Pagina's

De Sociale kaart

desocialekaart-logo

De Sociale Kaart van Udenhout is een initiatief en product van Dorpsloket U.
U vindt hierin een overzicht van alle niet-commerciële formele en informele organisaties in Udenhout e.o.
Waar mogelijk zijn de websites van de organisaties vermeld zodat u daar nadere informatie en contactgegevens kunt opzoeken.

 

Alarm & noodhulp
  Alarm 112 112 Politie – brandweer – ambulance
  Huisartsenpost Huisartsenposten Midden-Brabant, Stichting
  Huisartsen Blessing (spoedlijn 013 – 5113906)
    Jeuring (spoedlijn 013 – 5113906)
    Ten Have (spoedlijn 013 – 5114562)
    Van Laarhoven (spoedlijn 013 – 5113906)
    Van Veenendaal (spoedlijn 013 – 5113788)
Cultuur & vrije tijd
  Bibliotheek Bibliotheek Midden Brabant
  Carnaval Karnaval Udenhout, Stichting (SKU)
    CV de Zaandhaozen
  Culturele centra Kruisgebouw
    De Peppel, Stichting
    De Peppel, Gebouw
    ’t Plein, ontmoetingscentrum
    Raadhuis
    Toneeltoren
  Dans- theater en muziekeducatie Factorium Podiumkunsten
  Dansen Werelddansgroep ’t Akkedeert
  Evenementen Avondvierdaagse
    Kermis
    Kersttocht Udenhout – Berkel – Enschot
    Kunstroute
    St. Nicolaas intocht
    Survivalrun Udenhout
    Udenhout Golft
    Udenhout Onder Zeil
    Unentse Mert
    Winterparadijs Udenhout
  Fotoclub Fotoclub Focus Udenhout
  Gilden & Schutterijen St. Antonius-St Sebastiaan
    St. Joris
  Heemkunde Heemcentrum ’t Schoor, Stichting
  Historisch erfgoed Udenhout De Brand, Stichting
  Hobby & Creativiteit Sprankenhof pluktuin
    Werkgroep Quilten
  Kasteel Kasteel de Strijdhoef
  Muziekvereniging Koninklijke Harmonie Moed Volharding Cecilia  (MVC)
    She’s  (muziekband)
  Recreatie VVV Udenhout (steunpunt)
  Reuzengenootschap Reuzengenootschap Tilburg – Berkel-Enschot –  Udenhout
  Toneel & theater Theatergroep Udenhout
     
  Udenhouts Belang Udenhouts Belang, Stichting
  Video Videogroep Udenhout-SVU
  Zangvereniging Andantino
    Cantique
    Dameskoor
    Gemengd Koor Udenhout
    Gregoriaans Koor
    De Liederenkring Udenhout
    Nostalgia, meezingkoor
    Perpleks
    Ukiko
    Zangvreugd
Dieren, natuur & milieu
  Dierenarts Dierenartsenpraktijk Udenhout (spoedgevallen 013 – 5283535)
  Dierenhoudersvereniging Imkersvereniging  St.Ambrosius
    Vogelvereniging De Goudvink
Gemeente Tilburg
Tilburg Afspraak / stadswinkel Maak uw afspraak met de Gemeente Tilburg
  Bezoekadres Gemeente Tilburg
  Centraal Meldpunt  
  Digitaal loket Gemeente Tilburg
  Inwoners Inwoners per 01-01-2014 (210.290)
  Loket Z Loket Z Wagnerplein 1 (Drieburcht)
  Milieu Milieustraat Albion
    Milieustraat Hoolstraat (op zaterdag in oneven weken)
  Stadswinkel Stadswinkel (uitsluitend op afspraak)
  Werk en inkomen Sociale zaken
  UWV UWV Werkplein Midden Brabant
     
