Berichten

Update werkzaamheden openbare ruimte komende periode

Op 1 mei 2021 heeft de GEM Den Bogerd het openbaar gebied in deelgebied Lanen (de bewoonde straten en het deel van het park tot aan de Roomleij) overgedragen aan de gemeente Tilburg. Bij deze overdracht is een aantal afspraken gemaakt over onderhoud- en beheerwerkzaamheden. In deze bewonersbrief praten wij u graag daarover bij.

Gras- en plantvakken
In een deel van de Lanen blijft de groei van het gras en de bomen achter. Een onafhankelijk bureau heeft de situatie onlangs in kaart gebracht. Er zijn monsters genomen van de ondergrond. Uit  onderzoek blijkt dat de bomen in met name de Hogenakker en de Blokakker voor een deel niet zullen overleven. Ook de groei van het gras blijft achter waardoor er schrale plekken zichtbaar zijn. De gemeente en GEM Den Bogerd onderzoeken momenteel hoe de groeiomstandigheden kunnen verbeteren. Na deze aanpassingen worden de bomen vervangen. De dode bomen in het park worden voor het eind van dit jaar vervangen. Ook worden er 2 beukhagen aangeplant (ter hoogte van Winkelakker 14 en 40). Tot slot krijgt de strook tussen de sloot aan de Reijakker en het perceel aan de Winkelakker 4 vlinderstruiken (Buddleja ‘Blue Chip’).

Waterhuishouding
Met diverse bewoners en de ontwikkelaars is de gemeente ook in overleg over de waterhuishouding (opvang en afvoer van regenwater). Enkele jaren geleden hadden diverse laag gelegen woningen wateroverlast na hevige regenbuien. Ook hiervoor zijn er verbeteringen in de maak. In januari komen er gronden in bezit van de GEM Bogerd waardoor deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zie volgende alinea.

Lanen Noord
Onlangs hebben GEM Den Bogerd en de familie Boink overeenstemming bereikt over de verwerving van de gronden gelegen in het deelgebied Lanen. Mede op deze gronden komen ongeveer 75 nieuwe woningen. De plannen voor Lanen Noord zijn momenteel in ontwikkeling. Om werkzaamheden mogelijk te maken worden er in januari 2022 enkele bomen en struiken gerooid en deels verplaatst. In januari wordt gestart met archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Vanaf het voorjaar 2022 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in dit gebied.

Onderhoud populieren park
Tijdens een bomeninspectie in het park is gebleken dat de kwaliteit van enkele bomen onvoldoende is. Om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen worden drie populieren in het populierenbos  bij de speelplek afgetopt op 6 meter. Naast het aftoppen van de bomen wordt er ook gesnoeid. De vergunning voor deze werkzaamheden is onlangs verleend. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 13 december a.s.

Meldingen openbaar gebied
Omdat het beheer van het openbaar gebied nu door de gemeente Tilburg wordt uitgevoerd verandert de wijze waarop u een melding kunt doen. Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel of kapotte prullenbak, dan kunt u de Fixi-app gebruiken. U kunt ook een melding doen via de website van de gemeente www.tilburg.nl of u belt 14013.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente. Mail uw vragen naar niels.suijkerbuijk@tilburg of bel 013 – 542 8381.
Voor vragen over Lanen Noord kunt u contact opnemen met Lennart Korevaar van GEM Bogerd. Hij is bereikbaar via lkorevaar@adcim.nl of telefoonnummer 06-11 29 04 69.

Start verkoop Den Bogerd Fase 2 druk bezocht

bogerd-fase2-2De start verkoop van de tweede fase van het woningbouwproject Den Bogerd op 8 september is goed bezocht.
Al een half uur voor de officiële start om 17.00 uur kwamen de belangstellenden het terrein opgelopen en binnen enkele minuten ontstond er een gezellige drukte.

