zelf gemaakt zijn en verkocht worden.
Na een rondje gelopen te hebben langs de verschillende kraampjes is een ding voor mij erg duidelijk geworden. Het plezier en enthousiasme dat er van deze markt afstraalt, is erg aanstekelijk. De komende kerst kan eigenlijk alleen nog maar een erg mooi feest worden.
Volgend jaar lopen we uiteraard weer even over de kerstmarkt, op zoek naar leuke kerstspullen en heel veel enthousiasme.

Landpark Assisië opent zijn deuren tijdens de Week van Zorg en Welzijn

De landelijke Week van Zorg en Welzijn is dit jaar van 13 t/m 18 maart. Dat is dé gelegenheid om te laten zien wat we doen en waar we trots op zijn als sector. Zorg- en welzijnsorganisaties nemen deel door een open dag of activiteiten voor een specifieke doelgroep te organiseren tijdens deze week.

Het thema van de Week van Zorg en Welzijn is dit jaar ‘Maak kennis met kunde’. Ook Landpark Assisië neemt deel aan de Week van Zorg en Welzijn. U bent van harte welkom in Lokaal 12 om te starten met een kopje koffie en wat lekkers. Van daaruit hebben we diverse leuke activiteiten. Er zijn kraampjes met allerhande informatie, we verzorgen rondleidingen op locaties en er is een prachtige wandeling te maken op het Landpark.

Het Landpark is geopend op donderdag 16 maart van 15.00 – 18.00 uur en zaterdag 18 maart van 11.00 – 14.00 uur. Voor mensen die zich oriënteren op werken in de zorg, is dit een buitenkansje om een kijkje te nemen. Ook voor vrijwilligers zetten we de deur wagenwijd open. Dus, wees welkom en maak kennis met ons!​

Landpark Assisië biedt voedselcoöperatie Assisiëhoeve een eigen plek

AssisiëHoevePrisma en voedselcoöperatie Assisiëhoeve hebben een overeenkomst gesloten voor het gebruik van een perceel tuinbouwgrond (0,5 hectare) op Landpark Assisië. Het zelf verbouwen van eigen voedsel, een belangrijk doel van de coöperatie uit Haaren, kan nu van start gaan. Prisma is blij met de nieuwe gebruiker en de coöperatie is tevreden dat zij nu een eigen vaste locatie heeft.

De coöperatie Assisiëhoeve werd opgericht door Patrick Rutten en Wilma Wilbrink, beide leden van natuur- en milieuorganisatie LNMH. Zij vormen dan ook het bestuur van de coöperatie en worden daarbij ondersteund door Patrick Loonen, cliënt van Prisma en bewoner van het Landpark. Met de komst van de coöperatie op het Landpark wordt weer een mooie stap gezet in de herontwikkeling van het Landpark tot een plek die in contact staat met de samenleving.

Afgelopen maanden werd gewerkt aan plannen voor de teelt van de gewassen, de communicatie en een rendabele bedrijfsvoering. Ook werden contacten gelegd met andere partijen binnen en buiten het Landpark. Bijvoorbeeld met de boerderij van Prisma en tuinderij ‘de Tuin’ die momenteel ook al actief is op het Landpark.

De coöperatie neemt dit teeltseizoen slechts een deel van de kavel in gebruik, vooral om ervaring op te doen. Binnenkort begint het zaaien en poten van de eerste gewassen. Als resultaat van de samenwerking met de boerderij van Prisma nemen zij de resterende grond in gebruik voor de teelt van voedergewassen, zoals maïs en voederbieten. De komende maanden vindt in de kantine van de manege regelmatig overleg plaats over de verdere uitbouw van de voedselcoöperatie. Hiervoor worden belangstellenden uitgenodigd, zoals vertegenwoordigers van de agrarische opleidingen van Helicon en HAS Hogeschool. Met de inzet van vrijwilligers en stagiaires wil men een mooi doel bereiken: het rendabel verbouwen van lokaal, eerlijk en gezond voedsel.

Wilt u meer weten over het Landpark of Prisma of wilt u zich inzetten voor de voedselcoöperatie, kijk dan op: www.prismanet.nl en www.landparkassisie.nl en www.assisiehoeve.nl.

Uitbreiden voedseltuin landpark Assisië

VoedseltuinEen particuliere initiatiefgroep  is vorig jaar gestart met de aanleg van een voedseltuin voor de aanwezige voedselbank op Landpark Assisië. Zij willen op NLdoet dag (zaterdag 21 maart) verder gaan met deze klus door een nieuw stuk te gaan ontginnen. Daarvoor kunnen uw handen en inzet gebruikt worden.  De initiatiefgroep, de Nieuwe Lente genoemd, bestaat uit medewerkers van de Voedselbank (Boxtel), de Stichting Landschap Natuur Milieu Haaren (LNMH) en van zorginstelling PRISMA, dat al meer dan 100 jaar gevestigd is op Landpark Assisië. Vorig jaar hebben 20 vrijwilligers meegeholpen om een eerste stuk in cultuur te brengen. Dat was stevig maar erg leuk werk. Nu gaan we weer een nieuw stuk ontginnen en bij de bestaande voedseltuin voegen. Cliënten van PRISMA kunnen ook hun steentje bijdragen.  De moestuin is al vele jaren aanwezig op Assisië, maar is de laatste jaren minder gebruikt. Ze is omringd met kleinfruit struiken, een boomgaard en een kassencomplex. Sinds 1 november 2013 kunnen mensen uit de gemeente Haaren die gebruik maken van de Voedselbank Boxtel via een verdeelpunt op het landpark Assisië hun pakket ophalen.  Afgelopen jaar hebben vier vrijwilligers dagelijks hard gewerkt om de voedseltuin te onderhouden. Daardoor was het mogelijk om de voedselpakketten ook gevuld te krijgen met groente, fruit en kruiden uit de voedseltuin ter plaatse.  Deze activiteit past prima bij het initiatief van LNMH om in alle dorpen van de gemeente Haaren een samentuin te realiseren. In de hele gemeente Haaren zijn op dit moment al zes samentuinen actief, met de zevende is gestart! LNMH is in samenwerking met IVN Oisterwijk begin dit jaar de derde cursus moestuinieren gestart. We merken dat we steeds meer enthousiasme aantreffen om zelf groenten te kweken.

Het zou mooi zijn als op deze dag een mooi stuk grond zaaiklaar gemaakt kan worden Ook wordt er alvast een stukje ingezaaid met bloemenzaad.

Locatie: Hooghoutseweg 3 5074NA Biezenmortel
Tijdstip: Zaterdag 21 maart van 9.30 tot 14.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.

Aanmelden

Er kunnen op 21 maart zo’n 20 mensen aan de slag gaan. Als je wilt meedoen dan kun je je opgeven via de website van NLDoet, www.nldoet.nl. Op de site kun je deze klus opzoeken en je daar aanmelden. Je mag ook een email sturen naar lnmh@planet.nl