Udenhout Dorpsraad Dorpsraad  Udenhout
  Dorpsloket U Dorpsloket U
  Inwoners Inwoners per 01-01-2014 (8.365)
  Overig Koopavond (vrijdag tot 21.00 uur)
    Markt (dinsdag 09.00 – 12.00 uur)
    Stadswinkel Udenhout
  Website Udenhout-Centraal.nl
  Weekblad De Wegwijzer
Gezondheid & Zorg
  Apotheek Sint Felix apotheek Udenhout
    Mediq apotheek Udenhout
  Bloedafname / Prikpost CKCHL Thuiszorg Midden-Brabant
    Zie tevens onder huisartsen
  EHBO-vereniging St. Bernardus Udenhout
  Fysiotherapie Fysiotherapie Centrum Udenhout
    Fysiotherapie Udenhout
  Gehandicapten advies en hulp ASVZ (Locatie Vincentius)
    Stichting Prisma (locatie Assisie)
  Huisartsen Dr. F.M. Blessing
    Dr. Mw. I. Jeuring
    Dr. H. C.  ten Have
    Dr. M.A.A. van Laarhoven
    Dr. D. van Veenendaal
  Huisartsenpost Huisartsenpost Midden-Brabant
  Tandarts Tandheelkundig Centrum Udenhout
  Thuiszorg t Heem, woon- en zorgstichting
    Thebe thuiszorg buurtteam Udenhout
    Thebe thuiszorgwinkel
    Wever, Stichting de
  Ziekenhuizen Elisabeth ziekenhuis
    Twee Stedenziekenhuis Tilburg
    Afspraakbureau
    Twee Stedenziekenhuis Waalwijk
    Afspraakbureau
    Twee Steden Ziekenhuis Poli Oisterwijk
    Afspraakbureau
  Zorgverlening Eikelaar woonzorgcentrum, de
    Zorgboerderij “Ons Erf”
    Zorgboerderij “Hemelrijksche Hoeve”
Jeugd & Jongeren
  Buitenschoolse opvang Humanitas “Hocus Pocus”
    Humanitas “De Bonte Villa”
    Humanitas  “Kicks”
  Kinderdagverblijf Bonbini
    ’t Eerste Stapje
  Peuterspeelzaal Duimelotje
  Jongerenwerk KPJ Udenhout
    R-Newt
  Scouting Scouting St. Lambertus
Onderwijs
  Scholen Basisschool Achthoeven
    Basisschool De Wichelroede, locatie: groep 1 t/m 3
    Basisschool De Wichelroede, locatie: groep 4 t/m 8
    Jenaplanschool De Mussenacker (openbaar)
Religie & Levensbeschouwing
  Rooms Katholiek Johannes XXIII parochie (secretariaat)
    Sint Lambertuskerk
    Parochiele bezoekgroep voor ouderen/zieken
Samenleving & Welzijn
  Crisissituaties Sensoor (voorheen SOS hulpdienst)
  Dorpsondersteuning Sociaal werker ContourdeTwern
  EHBO EHBO-vereniging St. Bernardus
  Energiecoöperatie Energie Coöperatie Udenhout (ECU)
  Huis-aan-huis-bladen Stadsnieuws
    Tilburgse Koerier, de
    Wegwijzer, de
  Hulporganisaties (lokaal) Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot
    Jeugdfonds Vincent
    Missie Ontwikkeling Vrede, stichting (MOV)
    Stichting Udenhout Mondiaal  (SUM)
    Uurtje Buurtje , digitaal platform vrijwillige diensten
    Vincentiusvereniging Udenhout /Biezenmortel
    Voedselbank
    Vuurhaard, de
    Werkgroep Elkaar Nabij
    Zonnebloem, de
  Hulporganisaties (diversen) Alzheimer stichting
    Buurtbemiddeling bij overlast
    ContourdeTwern,  Stichting
    ContourdeTwern,  Stichting, Mantelzorg ondersteuning
    GGZ Breburg
    Rode Kruis
    Slachtoffer Seksueel Misbruik
    Slachtofferhulp  Midden-Brabant
    Zorgbelang Brabant
  Maatschappelijk werk Instituut Maatschappelijk Werk (IMW)
  Telefonische hulpdiensten Huiselijk geweld Midden-Brabant
    Kindertelefoon
    Korrelatie, psychische en/of sociale problemen
    Mantelzorglijn
    Meld Misdaad Anoniem
    S.O.S. telefonisch hulpdienst
  Vrijwilligerswerk ContourdeTwern vacaturebank vrijwilligers
    ContourdeTwern vrijwilligerswerk & informele zorg
    Hulpcentrale Udenhout – Berkel-Enschot
    Uurtje Buurtje , digitaal platform vrijwillige diensten
Senioren
  Activiteiten voor senioren Programmagids activiteiten voor senioren (zie onder Ouderenorganisaties)
  Huisvesting ouderen Eikelaar, woonzorgcentrum, de
    ’t Heem, woon- en zorgstichting
     