De tweede fase waarin de ontwikkelaars Jansen Bouwontwikkeling en Van der Weegen Bouwontwikkeling tweekappers, rijwoningen, bungalows en enkele kavels aanbieden, bracht een gevarieerd publiek op de been. Veel jonge mensen voor de rijwoningen en tweekappers, kopers van 40 plus voor de kavels en zestig plussers voor de bungalows uit het plan. De ontwerpen van de woningen zijn, net als in fase 1 van de hand van Thomas Bedaux van architectenbureau Bedaux de Brouwer uit Goirle. Van der Weegen meldt; “de ontwerpen van Thomas zijn in fase 1 goed gewaardeerd, voor ons een goede reden om de samenwerking voort te zetten.

Daarnaast vinden we de samenhang in de wijk belangrijk. Het is een ander ontwerp maar de woningen sluiten naadloos aan bij de woningen die we er nu realiseren.” Diverse belangstellenden maakten ter plekke meteen een keuze, de makelaars telden dan ook diverse inschrijvingen aan het eind van de bijeenkomst. Een aantal aanwezigen wilden de verkoopstukken thuis in alle rust bestuderen. Inschrijven op het project kan nog tot 15 september, daarna zullen de woningen en kavels door middel van loting worden toegewezen, het blijft dus nog even spannend.

Kijk voor meer informatie over het project op www.den-bogerd.nl

Note voor de redactie: neem voor meer informatie contact op met T. de Kort 013-5352135

Hoogste punt eerste fase “Den Bogerd”

hoogste-punt-DenBogerd-2016-2Op woensdag 13 juli 2016 is het hoogste punt bereikt van de eerste 24 woningen die in de eerste fase van de nieuwe wijk “Den Bogerd” in Udenhout worden gerealiseerd door De “Jonge Bouwmortels Udenhout”, een collectief voor particulier opdrachtgeverschap, een groep mensen die in eigen beheer een woning laten bouwen binnen “Den Bogerd”. Deze woningen worden (naar een ontwerp van Keeris architecten) gebouwd in de Blokakker. Keeris architecten heeft meer dan een ruime ervaring met CPO projecten. Voor deze 24 woningen die bestaan uit 4 tweekappers, een blok van 4 woningen en twee blokken van 6 woningen, (die gerealiseerd worden door aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen) is op 19 juli 2016 om 16.15 uur de vlag in top gehesen door de allerkleinste aanwezige nieuwe bewoners van de blokakker. Dit alles onder toeziend oog van de Jonge Bouwmortels Udenhout, medewerkers van Prince Projecten, Keeris architecten en Bouwbedrijf van Gisbergen.
hoogste-punt-DenBogerd-2016Na het hijsen van de vlag, werd het bereiken van het hoogste punt gevierd met een hapje en een drankje. Hierbij waren niet alleen de “Jonge Bouwmortels Udenhout” aanwezig, ook de andere toekomstige bewoners van de nieuwe wijk (waarvan de woningen inmiddels ook in aanbouw zijn) waren, na een rondleiding over de bouwplaats uitgenodigd om de middag af te sluiten met een hapje en een drankje. Ook met de allerkleinste was rekening gehouden door het plaatsen van een springkussen. En daarmee was tevens het eerste buurtfeest een feit geworden.
Den Bogerd vormt straks een ruim opgezette en groene wijk die aansluit bij het prettige dorpse karakter van Udenhout. Er is veel ruimte voor groen en volop plek om te spelen. De openbare ruimte gaat bestaan uit statige groene lanen, singels en een tweetal parken. Voor het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe wijk is het landschap als uitgangspunt genomen, er is veel aandacht voor de natuur. Dit is straks terug te zien in de brede profielen van de wegen en de twee parken die in Den Bogerd worden aangelegd. Midden door het plan komt een natuurpark. De basis voor dit park wordt gevormd door het beekje Ter Roomley en het bestaande groen. Er komen wandelpaden door het gebied en er is ruimte voor bijvoorbeeld een speeltuin.