    Katholieke Bond van Ouderen (KBO)  (Vrijwillig Ouderen Adviseur)
  Ouderen organisaties Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
    – Elke Vrouw Anders  (EVA)
– Activiteitenkalender
– Vaste weekactiviteiten
    Stichting Welzijn Ouderen  (SWO)
  Ouderen bewegen Gymnastiek MBvO Udenhout
  Seniorenrestaurant Eetpunt De Eikelaar
  Sociëteitsgebouw Peppel, Gebouw de
Sport
  Badminton Badmintonvereniging Udenhout (BCU)
  Biljarten Biljartvereniging De Roomley
    Biljartvereniging K.T.K. (Krijt Te Kort) Peppel
    Biljartvereniging V.O.O. (Vrienden Onder Ons)
  Bridge Bridgeclub Udenhout
  Fitness Fitnesscentrum Feelgood
  Gymnastiek & Turnen Gymnastiek en Turnvereniging Door Oefening Sterk (DOS)
  Hockey Mixed Hockeyclub Udenhout (MHCU)
  Jeu de Boules Jeu de Boules VOP
  Midgetgolf Midgetgolfbaan Boslust
  Mountainbike MTB Udenhout
  Paardensport Ponyclub St. Lambertus
    Ruitersport Vereniging St. Lambertus
  Schietsport Luchtbuks Vereniging LVU
  Sporthal Sporthal De Roomley
  Sportzaal Sportzaal de Schelf
  Tennis Tennisvereniging Udenhout (TVU)
  Vecht- & zelfverdedigingsdsport Sportschool Anita van der Pas
  Voetbal Recreatie Zaalvoetbalvereniging Udenhout (RZVU)
    SV SSS (Sportvereniging Sport Staalt Spieren )
  Volleybal Volleybalclub Udenhout (VCU)
  Yoga Yoga 50+
  Zwembad Groene Wellen, de
Veiligheid
  Alarm 112 Alarm   112   Politie – brandweer – ambulance
  Brandweer Brandweer post Udenhout
  Politie Politie (algemeen telefoonnummer, geen spoed)
    Bezoekadres: Bureau Tilburg Noord
  Wijkagent Udenhout Marcel Ooms
  Jeugdagent Udenhout Francis van Zon
Vervoer
  Buurtbus Buurtbus 205
  Lijndienst OV Lijnbus 9  (route: Tilburg > Berkel-Enschot > Udenhout vv.)
  Taxi Regiotaxi
    Valys (gehandicaptenvervoer met Valyspas)

Dorpsloket U

Welkom

Hartelijk welkom bij het Dorpsloket U.
Dorpsloket U is een burgerinitiatief ondersteund door de Dorpsraad Udenhout. Een laagdrempelig informatiepunt voor en door Udenhouters.

Doel

Het Dorpsloket U stelt zich als taak de burgers te informeren over allerlei thema’s die zich in het dagelijks leven voordoen op de terreinen van zorg, welzijn, wonen en maatschappelijke diensten. Indien u professionele hulp nodig heeft kan het Dorpsloket U gericht verwijzen naar de organisatie die dit kan bieden.
Een overzicht van vele niet-commerciële, formele en in formele organisaties, kunt u vinden op De Sociale Kaart van Udenhout.
Het dorpsloket begeleidt tevens de goede voortgang van Uurtje-Buurtje. Het digitaal platform voor vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel. www.Uurtje-Buurtje.nl

Samenwerking

In haar rol als informatieverstrekker werkt het Dorpsloket U intensief samen met de professionals van o.a. de organisaties ContourdeTwern, Thebe en ’t Heem, maar heeft ook contact met de vele verenigingen en vrijwilligers in Udenhout.

Locatie en openingstijden Dorpsloket U

Locatie:        Bibliotheek aan het Tongerloplein.

Dinsdag:     13.00 uur tot 15.00 uur

Telefoon:     06-13550930

E-mail:        dorpsloketu@gmail.com

Uurtje-Buurtje

Marktplaats voor vrijwillige diensten in Udenhout

Uurtje-Buurtje is een digitaal platform voor vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel. Het verbindt vraag en aanbod van diensten en het organiseren van hulp. Via Uurtje-Buurtje steunen we bewoners met het leggen van contacten en het bouwen van een netwerk. Met een netwerk versterken de bewoners hun zelfredzaamheid.


De Sociale Kaart van Udenhout.

De Sociale Kaart van Udenhout is een initiatief en product van Dorpsloket U.
U vindt hierin een overzicht van alle niet-commerciële formele en informele organisaties in Udenhout e.o.
Waar mogelijk zijn de websites van de organisaties vermeld zodat u daar nadere informatie en contactgegevens kunt opzoeken.