Tekst/foto’s: Peter van Kollenburg

Eerste paal voor de Jonge Bouwmortels

EerstePaal-bouwmortels-02Aan de noordoostzijde van Udenhout zal, zoals u ongetwijfeld weet, de nieuwe wijk Den Bogerd worden gerealiseerd. Den Bogerd zal een ruim opgezette en groene wijk worden met veel verschillende bomen en bos. Deze nieuwe wijk sluit aan bij het prettige dorpse karakter van Udenhout. In totaal worden er ongeveer 380 woningen gebouwd.

In de eerste fase – in deelgebied De Lanen – worden diverse woningtypen gerealiseerd: rijwoningen, patiobungalows en tweekappers. Hier zijn ook enkele bouwkavels beschikbaar.

EerstePaal-bouwmortels-03De eerste 24 woningen die gebouwd gaan worden in deze eerste fase, worden ontwikkeld door de “Jonge Bouwmortels Udenhout”, een collectief voor particulier opdrachtgeverschap. Deze woningen worden gebouwd in de Blokakker.

Voor deze woningen is op 6 januari 2016 om ongeveer 8.50 uur de eerste boorpaal de grond in gegaan!

Ongetwijfeld zal deze gebeurtenis door alle toekomstig bewoners op de voet gevolgd zijn, maar via Udenhout-Centraal.nl bieden wij u ook de mogelijkheid om de vorderingen in Den Bogerd op de voet te volgen!

UC-adverteerbanner

Energieambitie Den Bogerd: denkt u mee!

Energie Coöperatie UdenhoutInmiddels is een start gemaakt met het realiseren van de nieuwe wijk Den Bogerd. In deze mooie groene wijk worden in totaal ongeveer 380 woningen gebouwd. Heeft u een woning gekocht in Den Bogerd of heeft u plannen om dit te gaan doen? Of kent u mensen die in Den Bogerd gaan wonen? Wat is u dan tot nu toe verteld over de energie ambitie voor deze wijk of voor deze woningen? Heeft u al eens gehoord van Nul-op-de-Meter, Energieneutraal Den Bogerd, een beter EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) bewerkstelligen waardoor een lagere rente voor uw hypotheek mogelijk is. Allemaal maatregelen voor uw duurzame leefgenot in deze wijk en tevens interessant voor uw portemonnaie.

Op dit moment ligt er nog geen energie ambitie voor deze wijk. ECU is voonemens om met u en de (toekomstige) bewoners van Den Bogerd een energie ambitie op te stellen om te komen tot een energieneutrale wijk. Wij willen u dan ook vragen om ons kenbaar te maken of u geinteresseerd bent om uw steentje bij te dragen aan deze energie ambitie. U kunt ons een mailtje sturen via info@ecudenhout.nl. Op basis van de reacties zullen wij samen met u bekijken wat de meest geschikte manier is om deze ambitie vorm te gaan geven.

Met vriendelijke groet,
Energie Cooperatie Udenhout
Bestuur en werkgroepen

Eerste bouwactiviteiten in Den Bogerd

Start Mortel2-01Afgelopen week ontvingen we een aantal foto’s die gemaakt zijn bij de start van de aanleg van de nieuwe woonwijk ‘Den Bogerd’. Er wordt al druk gewerkt aan het wegennet en de eerste woningen zijn inmiddels ook al uitgezet en uitgegraven. De ‘jonge bouwmortels’ hebben zo, na jaren in de wachtkamer te hebben gezeten, toch een start kunnen maken met de aanleg van de door hun zo gewenst starterswoningen.
Ook op de andere kavels zullen binnenkort de eerste bouwactiviteiten gaan beginnen.

We hopen dat we in de toekomst nog meer informatie over Den Bogerd toegestuurd krijgen zodat we die hier op Udenhout-Centraal kunnen plaatsen.

UC-adverteerbanner